Informacje ogólne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Hajnówka za 2015 rok

Informacje ogólne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Hajnówka za 2015 rok, wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

  1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Hajnówka (posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej):

Nazwa firmy

Siedziba i adres

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o.

Ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

  1. informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Hajnówka zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Zakład Zagospodarowania Odpadów, Szosa Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka  

  1. informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015 r. [%]

TR = 0,21 %

Dopuszczalny poziom masy odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania w 2015 r. wynosi 50%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 r. [%]

 

Ppmts = 40,71 %

 

Dopuszczalny poziom recyklingu przygotowania do ponownego użytku papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 r. wynosi 16 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2015 r. [%]

 

Pbr = 88,60 %

 

Dopuszczalny poziom recyklingu przygotowania do ponownego użytku i odzysku innymi metodami innych niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2015 r. wynosi 40 %

  1. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych w Hajnówce, ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

http://www.hajnowka.pl/ekohajnowka/odpady/5652-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych.html

  1. informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

    http://hajnowka.pl/ekohajnowka/odpady/231-nie-wyrzucaj-zuzytych-sprzetow.html

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.