Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej

03k

16 listopada 2017 r. po raz XIII., z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, w ramach Spotkań z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł", w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.

 

Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego Wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych oraz ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego dr Lillę Busłowską przy współpracy z parafią p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce, Bractwem Młodzieży Prawosławnej przy tej parafii oraz Hajnowskim Domem Kultury.

W tym roku po raz drugi w historii edycji konkursu uczestniczyli wyjątkowi goście - uczniowie ze szkół parafialnych działających przy parafiach na Białorusi. Byli to uczniowie szkół parafialnych działających przy parafii p.w. śww. Cyryla i Metodego oraz parafii p.w. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Wołkowysku, parafii św. Jerzego w Krasnosielskij, parafii Wszystkich Świętych Ziemi Białoruskiej w Grodnie, parafii św. Eliasza w Mostach (Białoruś). Duchowym opiekunem grupy uczniów i ich nauczycieli oraz dyrektorów szkół parafialnych był ks. Aleksandr Yuzwa, dziekan okręgu Wołkowyckiego. proboszcz parafii p.w. śww. Cyryla i Metodego w Wołkowysku. Towarzyszyli mu wraz z uczniami ks. prot. Władimir Mozgow, proboszcz parafii prawosławnej p.w. Św. Eliasza w Mostach oraz ks. Witalij Worobiej proboszcz parafii p.w Św. Jerzego w Krasnosielskij, Przybycie znamienitych gości ubogaciło wspólny czas konkursowego dnia możliwością wymiany doświadczeń i integracji.

Uczestnicy konkursu mogli podziwiać zorganizowaną przez ks. Marka Jurczuka wystawę pokonkursową Konkursu Fotograficznego p.t. „Wnętrze świątyni na wakacyjnej fotografii."

W tym roku do Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej przystąpiło 150 uczniów szkół powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Kleszczel, Nowokorninia, Dubin, Narwi, Czyż,) z Warszawy oraz z Białorusi. Przesłuchania konkursowe przebiegały w 6 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VII szkół podstawowych, szkół specjalnych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury pod przewodnictwem Ks. mitrata mgr Michała Niegierewicza w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.

Uczniowie recytowali wiersze w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, łemkowskim, ukraińskim i polskim. Piękne recytacje poruszały słuchaczy, którzy nie tylko mogli poznać nowych poetów i ich twórczość, ale także przy ikonie i blasku świec wspólnie przeżywać piękno, jakie ukazuje prawosławna poezja.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Uczestnicy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod opieką swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim, tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wystąpią i zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami podczas Wieczoru Poezji Religijnej „Prawosławie w poetyckim słowie" dn. 24 XI 2017 r. w Hajnowskim Domu Kultury o godz. 1600

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz, dziekan dekanatu hajnowskiego

Członkowie:

Ks. Mirosław Niczyporuk wizytator nauczania religii prawosławnej dekanatu hajnowskiego Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Ks. prot. mgr Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Ks. mgr Paweł Sterlingow, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Pani Irena Ignatowicz nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce

Pani mgr Anna Oksentowicz-Martyniuk, nauczyciel jęz. polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce

PRZEDSZKOLA

I MIEJSCE – Szymon Osipczuk , Przedszkole Nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

I MIEJSCE – Jakub Aleksiejuk , Przedszkole Nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

II MIEJSCE – Magdalena Kiendyś, Przedszkole Nr 5 w Hajnówce nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

II MIEJSCE – Anastazja Martyniuk, Przedszkole Nr 1 w Hajnówce nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

III MIEJSCE – Dominika Stepaniuk, Przedszkole Nr 1 w Hajnówce nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

III MIEJSCE – Nika Niesteruk, Przedszkole Nr 3 w Hajnówce nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

WYRÓŻNIENIE

Anastazja Wasiluk, Niepubliczne Przedszkole im. Śww. Cyryla i Metodego w Hajnówce nauczyciel przygotowujący ks. Mariusz Jurczuk

Дмитрий Воробей, Ясли-сад №2 "Журавушка" г.п Красносельский. приход Святого Великомученика Георгия Победоносца г.п. Красносельский. nauczyciel przygotowujący Воробей Людмила Владимировна

София Скок, ДУ "Ясли сад №9 г.Волковыска. приход Святых равноапостольныхМефодия и Кирилла учителей Словенских г. Волковыска.nauczyciel przygotowujący: Тетерич Наталья Владимировна

Jakub Biryłko, Przedszkole Nr 1 w Hajnówce nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

