OSOBOWOŚĆ ROKU 2017 | Głosowanie trwa!

Działają na rzecz swoich lokalnych społeczności, mają na koncie sukcesy, konsekwentnie realizują obrane cele. Kto powinien otrzymać tytuł OSOBOWOŚĆ ROKU? Głosowanie trwa.

http://www.poranny.pl/plebiscyty/a/osobowosc-roku-2017-p-hajnowski-aktualne-wyniki,12861624/

 

Osobowość Roku 2017 - Kultura (powiat hajnowski)

 • Alla Gryc, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce, nominowana za organizację życia kulturalnego w bibliotece, zajęć dla dzieci i seniorów, a także wydawanie publikacji poświęconych historii. Alla Gryc, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce, nominowana za organizację życia kulturalnego w bibliotece, zajęć dla dzieci i seniorów, a także wydawanie publikacji poświęconych historii. (ORK.10) 101głosów SMS pod nr 72355 o treści ORK.10
 •   Tomasz Tichoniuk, dyrektor Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego TYBEL, nominowany za prężną działalność stowarzyszenia- Muzeum Białoruskiego w Hajnówce oraz stworzenie i konsekwentną realizację Festiwalu Rockowisko Hajnówka (ORK.125) 67głosów SMS pod nr 72355 o treści ORK.125
 • Barbara Kuzub-Samosiuk, dyrektor Gminnnego Ośrodka Kultury w Czeremsze, nominowana za konsekwentne i profesjonalne kierowanie Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czeremsze oraz współorganizację Festiwalu Wielu Kultur i Narodów. Barbara Kuzub-Samosiuk, dyrektor Gminnnego Ośrodka Kultury w Czeremsze, nominowana za konsekwentne i profesjonalne kierowanie Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czeremsze oraz współorganizację Festiwalu Wielu Kultur i Narodów. (ORK.8) 27głosów SMS pod nr 72355 o treści ORK.8
 •   Włodzimierz Naumiuk, rzeźbiarz ludowy z Kaniuk, nominowany za krzewienie twórczości ludowej wśród dzieci i młodzieży (ORK.40) 23głosy SMS pod nr 72355 o treści ORK.40
 • Dariusz Skibiński, twórca festiwalu Wertep, nominowany za stworzenie i organizację międzynarodowego festiwalu teatralnego Werterp. Dariusz Skibiński, twórca festiwalu Wertep, nominowany za stworzenie i organizację międzynarodowego festiwalu teatralnego Werterp. (ORK.9) 10głosów SMS pod nr 72355 o treści ORK.9
 •   Piotr Skiepko, założyciel i dyrektor zespołu Narewczanki, nominowany za wrażliwość, zaangażowanie i niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. (ORK.68) 4głosy SMS pod nr 72355 o treści ORK.68
 •   Stanisław Żywolewski, artysta, nominowany za konsekwentne podążanie własną drogą twórczą. (ORK.11) 0głosów SMS pod nr 72355 o treści ORK.11

Koszt jednego SMSa: 2,46 zł z VAT

Liczba wszystkich głosów: 232

Czas wygenerowania danych: 5-02-2018 12:52

Realizacja: Polska Press Sp. z o.o.

 

Osobowość Roku 2017 - Działalność społeczna i charytatywna (powiat hajnowski)

 •   ks. Andrzej Busłowski, wikariusz parafii prawosławnej św. Trójcy w Hajnówce, nominowany za wspieranie osób ubogich oraz organizowanie pielgrzymek i wycieczek dla młodzieży. (ORD.26) 224głosy SMS pod nr 72355 o treści ORD.26
 •   Iza i Justyna Kuczyńskie, Robert Rusakow, Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Ciapek", nominowani za zaangażowanie i niesienie pomocy oraz wkład w rozwój stowarzyszenia na rzecz zwierząt. (ORD.129) 128głosów SMS pod nr 72355 o treści ORD.129
 • Lech Michalak, przewodniczący rady powiatu hajnowskiego, nominowany za wieloletnie działania na rzecz diabetyków. Lech Michalak, przewodniczący rady powiatu hajnowskiego, nominowany za wieloletnie działania na rzecz diabetyków. (ORD.25) 62głosy SMS pod nr 72355 o treści ORD.25
 •   Sławomir Stepaniuk, kierownik schroniska dla zwierząt Ciapek w Hajnówce, nominowany za nieustanną walkę o poprawę warunków życia podopiecznych schroniska "Ciapek". (ORD.28) 28głosów SMS pod nr 72355 o treści ORD.28
 • Joanna Bińczycka, właścicielka Pracowni Tortów Cukrowe Fantazje, nominowana za działalność charytatywną i społeczną, wrażliwość na ludzkie problemy i zaangażowanie w poprawę warunków życia tych, którzy potrzebują pomocy. Joanna Bińczycka, właścicielka Pracowni Tortów Cukrowe Fantazje, nominowana za działalność charytatywną i społeczną, wrażliwość na ludzkie problemy i zaangażowanie w poprawę warunków życia tych, którzy potrzebują pomocy. (ORD.101) 13głosów SMS pod nr 72355 o treści ORD.101
 •   Teresa Ozimek, prowadzi blog lokalny, nominowana za empatię, odwagę i wielkie serce, które zawsze jest otwarte na drugiego człowieka, a także za zaangażowanie w powstanie hospicjum w Hajnówce. (ORD.98) 12głosów SMS pod nr 72355 o treści ORD.98
 •   Mikołaj Rybak, sołtys wsi Tofiłówka, nominowany za zaangażowanie w rozwój Tofiłówki i poprawę jakości życia jej mieszkańców. (ORD.5) 0głosów SMS pod nr 72355 o treści ORD.5
 • Jerzy Szachiewicz, pastor Kościoła Chrześcijan Babtystów w Hajnówce, nominowany za zaangażowanie w pomoc osobom ubogim i bezdomnym. Jerzy Szachiewicz, pastor Kościoła Chrześcijan Babtystów w Hajnówce, nominowany za zaangażowanie w pomoc osobom ubogim i bezdomnym. (ORD.24) 0głosów SMS pod nr 72355 o treści ORD.24

