Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Białymstoku

Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości  informacji  statystycznych  na  temat  stanu  i  zmian  zachodzących  w  społeczeństwie,  gospodarce  i  środowisku  naturalnym, odpowiadających na potrzeby użytkowników krajowych i międzynarodowych. W tym celu, co roku  ustalany  jest program  badań  statystycznych statystyki  publicznej,  w  którym ujęte są  badania  przeprowadzane  przez  GUS,  urzędy  statystyczne  oraz  inne  instytucje.  Wśród  nich  istotne  miejsce  zajmują  badania  ankietowe
realizowane w wylosowanych gospodarstwach domowych lub rolnych.  
Badania te przeprowadzane są przez ankieterów – metodą wywiadu bezpośredniego lub teleankieterów –  metodą  wywiadu  telefonicznego.  Ponadto,  wychodząc  naprzeciw  potrzebom  zgłaszanym  przez  respondentów,  w  przypadku  badań  z  zakresu  rolnictwa,  Główny  Urząd  Statystyczny  wprowadził  możliwość  samodzielnego  wypełniania ankiet przez Internet. Na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl zamieszczona została aplikacja  do wprowadzania danych oraz szczegółowa procedura postępowania.
Badania  ankietowe  są  badaniami  reprezentacyjnymi,  a  więc  są  nimi  objęte  jedynie  wylosowane  gospodarstwa domowe lub rolne reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań  były  wiarygodne  i  w  pełni  zaspokajały  potrzeby  informacyjne  odbiorców,  istotne  jest,  aby  osoby,  których  gospodarstwa zostały wylosowane do badań, udzieliły rzetelnych i wyczerpujących informacji.
We  wszystkich  badaniach  prowadzonych  przez  statystykę  publiczną  obowiązuje  bezwzględnie  przestrzegana  tajemnica  statystyczna.  Oznacza  to,  że  dane  indywidualne  uzyskane  w  trakcie  badań  mogą  być  wykorzystywane tylko i wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych. Ankieterzy statystyczni, podobnie jak  wszyscy pracownicy statystyki publicznej, zobowiązani są, pod rygorem odpowiedzialności karnej, do zachowania  pozyskanych danych w tajemnicy. W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji.
  Każdy ankieter odwiedzający wylosowane gospodarstwo domowe lub rolne w województwie podlaskim  posiada imienną legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku oraz upoważnienie  do zbierania danych. Ponadto, tożsamość ankieterów można zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego  w  Białymstoku,  pod  numer  telefonu  85  749  77  44.  Szczegółowe  informacje  na  temat  badań  ankietowych  realizowanych  przez  statystykę  publiczną  można  znaleźć  na  Portalu  Informacyjnym  GUS
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/index.htm. Dane zebrane w trakcie badań są upowszechniane na  stronie internetowej GUS oraz w Banku Danych Lokalnych, a także w formie publikacji papierowych.  
 
Zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.   Jednocześnie dziękujemy za przychylność i czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

16.02.16 gus

 

16.01.16 gus2

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.