Praca zdalna dla chorych na COVID-19 w izolacji domowej

Dodane przez admin - czw., 17/12/2020 - 11:14

Kategoria

Pracownicy a także inne osoby zatrudnione chorujące na COVID-19 w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którzy zostali poddani obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie zdalnym pracę określoną w umowie. Otrzymają wówczas z tego tytułu wynagrodzenie.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego do osoby odbywającej izolację w warunkach domowych stosuje się zasady ogólne określone w ustawie zasiłkowej. Jedną z nich jest pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy. Zatem również wykonywanie pracy zdalnej w czasie takiej izolacji domowej stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Oznacza to, że w przypadku, gdy pracownik w związku z izolacją w warunkach domowych nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu przysługiwało. Za świadczoną pracę zachowa natomiast prawa do pełnego wynagrodzenia.

Przyjęte rozwiązanie skierowane jest do osób objęte izolacją domową, które przechodzą chorobę bezobjawowo lub stosunkowo łagodnie i będą mogły świadczyć pracę w trybie pracy zdalnej. W związku z tym otrzymają wynagrodzenie. Jeśli choremu w trakcie izolacji się pogorszy, będzie oczywiście mógł przerwać pracę zdalną i przejść na zasiłek chorobowy.
Ustawa weszła w życie z dniem 5 grudnia 2020 r.

Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego