OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 13.11.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 115001B ul. Poranek w miejscowości Hajnówka

OBWIESZCZENIE
STAROSTY HAJNOWSKIEGO
z dnia 13.11.2019 r.

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zmianami) – zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam

 

o  wszczęciu  w  dniu  29.10.2019  r.  na  wniosek  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  postępowania  w  sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej
115001B  ul.  Poranek  w  miejscowości  Hajnówka,  gmina  miejska  Hajnówka,  powiat  Hajnowski,  województwo Podlaskie w zakresie:
- przebudowy nawierzchni wraz z konstrukcją jezdni, poboczy, chodników,
- przebudowy i budowy zjazdów,
- wykonania robót wykończeniowych plantowania oraz humusowania terenu poza koroną drogi w pasie drogowym,
- przestawiania 2 szt. słupów telekomunikacyjnych,
- zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (zabezpieczenia urządzeń  energetycznych, regulacji pionowej urządzeń kanalizacyjno-wodociągowych, teletechnicznych),
- wykonania niezbędnych korekt tras kablowych linii energetycznych nN i Sn
- wycięcia kolidujących drzew i krzewów.

 
Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na  realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

  W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
-  przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
-  w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;
-  tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.
 
Nieruchomości objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Województwo podlaskie
Powiat hajnowski
Miasto Hajnówka  


Jednostka ewidencyjna: 200501_1 Hajnówka, Obręb: 200501_1.0005 Hajnówka, dz. nr ewid.: 2683.
   
Jednostka ewidencyjna: 200501_1 Hajnówka, Obręb: 200501_1.0006 Judzianka Stara,  dz. nr ewid.: 25, 17/11, 17/12, 31/6, 32/5, 26/2 (26/3, 26/4).
 
Jednocześnie informuję, że:
-  zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu  Państwa  bądź  jednostek  samorządu  terytorialnego,  objęte  wnioskiem  o  wydanie  decyzji o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej,  nie  mogą  być  przedmiotem  obrotu  w  rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;  
-  zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  wnioskodawcy,  właścicielom  lub użytkownikom  wieczystym  nieruchomości  objętych  wnioskiem  o  wydanie  tej  decyzji  na  adres wskazany  w katastrze  nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony  w  drodze  obwieszczenia  w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi,  w  urzędowych  publikatorach  teleinformatycznych  –  Biuletynie  Informacji  Publicznej  tych urzędów i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) – zwanej dalej „k.p.a.”, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia;   
-  strony  niniejszego  postępowania  mogą  się  zapoznać  z  aktami  sprawy  w  Wydziale  Architektury  i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1 pok. 24 w godzinach od 7 30  - 15 30  oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 13.12.2019 r.;
-  niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.  AB.673.8.2019                        

z up. Starosty Hajnowskiego
                                  Katarzyna Andrzejuk
                                 Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.