OGŁOSZENIE o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

PO.1110.6.2013.MS

OGŁOSZENIE

o naborze do służby przygotowawczej

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

ul. 11 Listopada 4, 17-200 Hajnówka

Czytaj więcej...

 

Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania

Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania:

 1. Należy zbierać wyłącznie te grzyby, co do których nie mamy jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne (warto korzystać z atlasów);

 2. Należy zbierać wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku są najczęściej przyczyną tragicznych pomyłek;

 3. Początkujący grzybiarze powinni zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, ponieważ w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia;

 4. Unikać błędnych metod rozpoznawania gatunków trujących (zabarwienie cebuli podczas gotowania, ciemnienie srebrnej łyżeczki, gorzki smak – gatunki śmiertelnie trujące np. Amanita phalloides, Amanita verna mają przyjemny, słodkawy smak);

 5. Zbierać grzyby w przewiewne koszyki, w żadnym przypadku w reklamówki foliowe, bo powoduje to zaparzanie i przyspiesza psucie grzybów, nie przechowywać świeżych grzybów ani potraw z grzybów zbyt długo;

 6. Nie należy zbierać grzybów w okolicach o skupisku odpadów tj. przy zakładach produkcyjnych, jak również rosnących w rowach lub na skraju lasu, przy drogach o dużym natężeniu ruchu - grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia;

 7. Nie należy zbierać i niszczyć grzybów niejadalnych i trujących, gdyż wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowią one część ekosystemu;

 8. W razie wątpliwości czy zebrane grzyby są trujące czy jadalne, można skorzystać z bezpłatnej porady w stacjach sanitarno – epidemiologicznych;

W przypadku wystąpienia nudności, bólów brzucha, biegunki, skurczy mięśni, podwyższonej temperatury , po spożyciu grzybów, należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Pamiętajmy, że przy zatruciach muchomorem sromotnikowym występuje faza pozornej poprawy, po której stan chorego gwałtownie się pogarsza. Wezwany w porę lekarz może uratować mu życie.

Zasady wprowadzania grzybów świeżych do obrotu handlowego

Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo środków spożywczych zawierających w swoim składzie grzyby obejmuje 44 gatunki (zgodnie z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011 r. Nr 115, poz. 672)
Punkty skupu grzybów oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie targowisk są zobowiązani zatrudniać osoby posiadające uprawnienia klasyfikatora grzybów.
Grzyby świeże rosnące w warunkach naturalnych wolno sprzedawać w placówkach handlowych lub na targowisku pod warunkiem:

 • uzyskania atestu klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcy,

 • umieszczenia w miejscu sprzedaży informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy.

Odwiedź również portal poświęcony bezpiecznemu grzybobraniu: http://grzybyjadalne.wordpress.com/

Główny Inspektorat Sanitarny

 

KRUS - zmiana dopuszczalnych kwot dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów

Od 1 września 2013 r. ulegają zmianie

dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów

 

Czytaj więcej...

 

Nabór wolontariuszy do obsługi Pucharu Polski Nordic Walking

PUCHAR POLSKI NORDIC WALKING
W KRAINIE PUSZCZY I ŻUBRA HAJNÓWKA 2013
7 września 2013 r.
miejsce: Stacja Leśnej Kolejki Wąskotorowej, siedziba Nadleśnictwa Hajnówka,
trasy w Puszczy Białowieskiej

W związku z organizowanym Pucharem Polski Nordic Walking Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska ogłasza nabór wolontariuszy.

Czytaj więcej...

 

Oferty pracy w SOSW

baner SOSW

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko:

Czytaj więcej...

 

Rolniku skorzystaj z rehabilitacji leczniczej w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od początku swej działalności prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu i ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.

Czytaj więcej...

 

APEL- bezpieczeństwo podczas wakacji

Szanowni Rodzice i Opiekunowie dzieci

Wakacje są okresem szczególnym z uwagi na wzrost nieszczęśliwych zdarzeń z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży naszego regionu. Jednym z głównych niebezpieczeństw czyhających na najmłodszych są zagrożenia dotyczące prac polowych częstokroć wykonywanych przez dzieci...... - czytaj więcej

Czytaj więcej...

 

KOMUNIKAT na temat kąpielisk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że na terenie powiatu hajnowskiego w 2013r. funkcjonują 2 miejsca wykorzystywane do kąpieli, będące pod nadzorem sanitarnym:

 1. REPCZYCE” – gmina Kleszczele (organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach)

 2. DUBICZE CERKIEWNE” - gmina Dubicze Cerkiewne (organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych)

Czytaj więcej...

 

Podziękowanie za głosowanie na Szkołę Podstawową Nr 3 w Hajnówce

Szanowni Państwo!


