Szczepienia przeciw COVID-19 - Dowóz

Dodane przez administrator - śr., 27/01/2021 - 11:12

Kategoria

25 stycznia 2021 r. rozpoczynają się szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 70 rok życia.

 

Osoby, które spełniają jedno z poniższych kryteriów mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do punktu szczepień przeciw COVID–19, organizowanego przez miasto.

Do transportu uprawnieni są wyłącznie mieszkańcy, którzy mają wyznaczony termin szczepienia, poruszają się samodzielnie oraz:

 •  posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie N (choroby neurologiczne) lub kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  I grupa z w/w schorzeniami  lub
 • mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego  punktu szczepień.

 

Urząd Miasta Hajnówka i przewoźnik nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, organizuje transport jedynie osobom do tego uprawnionym, które zgłoszą taką potrzebę i mają wyznaczony termin szczepienia.

 

Miasto zapewnia dowóz do punktu szczepień wyłącznie uprawnionym mieszkańcom, którzy są w stanie dojść samodzielnie z mieszkania do pojazdu przewoźnika, z pojazdu do punktu szczepień i z powrotem. Miasto nie ma obowiązku dowozu osób leżących obłożnie w domach i nieporuszających się samodzielnie, takie osoby są szczepione w domach.

 

Telefoniczny punkt informacji o szczepieniach oraz punkt zgłoszeń na dowóz dla osób, które spełniają powyższe warunki – Urząd Miasta Hajnówka, tel. (85) 682 29 94, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przy zgłaszaniu potrzeby dowozu osoba podaje następujące informacje:

 1. imię i nazwisko pacjenta,
 2. adres pacjenta, pod który ma przyjechać transport,
 3. telefon kontaktowy do pacjenta,
 4. adres punktu szczepień,
 5.  data i godzina szczepienia,
 6. potwierdzenie że pacjent spełnia kryterium kwalifikujące do przewozu:
 • posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z kodem  niepełnosprawności R lub N,
 • posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności I grupa inwalidzka z w/w schorzeniami,
 • występują u niego obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego  punktu szczepień,

      7. czy pacjent porusza się na wózku inwalidzkim,czy będzie towarzyszył mu opiekun.

Osoby uprawnione rejestrujące się na szczepienie w punkcie szczepień, potrzebę dowozu zgłaszają bezpośrednio w tym punkcie w dniu rejestracji na szczepienie i wypełniają w punkcie oświadczenie, w którym potwierdzają, że spełniają jeden z warunków uprawniających do dowozu.

W przypadku szczepień nie ma rejonizacji, pacjent może zaszczepić się w najbliższym dowolnie wybranym punkcie szczepień.

Szczepienia wykonywane będą w punktach:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. Doc. A. Dowgirda 9, tel. (85) 682 91 73
 2. Przychodnia Rejonowa Nr 1 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,  ul. Piłsudskiego 10, tel. (85) 682 90 06,
 3.  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HAJMED” Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 10, tel. (85) 873 14 41, (85) 682 35 01, (85) 682 35 02,
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” spółka partnerska lekarzy w Hajnówce, ul. 11 Listopada 22, tel. (85) 682 27 77,
 5. Wioleta Woroniecka Gabinet Medycyny Pracy w Hajnówce, ul. Batorego 25, tel. 574 546 913.

 

Na szczepienia zarejestrować się można:

 • bezpośrednio w wybranym przez siebie punkcie szczepień,
 • poprzez e-rejestrację na pacjent.gov.pl,
 • dzwoniąc na infolinię Narodowego Programu Szczepień  989,
 • wysyłając sms na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie

 

Usługa transportu będzie wykonywana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o. o. w Hajnówce.

 

Informacje o szczepieniach dostępne są na stronie poświęconej szczepieniom przeciw COVID

                                                                                                                                                                                  

   Urząd Miasta Hajnówka

 

Załączniki