LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce

LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce

Czytaj więcej...

 

KRUS informuje o jednorazowych odszkodowaniach

29 maja 2014 r. w Dz.U. poz. 703 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego, które wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Czytaj więcej...

 

Park Wodny w Hajnówce wynajmie lokale użytkowe

PARK  WODNY W HAJNÓWCE WYNAJEMIE LOKALE UŻYTKOWE O POWIERZCHNI: 8,9m² i 9,48m².

Czytaj więcej...

 

Twoja krew ratuje życie - prośba o podzielenie się kroplą swojej krwi

DAR SERCA
Tysięczne podziękowania
Dar człowieka dla człowieka
Pieniędzmi nie do zapłacenia
Pierwsza pomoc w dużej potrzebie
Twoja krew ratuje życie

Czytaj więcej...

 

OSiR ogłsza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  W HAJNÓWC OGŁASZA  NABÓR  NA  STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Ośrodek Sportu i Rekreacji  ul. Ks Dziewiatowskiego 2 17-200 Hajnówka

 

Czytaj więcej...

 

Od 1 czerwca 2014 r. ulegają zmianie dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu z dnia 12 maja 2014 r. o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2014 r., które wyniosło 3.895 zł 31 gr, zmieniają się dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów.

Czytaj więcej...

 

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku informuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z art. 5a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.), osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu prowadzące dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązane są złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy. Zaświadczenie albo oświadczenie należy dostarczyć w terminie do dnia 31 maja 2014 r.

Czytaj więcej...

 

Likwidacja BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ w Hajnówce

W związku z likwidacją Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Filia w Hajnówce pracownicy placówki proszą o zwrot wypożyczonych materiałów (książek, czasopism, zbiorów specjalnych) do dnia 16 maja 2014 roku.

Czytaj więcej...

 

Fakty z Twojego Miasta

Zamość, Warka, Hajnówka, Świdnica, Dzierżoniów i Barlinek. W którymś z tych miast w najbliższą sobotę RMF FM pojawi się z programem „Fakty z Twojego Miasta”.

Czytaj więcej...

 

Zmiana godzin pracy Urzędu Skarbowego w Hajnówce

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. Urząd Skarbowy w Hajnówce będzie czynny w godzinach:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00

Wtorek – Piątek: 7:30 - 15:30

Czytaj więcej...

 

Urząd Skarbowy w Hajnówce zaprasza na Dzień Otwarty

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 5 kwietnia 2014 r. (sobota) na „Dzień Otwarty".

Czytaj więcej...

 

Akcja Masz Głos, Masz Wybór

Jesienią, podczas wyborów samorządowych  zdecydujemy, kto będzie odpowiadać za losy naszej gminy  przez  najbliższe  4  lata!  To  bardzo  istotne,  aby  mieszkańcy  poszli  do  urn  i  zagłosowali świadomie.  Często dokonanie takiego wyboru jest trudne. Zdarza się, że swojego kandydata typujemy dopiero w dniu głosowania, często już w lokalu wyborczym. Stawiamy X przy nazwisku, które kojarzymy z plakatów. Wybór przypomina więc grę w totka. Możemy to razem zmienić.

Czytaj więcej...

 

Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Z dniem 2 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim uruchomił Internetowy Portal Orzeczeń.

Czytaj więcej...

 

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Internetowy Portal Informacyjny Sądów Apelacji Białostockiej (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

Czytaj więcej...

 

GUS informuje o badaniach ankietowych

Szanowni Państwo,

Statystyka publiczna od wielu lat gości w Państwa domach. Z jej badań korzystają nie tylko organy państwa, przedsiębiorcy, studenci i uczniowie, ale też ogół społeczeństwa. Każdy z nas poszukuje informacji o swoim kraju, województwie, regionie, czy miejscowości. To, co się dzieje w społeczeństwie pokazują nie tylko spisy powszechne, ale również systematycznie prowadzone badania w zakresie gospodarstw domowych i ludzi je tworzących oraz gospodarstwa rolne.

