Informacja o projekcie „NOWY START – program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.”

 Informacja o projekcie

„NOWY START – program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.”

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Okres realizacji projektu: 01.12.2017 r. - 30.09.2019 r.

Miejsce realizacji projektu: Woj. podlaskie, powiaty: miasto Białystok, białostocki, hajnowski, sokólski.

Projekt realizowany w partnerskiej współpracy wielosektorowej dwóch organizacji:

 • Lider – Fundacja Aktywizacja
 • Partner – Constans Group Sp. z o.o.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna 80 osób (48 K, 32 M) z terenu powiatów: m. Białystok, białostockiego, hajnowskiego, sokólskiego, doświadczających zagrożenia wielokrotnym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, sprawowania opieki nad osobą zależną, niskich kwalifikacjach lub wieku, poprzez kompleksowe wsparcie realizowane w oparciu o zindywidualizowaną ścieżkę reintegracji do końca realizacji projektu.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 80 osób (48 K, 32 M) z terenu powiatów: M. Białystok (16 os.), białostockiego (16 os.), hajnowskiego (24 os.), sokólskiego (24 os.), doświadczających zagrożenia wielokrotnym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, sprawowania opieki nad osobą zależną, niskich kwalifikacjach lub wieku. Przyjęto regułę, iż wielokrotne wykluczenie społeczne występuje w przypadku zaistnienia co najmniej dwóch ww. przesłanek.

Pierwszeństwo przy rekrutacji mają: (1) długotrwale bezrobotni - min. 12 m-cy pozostawania bez pracy, przy czym uczestniczki/-cy nie muszą być zarejestrowani w PUP, wyjątek stanowią osoby z III profilem, które musza być zarejestrowane w PUP (2) niskie kwalifikacje – wykształcenie niższe niż średnie (podstawowe, gimnazjalne, zawodowe); (3) wiek – ukończenie 50 r.ż. lub nieukończenie 26 r.ż. (te grupy wiekowe znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy); (4) POPŻ - osoby z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, (5) bycie kobietą.

Działania w projekcie:

W celu trwałego włączenia społecznego i zwiększenia zdolności zatrudnieniowej 80 uczestniczek/-ów (48 K, 32 M) projektu opracowano zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, dopasowanych do potrzeb grupy docelowej i uwzględniających najbardziej skuteczne działania z obszaru aktywnej integracji społecznej osób wykluczonych.

Planowany harmonogram działań:

 1. Rekrutacja i zapisy do projektu: 12.2017 – 02.2018
 2. Wypracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji (02.2018 – 09.2019):
  1. Diagnoza społeczno-zawodowa (02.2018 – 03.2018):
   • Wywiad środowiskowy – 2 godz./osoba
   • Diagnoza psychologiczna (indywidualne spotkania z psychologiem) – 2 godz./osoba
   • Bilans kompetencji – 2 godz./osoba
  2. Mentoring (indywidualne spotkania z mentorem) – 18 godz./osoba (04.2018 – 09.2019)
 3. Wsparcie rozwoju kompetencji osobistych i społecznych (03.2018 – 02.2019)
  1. Poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych (03.2018 – 02.2019):
   • Warsztaty rozwoju umiejętności psychospołecznych (10-osobowe grupy) – 48 godz. (6 dni)
   • Warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia uczestniczek/-ów (9-osobowe grupy) – 40 godz. (5 dni), w tym: 32 godz. zajęć z trenerem-psychologiem, 8 godz. z prawnikiem.
   • Grupy wsparcia moderowane przez psychologów - 6 spotkań po 6 godz. każde (spotkanie co 2 m-ce)
  2. Poradnictwo specjalistyczne i uzupełniające (03.2018 – 02.2019):
   • Cykliczne spotkania z psychologiem lub psychoterapeutą – śr. 6 godz./os.
   • Poradnictwo prawne i obywatelskie – indywidualne spotkanie z prawnikiem – śr. 4 godz./os.
 4. Wsparcie kompetencji zawodowych – kursy zawodowe wraz z egzaminem zewnętrznym (08.2018 – 12.2018):
  • Kurs wizażu/stylizacji paznokci – 40 godz. (12 osób)
  • Pracownica administracyjno-biurowa – 50 godz. (12 osób)
  • Księgowość, kadry i płace z obsługą programu typu Płatnik i Symfonia – 68 godz. (12 osób)
  • Kurs obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych z fakturowaniem – 16 godz. (12 osób)
  • Kurs operatora obrabiarek/tokarek (w tym CNC) – 50 godz. (8 osób)
  • Kurs operatora wózków widłowych (podstawowy) – 67 godz. (8 osób)
  • Kurs pracownika ochrony osób i mienia – 50 godz. (8 osób)
  • Kurs spawania metoda MAG – 103 godz. (8 osób)
  • Kurs języka angielskiego – 90 godz. (80 osób)
  • Stypendium szkoleniowe dla UP wszystkich kursów zawodowych – 8,54 zł za każdy dzień szkoleniowy
  • Refundacja kosztów dojazdu na szkolenie – śr. 12 zł x liczba dni szkol. na osobę
  • Poczęstunek podczas szkolenia dla każdej uczestniczki, w tym przerwy kawowe i obiad
 5. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy (11.2018 – 02.2019)
  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 32 godz. (4 dni x 8 godz.) – 11.2018 – 12.2018
  • Indywidualne pośrednictwo pracy „Job Coaching” – 6 godz./osoba – 12.2018 – 02.2019
 6. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – staże zawodowe (04.2019 – 09. 2019):
  • 4-miesięczne płatne staże zawodowe dla 40 uczestniczek/-ów – 1278,56 zł/os./m-c
  • Refundacja kosztów dojazdu na staż zawodowy – średnio ok. 150 zł/m-c
  • Pokrycie kosztów podstawowych wstępnych i dodatkowych badań lekarskich przed przyjęciem na staż zawodowy do firmy.

Szczegółowe informacje i zapisy:

 • BIURO PROJEKTU: 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 601
 • Beata Grygorczuk – Koordynator projektu, Fundacja AKTYWIZACJA (Lider)
  tel. kom. 509 662 672, tel. (85) 679 26 65, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Ewa Pawłowska – Constans Group Sp. z o.o. (Partner)
  tel. kom. 535 367 467, tel. biuro (85) 732 93 41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Plakat nowy start

Karta zgłoszeniowa do projektu "Nowy Start"

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.