Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej

6p

17 listopada 2016 r. po raz XII. w Hajnowskim Domu Kultury w ramach Spotkań z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł" - dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.

 

Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego dr Lillę Busłowską przy współpracy z parafią p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce, Bractwem Młodzieży Prawosławnej przy tej parafii oraz Hajnowskim Domem Kultury.

Tegoroczna edycja konkursu miała wyjątkowy charakter ze względu na to, że po raz pierwszy w konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół parafialnych działających przy parafii p.w. śww. Cyryla i Metodego oraz parafii p.w. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Wołkowysku (Białoruś). Duchowym opiekunem grupy uczniów i ich nauczycieli oraz dyrektorów szkół parafialnych jest ks. Aleksandr Yuzwa, proboszcz parafii p.w. śww. Cyryla i Metodego w Wołkowysku oraz ks. prot. Dmitrij Biełockij, proboszcz parafii p.w. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Wołkowysku. Przybycie znamienitych gości ubogaciło wspólny czas konkursowego dnia możliwością wymiany doświadczeń i integracji.

W tym roku do konkursu przystąpiło 154 uczniów z Wołkowyska i szkół powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Kleszczel, Nowokorninia, Dubin, Narwi, Czyż). Przesłuchania konkursowe przebiegały w 6 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, specjalnych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury pod przewodnictwem Ks. mitrata mgr Mikołaja Kiełbaszewskiego dziekana dekanatu kleszczelowskiego w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.

Uczniowie recytowali w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim i polskim. Prezentowali wysoki poziom umiejętności recytatorskich. W wyjątkowy, poruszający sposób ukazywali piękno Prawosławia, piękno świata duchowego. Uczestnicy konkursu poprzez wygłaszane wiersze odkrywali przed słuchaczami świat pełen dobra, miłości, pokoju, radości, szacunku i życzliwości. Wyrażali piękno własnej tradycji i kultury. Wygłoszone wiersze poruszały słuchaczy, którzy nie tylko mogli poznać nowych poetów i ich twórczość, ale także przy ikonie i blasku świec wspólnie przeżywać piękno, jakie ukazuje prawosławna poezja. Był to dzień pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych.

Uczestnicy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod okiem swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim, tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wystąpią i zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami podczas Wieczoru Poezji Religijnej „Prawosławie w poetyckim słowie" dn. 27 XI 2016 r. w Hajnowskim Domu Kultury o godz. 1600

Komisja w składzie:

 • Przewodniczący: ks, mitrat mgr Mikołaj Kiełbaszewski, dziekan dekanatu kleszczelowskiego
 • Członkowie:
  • Ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz, dziekan dekanatu hajnowskiego
  • Ks. prot. mgr Mirosław Niczyporuk wizytator nauczania religii prawosławnej dekanatu hajnowskiego Diecezji Warszawsko-Bielskiej
  • Ks. prot. mgr Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii prawosławnej dekanatu narewskiego i kleszczelowskiego Diecezji Warszawsko-Bielskiej
  • Ks. prot. mgr Paweł Sterlingow, wizytator nauczania religii prawosławnej dekanatu warszawskiego i siemiatyckiego Diecezji Warszawsko-Bielskiej
  • Pani mgr Anna Oksentowicz-Martyniuk, nauczyciel jęz. polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
  • Pan mgr Jan Karczewski nauczyciel języka białoruskiego w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce

wyróżniła następujących uczniów:

PRZEDSZKOLA:

 • I MIEJSCE – Magdalena Kiendyś, Przedszkole nr 5 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
 • II MIEJSCE – Anna Yuzva, punkt katechetyczny przy parafii p.w. świętych Cyryla i Metodego w Wołkowysku (Białoruś), nauczyciel przygotowujący: Sokołowa Olga Wiktorowna
 • III MIEJSCE – Szymon Osipczuk, Przedszkole nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
 • III MIEJSCE – Anastazja Martyniuk, Przedszkole nr 1 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk

Wyróżnienia:

 • Maksymilian Gawryluk – Niepubliczne Przedszkole im. Śww. Cyryla i Metodego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Mariusz Jurczuk
 • Jakub Aleksiejuk - Przedszkole nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
 • Jan Korszak - Przedszkole nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
 • Hanna Denisiuk - Przedszkole nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
 • Hanna Wałczyk - Przedszkole nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
 • Wiktoria Baszun - Przedszkole nr 1 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk

Kl. I-III SZKOŁA PODSTAWOWA:

 • I MIEJSCE – Maria Wołosik, kl. III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, nauczyciel przygotowujący: ks. Waldemar Piotrowski
 • II MIEJSCE –Anna Moroz, kl. II Zespół Szkół nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
 • III MIEJSCE – Agata Borowik, kl. III Zespół szkół nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Monika Lewczukova

Wyróżnienia:

