Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1.01.2019 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka zawiadamia, że Rada Miasta Hajnówka w dniu 28 grudnia 2018r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Podjęta Uchwała nr III/15/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotycząca ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 8 stycznia 2019r (Dz. Urz. Woj Podl. z 2019, poz. 212)

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2019 roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty.

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

  • w wysokości 9,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

  • w wysokości 18,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (nie są segregowane)

Opłatę za wywóz odpadów należy wnosić bez wezwania (nie będą wystawiane faktury) w kasie Urzędu Miasta Hajnówka lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Hajnówka: PKO BP Hajnówka 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058.

 

Terminy płatności:

I kwartał- do 10 kwietnia

II kwartał- do 10 lipca

III kwartał- do 10 października

IV kwartał- do 15 grudnia

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miasta Hajnówka, II piętro, pokój 203 oraz stronie internetowej www.hajnowka.pl w zakładce ekohajnówka/odpady.

Ważne!

Zmiany związane z ilością osób zamieszkałych np. (zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.), należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, do Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, II piętro, pokój 203

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji opłaty, a opłata uiszczana będzie w wysokości podanej w zawiadomieniu, które zostanie doręczone przed pierwszym terminem płatności zmieniającej opłaty.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Hajnówka wydaje decyzje określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Zgodnie z art. 6o ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DEKLARACJE – INFORMACJE:

pokój 203

tel: 85 682 64 53

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.