Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej

05p

15 listopada 2018 r. po raz XIV., z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, w ramach Spotkań z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł”, w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej.

 

Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego dr Lillę Busłowską przy współpracy z parafią p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce, Bractwem Młodzieży Prawosławnej przy tej parafii oraz Hajnowskim Domem Kultury.

W tym roku po raz trzeci w historii edycji konkursu uczestniczyli wyjątkowi goście - uczniowie ze szkół parafialnych działających przy parafiach prawosławnych na Białorusi. Byli to uczniowie szkół parafialnych działających przy parafii p.w. śww. Cyryla i Metodego w Wołkowysku, parafii pw. Opieki Matki Bożej w Dzierżyńsku, parafii Opieki Matki Bożej w Grodnie, parafii pw. św. Eliasza w Mostach (Białoruś). Duchowym opiekunem grupy uczniów i ich nauczycieli oraz dyrektorów szkół parafialnych był ks. Aleksander Yuzwa, dziekan okręgu Wołkowyskiego. proboszcz parafii p.w. śww. Cyryla i Metodego w Wołkowysku. Towarzyszył mu wraz z uczniami ks. prot. Władimir Mozgow, proboszcz parafii prawosławnej p.w. Św. Eliasza w Mostach. Przybycie znamienitych gości ubogaciło wspólny czas konkursowego dnia możliwością wymiany doświadczeń i integracji.

Uczestnicy konkursu mogli podziwiać w Hajnowskim Domu Kultury zorganizowaną przez ks. Marka Jurczuka wystawę pokonkursową Konkursu Fotograficznego p.t. „Kaplice i przydrożne kapliczki na wakacyjnej fotografii”

W tym roku do Konkursu Recytatorskiego przystąpiło 153 uczniów szkół powiatu hajnowskiego (z Hajnówki, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Nowokornina, Dubin, Narwi, Czyż), z Warszawy - z Punktu Katechetycznego przy Parafii Prawosławnej pw. Św. Jana Klimaka na Woli, pod opieką ks. Pawła Korobiejnikova oraz z Białorusi.

Przesłuchania konkursowe przebiegały w 5 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, klas VII-VIII szkół podstawowych i III kl. gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych.

Jury pod przewodnictwem ks. mgr prot. Pawła Sterlingowa, wizytatora nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.

Uczniowie recytowali wiersze w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim i polskim. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Uczestnicy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod opieką swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim, tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wystąpią i zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami podczas Wieczoru Poezji Religijnej „Prawosławie w poetyckim słowie” dn. 23 XI 2018 r. w Hajnowskim Domu Kultury o godz. 1600

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Ks. mgr Paweł Sterlingow, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Członkowie:

nagrodziła następujących uczniów:

PRZEDSZKOLA

I MIEJSCE Mikołaj Kot , Przedszkole nr. 5. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk

I MIEJSCE Maria Szerszunowicz, Przedszkole nr. 3. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk

II MIEJSCE Julia Hołubienko, Przedszkole nr. 5. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk

II MIEJSCE Jakub Lasota, Przedszkole nr. 2. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk

III MIEJSCE Magdalena Grześ, Niepubliczne Przedszkole im. Śww. Cyryla i Metodego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Mariusz Jurczuk

III MIEJSCE Olga Siemieniuk, Przedszkole nr. 5. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

III MIEJSCE Maria Golonko, Przedszkole nr. 3. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

WYRÓŻNIENIE

 

SZKOŁY PODSTAWOWE KL I-III

I MIEJSCE Dawid Gołubowski, kl. II Szkoła Podstawowa w Narewce, nauczyciel przygotowujący: Pani Halina Surel

II MIEJSCE Maja Szpilko, kl. II Szkoła Podstwowa w Czyżach, nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka

III MIEJSCE Hanna Wołczyk, kl. II Szkoła Podstawowa nr. 4. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Monika Lewczukova

III MIEJSCE Uliana Szagun, kl. II Szkoła Podstawowa nr. 2. Wołkowysk, Białoruś, nauczyciel przygotowujący: Pani Iryna Pluta

WYRÓŻNIENIA

 

SZKOŁY PODSTAWOWE KL IV-VII

I MIEJSCE Arsienij Yemelianow, kl. IV, Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr.1. Św. Abp Łukasza Wojno –Jasienickiego w Bielsku Podlaskim, nauczyciel przygotowujący ks. Paweł Zabrocki

II MIEJSCE Anna Moroz, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr. 2. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Anna Wawreszuk

II MIEJSCE Natalia Busłowska, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr. 4. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Lilla Busłowska

III MIEJSCE Anastazja Krasowskaja, kl. V, Punkt Katechetyczny przy parafii pw. Opieki Matki Bożej w Dierżyńsku, (Białoruś), nauczyciel przygotowujący Pani Inessa Szikunova, Zinaida Bogatko

III MIEJSCE Paweł Aleksiejuk kl. VI, Szkoła Podstawowa nr. 2. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. protod. Marek Maciuka

WYRÓŻNIENIA

 

KLASY VII-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I III KL. GIMNAZJUM

I MIEJSCE Maria Marczuk kl. VII, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, nauczyciel przygotowujący ks. Waldemar Piotrowski

II MIEJSCE Małgorzata Golonko kl. III, Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Andrzej Busłowski

II MIEJSCE Kristina Rachalevich kl. VII, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, nauczyciel przygotowujący ks. Waldemar Piotrowski

II MIEJSCE Jakub Kazimiruk kl. III, Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Jan Kazimiruk

III MIEJSCE Weronika Lasota kl. VII, Szkoła Podstawowa nr. 4. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

III MIEJSCE Waleria Makarowa kl. III Gimnazjum, Mosty (Białoruś), nauczyciel przygotowujący Pani Natalia Mozgova

WYRÓŻNIENIA

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJANE

I MIEJSCE Aleksandra Busłowska kl. II, Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski

II MIEJSCE Aleksandra Połtorak, Liceum im. Janka Kupały w Wołkowysku, nauczyciel przygotowujący: Pani Irina Pluta Arkadiewna

 

 

Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego Wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych oraz ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

 

ks. Andrzej Busłowski


 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.