2 nabór kandydatów na wolne stanowisko: bibliotekarz

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce ogłasza 2 nabór kandydatów na wolne stanowisko: bibliotekarz
Miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce, ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka
Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy


Liczba stanowisk - 1
1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie
b)    wykształcenie:
- wyższe bibliotekarskie,
- wyższe wraz ze studiami podyplomowymi z zakresu bibliologii i informatologii,
- wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii,
- studium bibliotekarskie,
- średnie bibliotekarskie,
- średnie oraz praktyka zawodowa albo szkolenia, w zakresie związanym z zadaniami biblioteki,
c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek,


2.    Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
b)    umiejętność sprawnej organizacji pracy,
c)    dyspozycyjność, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność, obowiązkowość,
d)    zdolność rozwiązywania problemów,
e)    biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
f)    znajomość rynku wydawniczego,
g)    kandydat powinien posiadać cechy osobowe i umiejętności do bezpośredniej pracy z czytelnikami.


3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: bibliotekarz:
           a) udostępnianie zbiorów w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
b) dobór i selekcja księgozbioru,
c) panowanie i koordynowanie działań promocyjnych,
d) prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej,
e) dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki.


4.    Informacja o warunkach pracy:
a)    zatrudnienie na umowę o pracę,
b)    pełny wymiar czasu pracy,
c)    praca przy komputerze,


5.    Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny,
b)    życiorys – curriculum vitae,
c)    kserokopie świadectw pracy,
d)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e)    kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
 ( certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy),
f)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
h)    klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowy.


6.    Termin i miejsce składania ofert.
a)    Wymagane dokumenty można składać osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce w dni robocze w godzinach 8.00- 16.00 lub pocztą na adres Miejska Biblioteka Publiczna im. dr T. Rakowieckiego, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 45, z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce”
b)    Termin składania i przesyłania ofert: dokumenty należy składać w terminie  do dnia    9 października 2019 r. do godziny 15.00 ( decyduje data wpływu do MBP )
Oferty,  które wpłyną do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do następnego etapu, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka.
Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą u Dyrektora przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia naboru. W tym okresie,  kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem.
Biblioteka nie odsyła dokumentów. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce
Hajnówka, dnia 24.09.2019 r.

PLIK DO POBRANIA:

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.