 • Maria Aleksiejuk – kl. II Zespół Szkół nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
 • Anna Moroz - kl. II Zespół Szkół nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
 • Eliasz Piotrowski - kl. II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, nauczyciel przygotowujący: ks. Waldemar Piotrowski
 • Paulina Sapieżko – kl. III Zespół Szkół nr 1 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Maria Ackiewicz
 • Anton Protopowicz – kl. I punkt katechetyczny przy parafii p.w. świętych Cyryla i Metodego w Wołkowysku (Białoruś), nauczyciel przygotowujący: Oksentiuk Oksana Anatoliewna
 • Anna Kabulej – kl I punkt katechetyczny przy parafii p.w. świętych Cyryla i Metodego w Wołkowysku (Białoruś), nauczyciel przygotowujący: Bakacz Swietłana Czesławowna

KL. IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA:

 • I MIEJSCE – Zofia Charczenko, kl. IV Szkoła Podstawowa w Nowokorninie, nauczyciel przygotowujący: ks. Jan Kazimiruk
 • II MIEJSCE – Natalia Busłowska, Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Lilla Busłowska
 • II MIEJSCE – Bartosz Jakoniuk, Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
 • III MIEJSCE – Maria Stasiukiewicz, kl. V punkt katechetyczny przy parafii p.w. świętych Cyryla i Metodego w Wołkowysku (Białoruś), nauczyciel przygotowujący: Gudiej Tatiana Jewgieniewna
 • III MIEJSCE – Tomasz Charkiewicz, kl. VI Zespół Szkół w Narewce, nauczyciel przygotowujący Pani Halina Surel

Wyróżnienia:

 • Paweł Aleksiejuk- kl. IV Zespół Szkół nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. diak. Marek Maciuka
 • Weronika Lasota – kl.V Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
 • Zofia Filipiuk – kl.V Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Marek Jurczuk
 • Michał Simoniuk – kl. V Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych, nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Awksietijuk
 • Michał Topolański – kl. VI Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi, nauczyciel przygotowujący: Pani Helena Korniluk

SZKOŁY SPECJALNE:

 • I MIEJSCE – Grzegorz Sawicki, Gimnazjum Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Elżbieta Sterlingow

Wyróżnienie

 • Ewelina Lewczuk – Klasa PPP Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Elżbieta Sterlingow

GIMNAZJUM:

 • I MIEJSCE – Andrzej Babulewicz, kl. I Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Jan Wołkowycki
 • II MIEJSCE – Jelizawieta Dawydik, punkt katechetyczny przy parafii p.w. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Wołkowysku (Białoruś), nauczyciel przygotowujący: Pietrowa Tomara Pietrowna
 • II MIEJSCE – Aleksandra Busłowska, kl. III Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Lilla Busłowska
 • III MIEJSCE – Daria Bielockaja, punkt katechetyczny przy parafii p.w. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Wołkowysku (Białoruś), nauczyciel przygotowujący: Pietrowa Tomara Pietrowna
 • III MIEJSCE – Jakub Kazimiruk, kl. I Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Jan Wołkowycki

Wyróżnienia

 • Wanda Ginszt - kl. I Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Jan Wołkowycki
 • Natalia Sielewiesiuk – Zespół Szkół w Czyżach, nauczyciel przygotowujący Pani Magdalena Zabrocka
 • Polina Zdanowicz – punkt katechetyczny przy parafii p.w. świętych Cyryla i Metotego w Wołkowysku (Białoruś), nauczyciel przygotowujący: Bakacz Swietłana Czesławowna

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

 • I MIEJSCE – Dominika Puc, kl. I Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski
 • II MIEJSCE – Natalia Waśko, kl. II Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski

Wyróżnienie

 • Jacek Drużba - kl. I Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Jan Wołkowycki
 • Paweł Presniak - punkt katechetyczny przy parafii p.w. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Wołkowysku (Białoruś), nauczyciel przygotowujący: Biełockaja Jekatieryna Władimirowna

Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego Wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych oraz ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii PrawosławnejParafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w HajnówceStarostwo Powiatowe HajnówkaGmina HajnówkaPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. ZOO w HajnówcePrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych w HajnówceKancelaria Notarialna Pan Marek Wasiluk Pan Stefan WasilukTelewizja Kablowa Hajnówka Kędyś Kiryluk Spółka JawnaP.P.H. KARMEL S.c. A.M.DąbrowskaPan Jan Bowtruczuk „AUTO-MAG"Bank Spółdzielczy w HajnówceApteka Melisa Pani Wiera Jałoza i Pani Ludmiła WilukPan Grzegorz Kicel Transport Międzynarodowy i Krajowy „BOJAR"Piekarnia PodolszyńscyOkręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce

ks. Andrzej Busłowski


Sport

1park

Ośrodek Sportu i Rekreacji


Park Wodny


Skatepark


Street Workout


Korty tenisowe


Basen odkryty


Orliki


Hajnówka Biega


Rowerzysta na drodze


Lodowisko


Hajnowskie Morsy


KLUBY SPORTOWE:

Boks UKS Unia

Klub Karate Tradycyjnego

Parkiet Hajnówka lekkoatletyka

Piłka Siatkowa

KS Puszcza

HKS ŻUBR

 • judo
 • kulturystyka

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek godz. 8:00-16.00; wtorek-piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna: pn: 8:00-15.30, wt.-pt. 8.00-15.00; przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.