INFORMACJA DOTYCZĄCA ZINTEGROWANEGO INFORMATORA PACJENTA

Starostwo Powiatowe w Hajnówce serdecznie zaprasza mieszkańców Powiatu do założenia indywidualnego profilu w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP).  Dnia 1 lipca 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił ZIP, czyli serwis internetowy dzięki któremu każdy zainteresowany będzie mógł sam śledzić na bieżąco historię swoich kontaktów z placówkami służby zdrowia, finansowanymi przez NFZ.

Czytaj więcej...

 

Szkolenia w zakresie narkomanii oraz HIV/AIDS

Fundacja Res Humanae zaprasza jesienią na szkolenia w zakresie narkomanii oraz HIV/AIDS dla pracowników medycznych oraz szkolenia w zakresie narkomanii oraz HIV/AIDS dla osób, które prowadzą lub chciałyby prowadzić zajęcia edukacyjne i prelekcje oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGOs).

Czytaj więcej...

 

„Wakacyjny poradnik pacjenta”

„Wakacyjny poradnik pacjenta”

 

„Nie pal i nie pozwól, aby ktoś inny palił przy Tobie i Twoich bliskich”

Nie pal i nie pozwól, aby ktoś inny palił przy Tobie i Twoich bliskich

Czytaj więcej...

 

Światowy Dzień bez Tytoniu - 31 maja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje o Światowym Dniu bez Tytoniu obchodzonym 31 maja.

Czytaj więcej...

 

Wszystko o AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS zaprasza na swoją witrynę.

http://www.aids.gov.pl/?page=ck

Czytaj więcej...

 

Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku zewnętrznego

Krwotok zewnętrzny powstaje najczęściej na skutek mechanicznego uszkodzenia tkanek ciała i naczyń krwionośnych. Jest to stan zagrożenia życia, gdyż przerwanie żył czy tętnic powoduje silny wypływ krwi, co może w konsekwencji doprowadzić do śmierci poszkodowanego. Stąd znajomość zasad pierwszej pomocy w przypadku krwotoku jest niezwykle istotna.

Czytaj więcej...

 

Światowy Dzień Zdrowia 2013 pod hasłem „Zdrowe bicie serca” (Healthy Heart Beat)

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia z okazji rocznicy powstania WHO w 1948 roku. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie. W tym roku motywem przewodnim jest nadciśnienie. Hasłem tegorocznej kampanii jest Healthy Heart Beat – zdrowe bicie serca, zdrowe ciśnienie krwi.

Czytaj więcej...

 

Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki)

Epilepsja jest chorobą neurologiczną, na którą cierpi w Polsce ok. 1 % społeczeństwa. Jednym z jej objawów są napady padaczkowe, charakteryzujące się gwałtownymi, niekontrolowanymi drgawkami. Są one wywołane gwałtownymi wyładowaniami bioelektrycznymi w mózgu i powodują jego chwilową dysfunkcję. 1% społeczeństwa w naszym kraju to ok. 400 000 ludzi. Nie każda z tych osób doświadcza ataków epilepsji, jednak prawdopodobieństwo, że w naszej obecności zdarzy się atak padaczki, jest duże. Stąd bardzo istotna jest znajomość zasad pierwszej pomocy, tym bardziej, że w świadomości społecznej funkcjonuje wiele nieprawdziwych informacji odnośnie tego, jak w prawidłowy sposób pomóc osobie w czasie ataku drgawek.

Czytaj więcej...

 

Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku z nosa

Krwotok z nosa to dolegliwość, z którą większość z nas choć raz miała styczność w swoim życiu. Pojawia się on najczęściej w wyniku urazu mechanicznego (np. uderzenie nosem w twardy przedmiot) lub w wyniku niektórych chorób.

Czytaj więcej...

 

Pierwsza pomoc w przypadku zadławienia

Zadławienie, z pozoru niegroźne, jest w istocie stanem zagrożenia życia. Całkowita niedrożność dróg oddechowych może doprowadzić do niedotlenienia organizmu, a w jego konsekwencji do utraty przytomności, a nawet zatrzymania akcji serca. Przyczyną zadławienia jest najczęściej utknięcie fragmentu pożywienia w górnej części dróg oddechowych. W przypadku częściowej niedrożności dostęp powietrza do płuc jest możliwy, choć utrudniony. W takiej sytuacji najczęściej pomaga naturalny odruch kaszlu. Jeśli dochodzi do całkowitej niedrożności, osoba poszkodowana nie jest w stanie kaszleć, mówić oraz oddychać. Potrzebna jest pomoc. Omówmy zatem zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławienia osoby dorosłej.

Czytaj więcej...

 

Pierwsza pomoc osobie nieprzytomnej oddychającej

Właściwe zachowanie może uratować komuś życie!

Jest to pierwszy z serii bezpłatnych filmów edukacyjnych dotyczących pierwszej pomocy, które chcielibyśmy stworzyć na przestrzeni następnych miesięcy.

Czytaj więcej...

