Czekają nas duże zmiany w gospodarce odpadami

11.12.28 kosz

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, już od lipca 2013 roku właściciele posesji zamieszkałych nie będą już musieli podpisywać umów z firmami, które świadczą usługi wywozu odpadów komunalnych. Obowiązki związane z organizacją odbioru odpadów przejmie gmina. W drodze przetargu zostanie wyłoniona firma, odbierająca odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na teremie Miasta Hajnówka.

Zmiany dotyczą tylko nieruchomości zamieszkałych. Natomiast nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne (np. posesje, na których prowadzona jest działalność gospodarcza) powinny posiadać pojemnik na odpady zgodnie z dotychczasowymi zasadami czyli na podstawie indywidualnej umowy z firmą wywozową.

Rada Gminy wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła stawkę opłaty. Metoda wyliczenia opłaty może być uzależniona od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, od ilości zużytej wody, od powierzchni mieszkalnej danej nieruchomości lud od gospodarstwa domowego. Wybrano metodę w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Metoda ta wydaje się być najbardziej obiektywna, ponieważ opłata będzie pobierana od każdej osoby, która wytwarza odpady. Radni uchwalili miesięczną stawkę opłaty za odbiór odpadów w wysokości 12,54 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są nieselektywnie (zmieszane) oraz niższą stawkę opłaty w wysokości 6,27 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są selektywnie. Wysokość opłaty za odbiór odpadów zbieranych selektywnie zbliżona jest do opłaty, jaką od wielu lat płacą mieszkańcy bloków wielorodzinnych.

Rada Miasta przyjęła również wzór deklaracji, którą właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć w Urzędzie Miasta Hajnówka. Druki deklaracji zostaną rozdane właścicielom nieruchomości.

Właściciele nieruchomości będą wykazywać w deklaracji ilość osób zamieszkujących nieruchomość. Pierwszą deklarację trzeba będzie złożyć w Urzędzie Miasta Hajnówka w terminie do 31 marca 2013 r. Deklarację trzeba będzie również złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji złożonej wcześniej.

Właściciele nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2013 r. będą mieli zawartą umowę z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych do deklaracji muszą załączyć kopię umowy.

Pierwsze opłaty za okres od 1 lipca do 30 września będą wpłacane do 10 października 2013 roku. Opłata za gospodarowanie zebranymi na terenie nieruchomości odpadami, wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto bankowe lub w kasie Urzędu Miasta Hajnówka bez wezwania raz na kwartał w terminie do 10 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.