Dzieje się tak również za sprawą ankieterów statystycznych, których udział w procesie realizacji badania jest kluczowy. Podstawowym zadaniem ankietera statystycznego jest realizacja badań w losowo wybranych gospodarstwach domowych, sprawne przeprowadzenie wywiadu oraz zebranie kompletnych i rzetelnych informacji.

Czytaj więcej...

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Hajnówka dnia 31.03.2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

ASYSTENTA RODZINY

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

Czytaj więcej...

 

Utrudnienia w ruchu pojazdów na szosie Hajnówka-Białowieża

Nadleśnictwo Białowieża informuje, że w miesiącu kwietniu, na terenie Rezerwatu Krajobrazowego im. Wł. Szafera będą prowadzone prace związane z usuwaniem drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu. W związku z powyższym wystąpią chwilowe utrudnienia w ruchu pojazdów na szosie Hajnówka - Białowieża, na odcinku pomiędzy osadą Zwierzyniec i Białowieżą.

Czytaj więcej...

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Asystenta Rodziny w MOPS

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Asystenta Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Czytaj więcej...

 

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE - Bezpłatne seminaria: „Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych”

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza na bezpłatne, realizowane pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, seminaria pt. „Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych”. Szkolenia kierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (oraz ich jednostek organizacyjnych) odpowiedzialnych za procesy związane z zamówieniami publicznymi, głównie z wydziałów i biur odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, jak również pracowników nie będących pracownikami tych wydziałów, ale przygotowujących zamówienia (opisy przedmiotów zamówienia, Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia) czy też osoby odpowiedzialne za inicjowanie zamówień w urzędach/ także radni.

Czytaj więcej...

 

MOPS ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy

Asystent Rodziny
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce
w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014".

Czytaj więcej...

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych

Jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na podstawie art. 48 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w związku z art. 94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 marca 2014 r., przeprowadzają akcję waloryzacji emerytur i rent rolniczych.

Czytaj więcej...

Rekrutacja uczestników na szkolenie „Spawacz TIG blach i rur spoinami pachwinowymi"

14.02.17 osz


 27 lutego 2014 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce zorganizowane zostało spotkanie Komisji Rekrutacyjnej z osobami zainteresowanymi udziałemw szkoleniu „Spawacz TIG blach i rur spoinami pachwinowymi".

Czytaj więcej...

KRUS INFORMUJE „Nie daj się wkręcić”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad 20 lat prowadzi działania zwiększające bezpieczeństwo w środowisku pracy i życia rolników. Służą one eliminowaniu zagrożeń wypadkami w gospodarstwach rolnych, ograniczaniu ich liczby i skutków. Wśród wypadków zgłaszanych do KRUS połowa z nich to upadki, m.in. na śliskich, nieuprzątniętych nawierzchniach, ze schodów bez barierek zabezpieczających, z drabin, a także w wyniku używania przez poszkodowanych nieodpowiedniego obuwia. Z tego powodu w ostatnich latach wiele działań szkoleniowych i informacyjnych KRUS przeprowadzano pod hasłem: „Upadek to nie przypadek”.

Czytaj więcej...

Punkty mobilne w gminach powiatu hajnowskiego do wysyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce informuje, że w siedzibie tut. Urzędu na Sali Obsługi Podatnika (parter) zostało zorganizowane stanowisko komputerowe do wysyłania zeznań rocznych za 2013 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

Sport

1park

Ośrodek Sportu i Rekreacji


Park Wodny


Skatepark


Street Workout


Korty tenisowe


Basen odkryty


Orliki


Hajnówka Biega


Rowerzysta na drodze


Lodowisko


Hajnowskie Morsy


KLUBY SPORTOWE:

Boks UKS Unia

Klub Karate Tradycyjnego

Parkiet Hajnówka lekkoatletyka

Piłka Siatkowa

KS Puszcza

HKS ŻUBR

  • judo
  • kulturystyka

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek godz. 8:00-16.00; wtorek-piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna: pn: 8:00-15.30, wt.-pt. 8.00-15.00; przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.