 

Prywatne praktyki lekarskie

Prywatny gabinet chirurgiczny ANDRZEJ POPOW
www.popow.com.pl
Kontakt: kom. 604 570 979 
Adres : 17-200 Hajnówka ul. 11 Listopada 17  "DUOMED"
Rejestracja codziennie w godz. 11.00- 16.00, tel. 85 873 20 00
Oferuje:
• konsultacje, • kwalifikowanie do zabiegów chirurgicznych, • kontrola poszpitalna, • wizyty domowe • usuwanie zmian skórnych (znamiona, wrastające paznokcie) m.in. diatermia
• Nowość - skleroterapia / obliteracja czyli nieoperacyjne leczenie żylaków kończyn dolnych -
pod kontrolą USG
*!!!! Skuteczne leczenie owrzodzeń żylakowych – metodą skleroterapii - diagnostyka tych owrzodzeń

 

Prywatny Gabinet Chirurgiczny dr n. med. Wojciech Tołwiński specjalista chirurgii ogólnej

ul. Piłsudskiego 10 (budynek starej przychodni) w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 10.00.

Porady oraz kwalifikacja do leczenia operacyjnego w zakresie:
• kamicy pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową i tradycyjną • chorób tarczycy • przepuklin brzusznych (pachwinowych, pooperacyjnych) z użyciem siatek • żylaków kończyn dolnych • żylaków odbytu  • tłuszczaków  • i innych chorób wymagających interwencji chirurgicznej

Wskazana wcześniejsza rejestracja telefoniczna:  kom. 605 852 553

 

Praktyka Lekarska  ANDRZEJ WORONIECKI lekarz chorób wewnętrznych

17-200 Hajnówka ul. Gołębia 5
Gabinet czynny:
Środy, piątki w godz: 16.00 - 18.00
Soboty w godz. 8.00 - 10.00
• porady w zakresie chorób wewnętrznych, • badania kierowców, •  badania osób ubiegających się i posiadających broń, • badania USG jamy brzusznej, tarczycy, • wizyty domowe.

Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel.: kom. 604 402 399

 

 

Szpital i przychodnie

Szpital SPZOZ

Doc. Adama Dowgirda 9, tel. 682 92 02 (sekretariat) www.spzoz.hajnowka.pl

Szpitalna Izba Przyjęć (numer telefonu 85 682 92 47)

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Na terenie powiatu hajnowskiego pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,czyli po zamknięciu poradni POZ zabezpiecza:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Lokalizacja: Izba Przyjęć SPZOZ w Hajnówce,
ul. Doc. Adama Dowgirda 9, tel. kont. 85 682 91 11

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego
 • w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

W przypadku wystąpienia dolegliwości Pacjenci mają do dyspozycji pomoc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli po zamknięciu przychodni poczują się źle, mogą uzyskać konsultację lekarską w ramach całodobowej opieki medycznej. Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej Pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Są to przypadki:
● nagłego zachorowania;
● nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
● gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. W razie konieczności, wyłącznie w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
● wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
● recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
● rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

Uwaga: nie należy mylić podstawowej działalności pogotowia ratunkowego, którą jest ratownictwo medyczne, ze świadczeniami realizowanymi w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach ciężkich należy wzywać pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112

 

Zakład Pomocy Doraźnej w Hajnówce

ul. Prosta 4, tel. 85 684 22 09


Laboratoria diagnostyczne

PUNKTY POBRAŃ materiałów do badań:
w Laboratorium SPZOZ
czynny w godz. 7.15-10.00
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
tel. 85 682 92 38
w Przychodni Rejonowej nr 1
czynny w godz. 7.15-9.30
ul.Piłsudskiego 10
tel. 85 682 90 06

www.spzoz.hajnowka.pl

 

Diagnostyka Punkt Pobrań Hajnówka

ul. Prosta 4
Hajnówka
661 680 369
czynny pn.-pt. w godz. 7.30 - 11.00

Przychodnie

NAZWA

ADRES TELEFON
Przychodnia rejonowa Nr 1 ul. Piłsudskiego 10 85 682 90 06
Przychodnia rejonowa Nr 2 ul. Lipowa 190

85 682 91 70, 85 682 91 76

"HAJMED" - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Piłsudskiego 10 85 873 14 41
"ZDROWIE" - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 1 Listopada 22 85 682 27 77
.
.
.
"ZDROWIE" - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 1 Listopada 22, tel. 85 682 27 77

Lekarz internista Halina Pisawocka i lekarz internista Jolanta Krutel s.c.

ul. 11 Listopada 22

NIP 603-004-41-98

REGON 200158628

Tel. 85 682 27 77

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach. 8:00 – 18:00

Opieka w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

 • Umowa z NFZ
 • Możliwość wykonania badań laboratoryjnych, m.in. glukoza, cholesterol, OB., itp., w godz. 7:30 – 9:30
 • Badania EKG
 • Badania USG jamy brzusznej, tarczycy
 • Badanie detektorem tętna płodu dla kobiet w ciąży
 • Porady lekarskie, pielęgniarskie i położnej
 • Wykonywanie iniekcji (zastrzyków) w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
 • Wizyty domowe
 • Szczepienia ochronne

Przychodnia przyjmuje również innych pacjentów ubezpieczonych spoza terenu (m.in. turystów).  

