Ograniczenia pracy w handlu w niedziele i święta obowiązujące w 2019 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. handel jest dozwolony w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. W Wigilię i Wielką Sobotę handel jest dopuszczalny tylko do godziny 14.00. Osoby, które złamią zakaz handlu w niedziele i święta, podlegają karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.

W 2019 r. zakaz handlu nie obowiązuje w ostatnią niedzielę miesiąca. Ponadto 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy placówki handlowe będą czynne do godziny 14.00. 

1 marca 2018 r. weszły w życie ograniczenia w handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Nowe regulacje wprowadziły ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w:

 • niedziele,
 • święta,
 • Wigilię (24 grudnia),
 • Wielką Sobotę (sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy).

Niedziele handlowe w 2019 r.

Obecnie jesteśmy na etapie stopniowego wprowadzania zakazu pracy w placówkach handlowych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. handel jest dozwolony w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. Ponadto sklepy są czynne także w dwie niedziele wypadające bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem i w niedzielę wypadającą bezpośrednio przed Wielkanocą. Oznacza to, że w 2019 r. handel jest dopuszczalny tylko w 15 niedziel. Wykaz niedziel, w których handel jest dozwolony przedstawia tabela.

Niedziele handlowe w 2019 r.

Wykaz niedziel w 2019 r., w których handel jest dozwolony

styczeń

27

luty

24

marzec

31

kwiecień

14, 28

maj

26

czerwiec

30

lipiec

28

sierpień

25

wrzesień

29

październik

27

listopad

24

grudzień

15, 22, 29

W 2019 r. w ostatnią niedzielę każdego miesiąca handel jest dozwolony.

Od 1 stycznia 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje tylko w ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. Ponadto placówki handlowe są czynne także w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkanocy.

Przed Wielkanocą i w Wigilię handel tylko do godz. 14.00

W niezmienionej formie pozostał handel i wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w Wigilię (24 grudnia) i w Wielką Sobotę (sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy). W te dni placówki handlowe są czynne do godziny 14.00 (art. 8 ustawy o ograniczeniu handlu). Ograniczenie to nie dotyczy wskazanych niżej placówek handlowych, których nie obejmuje zakaz handlu w niedziele i święta.

W Wigilię i Wielką Sobotę handel jest dopuszczalny tylko do godziny 14.00.

Handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem będą możliwe do godziny 14.00 także w przypadku, gdy Wigilia przypadnie w niedzielę. W związku ze skróceniem czasu pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany, a wynagrodzenie to ma być obliczane według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego (art. 9 ustawy o ograniczeniu handlu).

Placówki handlowe wyłączone spod zakazu handlu

Co do zasady w niedziele i święta w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem są zakazane (art. 5 ustawy o ograniczeniu handlu).

Warto przypomnieć, że nie wszystkie placówki handlowe obejmuje zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, bowiem ustawa zawiera szeroki katalog wyłączeń. I tak zakaz ten nie obowiązuje m.in.:

 • stacji paliw płynnych,
 • placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,
 • aptek i punktów aptecznych,
 • zakładów leczniczych dla zwierząt,
 • placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami,
 • placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,
 • placówek pocztowych,
 • placówek handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,
 • placówek handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych,
 • placówek handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
 • placówek handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich oraz w portach i przystaniach - w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych,
 • centrów pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami,
 • placówek handlowych w portach lotniczych,
 • stref wolnocłowych,
 • środków transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych,
 • sklepów internetowych i platform internetowych,
 • handlu towarami z automatów,
 • od 1 czerwca do 30 września każdego roku kalendarzowego - placówek handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn,
 • handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach,
 • zakładów pogrzebowych,
 • placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • piekarni, cukierni i lodziarni, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,
 • placówek handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna

- art. 6 ustawy o ograniczeniu handlu.

Przepisy karne

Należy równocześnie pamiętać, że osoby, które wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierzają wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlegają karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł.

Za handel w niedziele lub święta grozi kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł.

Tej samej karze podlegają osoby, które wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, powierzają wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu.

Podstawa prawna:

źródło: infor.pl

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

       Koordynator do spraw dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.