SZKOŁY PODSTAWOWE KL I-III

I MIEJSCE – Артем Гжесяк, ГУО "Средняя Школа №7 г. Волковыска, приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы г.Волковыск nauczyciel przygotowujący: Бенаш Светлана Павловна

I MIEJSCE – Michał Zajkowski, kl. II Szkoła Podstwowa nr 2 w Hajnówce nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk

II MIEJSCE – Maria Aleksiejuk, kl. II . II Szkoła Podstwowa nr 2 w Hajnówce nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk

II MIEJSCE – Antoni Sidorowicz Szkoła Podstawowa w Czyżach nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka

III MIEJSCE – Natalia Gierasimiuk, kl. III Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce nauczyciel przygotowujący: Julita Tokajuk

WYRÓŻNIENIA

Antonina Karpiuk, kl. I Szkoła Podstawowa w Narewce nauczyciel przygotowujący: Pani Halina Surel

Hanna Wołczyk, Kl. I Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Monika Lewczukova

Zofia Suproniuk, kl. I Szkoła Podstawowa w Czyżach, nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka

Maja Szpilko, Kl I Szkoła Podstawowa w Czyżach, nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka

SZKOŁY SPECJALNE

I MIEJSCE – Adrian Aleksiejuk, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow

II MIEJSCE – Ewelina Lewczuk, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow

II MIEJSCE – Grzegorz Sawicki, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow

II MIEJSCE –Wiktoria Starońska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow

SZKOŁY PODSTAWOWE KL IV-VII

I MIEJSCE – Maria Wołosik, kl. IV Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, nauczyciel przygotowujący ks. Waldemar Piotrowski

I MIEJSCE – Матвей Шиман, ГУО "Гимназия №2 г. Волковыска". приход Святых равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей Словенских г. Волковыска. nauczyiel przygotowujący: Гудей Татьяна Евгеньевна

I MIEJSCE – Kristina Rachalevich, kl. VI Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, nauczyciel przygotowujący ks. Waldemar Piotrowski

II MIEJSCE – Paweł Aleksiejuk, kl. V Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Marek Maciuka

II MIEJSCE – Bartosz Jakoniuk, kl. V Szkoła Podstawowa Nr 4 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

II MIEJSCE – Maria Marczuk, kl. VI Zespół Szkolno- Przedszkolny w Białowieży, nauczyciel przygotowujący ks. Waldemar Piotrowski

III MIEJSCE – Natalia Busłowska, kl. V Szkoła Podstawowa Nr 4 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Lilla Busłowska

III MIEJSCE – Weronika Lasota kl. IV Szkoła Podstawowa Nr 4 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

III MIEJSCE – Valeria Sumovska kl. V Parafia prawosławna św. Jana Klimaka w Warszawie, nauczyciel przygotowujący Bogdan Kuźmiuk

III MIEJSCE – Sofia Kharchenko, kl V Szkoła Podstawowa Nr 4 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Lilla Busłowska

WYRÓŻNIENIA

Anna Dziubonos, kl. IV Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Jerzy Ignatowicz

Paulina Sapieżko, kl. IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Maria Ackiewicz

Olga Gierasimiuk, kl. V Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Bazyli Tokajuk

Елисавета Мозгова, kl. V ГУО "СШ № 5 г. Мосты, приход Свято- Ильинской Церкви г. Мосты, nauczyciel przygotowujący Мозгова Наталья Анатольевна

Zofia Filipiuk, kl. VI Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Ks. Mariusz Jurczuk

Tomasz Charkiewicz, kl. VII Zespół Szkół w Narewce, nauczyciel przygotowujący ks. Jerzy Klimiuk

GIMNAZJUM

WYRÓŻNIENIA

Julia Kardasz, kL. II Szkoła Podstawowa w Narewce, nauczyciel przygotowujący Ks. Jerzy Klimiuk

SZKOŁY PONADGIMNAZJANE

I MIEJSCE – Aleksandra Busłowska kl. I, Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski

I MIEJSCE – Natalia Waśko, kl. III Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski

II MIEJSCE – Dominika Puc, kl. II Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski

III MIEJSCE – Gabriela Łapińska, III Technikum, Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka w Warszawie, nauczyciel przygotowujący: lektor Marcin Bielawski

WYRÓŻNIENIA

Rafał Holonko, kl. I Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący PanMarek Ignaciuk

ks. Andrzej Busłowski

zdjęcia: ks. Andrzej Busłowski i Agnieszka Tarasiuk


KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.