 

Stomatolodzy

 WYKAZ GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA HAJNÓWKA Z KTÓRYMI NFZ PODPISAŁ KONTRAKT W 2017R.

*Informacje na podstawie rozstrzygnięć postępowań konkursowych. Stan na dzień 02.01.2017r.

Lista świadczeniodawców może ulec zmianie.

Czytaj więcej...

 

Apteki

Czytaj więcej...

 

POZBĄDŹ SIĘ PROBLEMU – PRZYNIEŚ LEKI DO APTEKI

mini
Chcesz pozbyć się starych, przeterminowanych lub niepotrzebnych leków?????

Czytaj więcej...

 

Juliusz Ojrzanowski – nasz lokalny i nieznany bohater

Jesteśmy uczniami jednego z hajnowskich gimnazjów i realizujemy projekt XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, którego tematem jest odnalezienie zapomnianego lub nieznanego bohatera, który w jakiś sposób zasłużył się dla Hajnówki. Takim właśnie bohaterem był Juliusz Ojrzanowski.

Czytaj więcej...

 

Książki o Hajnówce autorstwa Ryszarda Patera

Książki o Hajnówce autorstwa Ryszarda Patera  (w plikach .pdf) dostępne są na witrynie www.mojahajnowka.pl.

 

120. rocznica urodzin ks. Ignacego Wierobieja

01

20 stycznia 2016r. obchodziliśmy 120. rocznicę urodzin ks. Ignacego Wierobieja. Zapraszamy wszystkich Czytelników do lektury książek dotyczących jego życia i działalności duszpasterskiej, znajdujących się w zbiorach biblioteki.

Czytaj więcej...

 

Historia Hajnówki

04

Dawno, dawno temu szumiały tu wiekowe drzewa tak wysokie i gęste, że zasłaniały niebo. Z ziemi wyzierały czarne wykroty i powalone wiatrem dęby. Na zielonych mchach czerniły się na wpół spróchniałe pnie, kłody i korzenie, wiosną przeplatane kobiercami fioletowych przylaszczek i białych konwalii. Kolorowo pobłyskiwały w słońcu strojne, różnobarwne kapelusze grzybów. Między drzewami śpiesznie przemykały spłoszone sarny i dumne jelenie, nasłuchiwały czujne rysie. Wysoko w konarach drzew, koncertując nieustannie, migotało różnorodne ptactwo. Tajemniczą ciszę Puszczy przerywało niecierpliwe nawoływanie kukułki i miarowy stukot dzięcioła, nieraz dziwne i niebezpieczne głosy. Siedzieli tu najważniejsi puszczy gospodarze - wilki, dziki, żubry i niedźwiedzie.

Czytaj więcej...

Tajemnica obrazu Tadeusza Bołoza

1

Obraz „Hajnówka" Tadeusza Bołoz jest najsłynniejszym obrazem poświęconym naszemu miastu. Wg książki „Tadeusz Bołoz (nie)pokorny uczeń szkoły wileńskiej" powstał ok. 1938 r., natomiast Muzeum Podlaskie, w którego zbiorach się znajduje, podaje rok powstania – 1969 rok.

Czytaj więcej...

Zespół Pieśni i Tańca ZSDD

Zespół Pieśni i Tańca ZSDD – powstał przy Zakładzie Suchej Destylacji Drewna w Hajnówce. Jego początki sięgają 1945 r. kiedy z inicjatywy ZMW powstał przy zakładzie zespół świetlicowy. Bardzo często organizowano przedstawienia i wieczornice dla pracowników zakładu i społeczeństwa Hajnówki.

Czytaj więcej...

Wywiad z Krystyną Hryniewicką-Kacperczyk

W kwietniowym numerze magazynu dla biegaczy „RUNTIMES” ukazał się wywiad ze znakomitą polską sportsmenką, która w Hajnówce rozpoczęła wielką karierę sportową, okraszoną dwoma rekordami świata. Zgodę na publikację wywiadu w portalu hajnowka.pl udzielił autor wywiadu Grzegorz Pater.

Czytaj więcej...

Sport

1park

Ośrodek Sportu i Rekreacji


Park Wodny


Skatepark


Street Workout


Korty tenisowe


Basen odkryty


Orliki


Hajnówka Biega


Rowerzysta na drodze


Lodowisko


Hajnowskie Morsy


KLUBY SPORTOWE:

Boks UKS Unia

Klub Karate Tradycyjnego

Parkiet Hajnówka lekkoatletyka

Piłka Siatkowa

KS Puszcza

HKS ŻUBR

 • judo
 • kulturystyka

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek godz. 8:00-16.00; wtorek-piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna: pn: 8:00-15.30, wt.-pt. 8.00-15.00; przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.