Wykład pani Małgorzaty Cetry dotyczący imion chrzestnych w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce (1923-2013)

5c

Dnia 8 lutego 2019 roku, w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył się wykład pani Małgorzaty Cetry, absolwentki Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku filologii polskiej. Swoją pracę licencjacką poświęciła Współczesnej antroponimii mieszkańców Hajnówki i okolic na podstawie danych z dzienników szkolnych Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce. Jej wyniki zostały zaprezentowane naszym czytelnikom dwa lata temu i wzbudziły duże zainteresowanie wśród zebranych gości. W tym roku mieliśmy zaszczyt zaprosić Panią Małgorzatę jako magistra filologii polskiej i doktorantkę Uniwersytetu w Białymstoku z prezentacją dotyczącą Imion chrzestnych w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce (1923-2013).

Na początku wystąpienia prelegentka przedstawiła problemy jakie napotkała w trakcie zbierania materiałów. Pierwszą część analizowanych ksiąg stanowiły rękopisy, których zapis nie zawsze był oczywisty do odczytania. Badaczka analizowała imiona nadawane na chrzcie w ujęciu etymologicznym i statystycznym z lat 1923, 1933, (...)2003, 2013. Zbadała 10% wszystkich metryk parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Analizie poddała 268 imion. W wyniku badań wytypowała imiona występujące najczęściej w poszczególnych latach:

1923 r. – Bolesław, Jan, Józef, Eugeniusz, Helena, Janina;

1933 r. – Stanisław, Jan, Jerzy, Janina;

1943 r. – Jan, Maria, Tadeusz, Alicja, Waldemar;

1953 r. – Stanisław, Jan, Andrzej, Elżbieta, Jerzy, Alicja;

1963 r. – Mirosław, Anna, Alicja, Barbara;

1973 r.- Ewa, Tomasz, Joanna, Robert, Anetta;

1983 r. – Anna, Marta, Tomasz, Monika, Marcin, Marek, Magdalena;

1993 r. – Tomasz, Robert, Mateusz, Katarzyna, Małgorzata, Karolina;

2003 r.– Jakub, Tomasz, Wiktoria;

2013 r. – Kacper, Zofia, Hanna.

Podsumowując wykład badaczka wskazała na tendencje zanikania imion słowiańskich, i powrót do imion hebrajskich i biblijnych. Imiona świętych przez cały badany okres cieszyły się taką samą popularnością. Wyniki badań przeprowadzonych przez Panią Małgorzatę odpowiadają danym i odzwierciedlają tendencje ogólnopolskie. Imię Anna pojawiło się w każdym analizowanym roku, a najpopularniejszym imieniem męskim było imię Jan. W badanym materiale pojawiły się także imiona, które cieszyły się jednoroczną modą m.in.: Anetta, Izabella, Leopold, Wiktoria. Badany materiał cechował się różnorodnością imion, na 268 aż 88 wystąpiło tylko raz.

Na koniec spotkania zawiązała się dyskusja na temat rzadkich i ciekawych imion, świadomości ich znaczenia, pobudek przyświecających przy ich nadawaniu i wpływie osób piastujących stanowiska świeckie i kościelne.

Dziękujemy mgr Małgorzacie Cetrze za wygłoszony wykład i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie, w trakcie którego będziemy mogli zapoznać się z wynikami pracy doktorskiej, dotyczącej nazwisk mieszkańców Hajnówki.

Barbara Frankowska


Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.