Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 - pobierz.

 Krajowa Izba Kominiarzy

Przypominam  właścicielom  i  zarządcom  budynków  o  obowiązkach  związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy  przekracza  wówczas  nawet  1000  stopni  Celsjusza!  A  taki  stan  jest  wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Państwowa  Straż  Pożarna  każdego  roku  odnotowuje  kilkanaście  tysięcy  pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
W roku 2017 odnotowano 15.235 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 243 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 547 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].
Oprócz  pożarów,  nieprawidłowa  eksploatacja  przewodów  kominowych  grozi  także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W  sezonie  ogrzewczym  2017/2018  Państwowa  Staż  Pożarna  odnotowała  4.343  zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2651 osób poszkodowanych i 71 ofiar śmiertelnych. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].

Krajowa  Izba  Kominiarzy  popiera  kampanię  prewencyjną  CZAD  I  OGIEŃ  – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.
Kominy:  instalację  dymową,  spalinową  oraz  wentylacyjną  należy  poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego  kominiarza. Profesjonalna kontrola  kominiarska  to  nie  tylko  formalność,  lecz  główna  zasada    bezpieczeństwa, zapobiega  zaczadzeniom,  pożarom,  spełniając  jeden  z  podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
Pod  honorowym  patronatem  Komendanta  Głównego  Państwowej  Straży  Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej  1  raz  w  roku  zlecić  przeprowadzenie  kontroli  okresowej  kontroli  stanu technicznego  przewodów  kominowych  (dymowych,  spalinowych  i  wentylacyjnych)  osobieposiadającej  odpowiednie  uprawnienia  –  mistrza  kominiarskiego. (Zgodnie  z  art.  62  ust.  1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku  są  obowiązani  w  czasie  lub  bezpośrednio  po  przeprowadzonej  kontroli,  usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub  zdrowia  ludzi,  bezpieczeństwa  mienia  bądź  środowiska,  a  w  szczególności  katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Regularne  usuwanie  zanieczyszczeń  z  przewodów  kominowych  przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się  proces  spalania  paliwa  stałego,  ciekłego  lub  gazowego,  obowiązkowe  usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1)  od  palenisk  zakładów  zbiorowego  żywienia  i  usług  gastronomicznych  —  co  najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2)  od  palenisk  opalanych  paliwem  stałym  niewymienionych  w  pkt  1  —  co  najmniej raz na 3 miesiące;
3)  od  palenisk  opalanych  paliwem  płynnym  i  gazowym  niewymienionych  w  pkt  1  — co najmniej raz na 6 miesięcy.
4)    z  przewodów  wentylacyjnych  co  najmniej  raz  w  roku,  jeżeli  większa  częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
(Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).
W  przypadku  pożaru  lub  zaczadzenia  brak  dokumentacji  terminowego  czyszczenia i kontroli kominów  może  stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez  firmę ubezpieczeniową.

Prezes
Krajowej Izby Kominiarzy
Marcin Ziombski

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.