Zakończył się I etap konkursu „Kolorowe boiska...czyli Szkolna Pierwsza Liga", w którym brała udział nasza szkoła- Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce.

Czytaj więcej...

 

PATRZ CZŁOWIEK - sprzeciw Zarządu Województwa Podlaskiego wobec aktów dyskryminacji, ksenofobii i nietolerancji

PATRZ CZŁOWIEK - sprzeciw Zarządu Województwa Podlaskiego wobec aktów dyskryminacji, ksenofobii i nietolerancji.

Czytaj więcej...

 

KRUS informuje...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku przypomina, że zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoba pobierająca świadczenia z ubezpieczenia społecznego jest obowiązana, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie okoliczności mające wpływ na wysokość i prawo pobierania tych świadczeń. Pozwoli to uniknąć powstania sytuacji, w której świadczeniobiorca otrzyma nienależne świadczenie i będzie zobowiązany do jego zwrotu.

Czytaj więcej...

 

KRUS informuje… W III kwartale 2013 r. wysokość składki pozostaje bez zmian

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 5 czerwca 2013 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na III kwartał 2013 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Czytaj więcej...

 

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku informuje…

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z art. 5a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r., nr 50, poz. 291, z późn. zm.), osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu prowadzące dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązane są złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy. Zaświadczenie albo oświadczenie należy dostarczyć w terminie do dnia 31 maja 2013 r.

Czytaj więcej...

 

Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

W dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 roku wwybranych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostaną przeprowadzone badania:

 • Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR);
 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-KSRA);
 • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R).

Prowadzone badania są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza że badana jest pewna część gospodarstw rolnych reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw. Każde gospodarstwo rolne wylosowane do badania otrzyma list z informacją o badaniu.

Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców zwracamy się do rolników, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, z prośbą o udzielenie informacji ankieterom. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią informacje niezbędne dla prowadzenia polityki rolnej państwa.

Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele przydatnych informacji na temat prowadzonych przez statystykę badań ankietowych można znaleźć pod adresem http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/index.htm.

Uprzejmie prosimy o przychylność i współpracę z ankieterami.

 

Od 1 maja 2013 r. dostępne będą bilety okresowe na przejazdy komunikacją miejską

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce informuje pasażerów, iż od dnia 1 maja 2013 roku będą do nabycia w kiosku sprzedaży biletów ZKM przy ul. 3 Maja oraz w siedzibie Zakładu ul. Łowcza 4 bilety miesięczne obejmujące kolejnych 30/31 dni np. bilet miesięczny ważny w okresie od 06 maja 2013 roku do 05 czerwca 2013 roku.

Analogiczny sposób sprzedaży dotyczy biletów trzymiesięcznych.

Czytaj więcej...

 

INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko ASYSTENTA RODZINY w MOPS

Hajnówka dnia 08.04.2013 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

ASYSTENTA RODZINY

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Czytaj więcej...

 

Lista kandydatów spełniająych wymagania formalne na stanowisko ASYSTENT RODZINY

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko Asystenta Rodziny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Czytaj więcej...

 

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia na wodę i odprowadzania ścieków obowiązujące od 1 maja 2013 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka zawiadamia, że z dniem 01 maja 2013 roku wprowadza taryfę jak niżej, zatwierdzoną Uchwałą Nr XXV/192/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2013 r.

Czytaj więcej...

 

KRUS – informacja dla płatników składek

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2013 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II kwartał 2013 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Czytaj więcej...

 

Dyrektor MOPS ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy

Asystent Rodziny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

w ramach realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Czytaj więcej...

 

Najbliższa zmiana czasu — z zimowego na letni

Zmiana z czasu zimowego na letni nastąpi w nocy z soboty (30 marca) na niedzielę (31 marca) 2013 r. Zegarek przestawimy z godziny 2:00 na 3:00 w nocy, czyli do przodu.

Czytaj więcej...

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego.

Czytaj więcej...

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych

Jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na podstawie art. 48 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w związku z art. 94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 marca 2013 r. przeprowadzają akcję waloryzacji emerytur i rent rolniczych.

Czytaj więcej...

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 31 grudnia 2012r. pod pozycją 1548 opublikowana została Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca zmiany odnośnie świadczenia pielęgnacyjnego. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Czytaj więcej...

UWAGA - Metanol zabija

 

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

Sport

1park

Ośrodek Sportu i Rekreacji


Park Wodny


Skatepark


Street Workout


Korty tenisowe


Basen odkryty


Orliki


Hajnówka Biega


Rowerzysta na drodze


Lodowisko


Hajnowskie Morsy


KLUBY SPORTOWE:

Boks UKS Unia

Klub Karate Tradycyjnego

Parkiet Hajnówka lekkoatletyka

Piłka Siatkowa

KS Puszcza

HKS ŻUBR

 • judo
 • kulturystyka

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.