Koszt jednego SMSa: 2,46 zł z VAT

Liczba wszystkich głosów: 467

Czas wygenerowania danych: 5-02-2018 12:52

Realizacja: Polska Press Sp. z o.o.

 

Osobowość Roku 2017 - Samorządność i społeczność lokalna (powiat hajnowski)

 • Jadwiga Dąbrowska, wicestarosta powiatu hajnowskiego, nominowana za konsekwentne wypełnianie powierzonych obowiązków i zaangażowanie w życie społeczeństwa. Jadwiga Dąbrowska, wicestarosta powiatu hajnowskiego, nominowana za konsekwentne wypełnianie powierzonych obowiązków i zaangażowanie w życie społeczeństwa. (ORS.12) 90głosów SMS pod nr 72355 o treści ORS.12
 • Andrzej Skiepko, wiceburmistrz Hajnówki, nominowany za dbanie o rozwój gminy oraz sprawne stawianie czoła wyzwaniom, jakie generuje przed nim pełniona funkcja. Andrzej Skiepko, wiceburmistrz Hajnówki, nominowany za dbanie o rozwój gminy oraz sprawne stawianie czoła wyzwaniom, jakie generuje przed nim pełniona funkcja. (ORS.11) 89głosów SMS pod nr 72355 o treści ORS.11
 • Helena Kuklik, radna Rady Miasta Hajnówka, nominowana za zaangażowanie w życie miasta oraz troskę o losy zwierząt przebywających w schronisku. Helena Kuklik, radna Rady Miasta Hajnówka, nominowana za zaangażowanie w życie miasta oraz troskę o losy zwierząt przebywających w schronisku. (ORS.13) 71głosów SMS pod nr 72355 o treści ORS.13
 • Piotr Mirończuk, radny miejski w Hajnówce, nominowany za działalność na rzecz osób wymagających pomocy, za gospodarność i konsekwentne dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców, dla których los nie był łaskawy. Piotr Mirończuk, radny miejski w Hajnówce, nominowany za działalność na rzecz osób wymagających pomocy, za gospodarność i konsekwentne dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców, dla których los nie był łaskawy. (ORS.46) 17głosów SMS pod nr 72355 o treści ORS.46
 •   Mirosław Romaniuk, starosta hajnowski, nominowany za skuteczność w działaniach na rzecz powiatu hajnowskiego, wzorowe gospodarowanie i konsekwentne wychodzenie z zapaści finansowej, a także za rozumienie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. (ORS.47) 4głosy SMS pod nr 72355 o treści ORS.47
 • Tamara Leszczyńska, sołtys wsi Soce, nominowana za charyzmę, odwagę i wysiłek wkładany w promocję wsi Soce, będącej wizytówką Podlasia. Tamara Leszczyńska, sołtys wsi Soce, nominowana za charyzmę, odwagę i wysiłek wkładany w promocję wsi Soce, będącej wizytówką Podlasia. (ORS.35) 1głos SMS pod nr 72355 o treści ORS.35

Koszt jednego SMSa: 2,46 zł z VAT

Liczba wszystkich głosów: 272

Czas wygenerowania danych: 5-02-2018 12:52

Realizacja: Polska Press Sp. z o.o.

Osobowość Roku 2017- Biznes (powiat hajnowski)

 • Sergiusz Martyniuk, prezes firmy Pronar, nominowany za założenie jednej z najbardziej rozpoznawanych i podlaskich cenionych marek, a także za tworzenie nowych miejsc pracy. Sergiusz Martyniuk, prezes firmy Pronar, nominowany za założenie jednej z najbardziej rozpoznawanych i podlaskich cenionych marek, a także za tworzenie nowych miejsc pracy. (ORB.10) 135głosów SMS pod nr 72355 o treści ORB.10
 • Jarosław Kiryluk, dyrektor TV Podlasie, nominowany za stworzenie lokalnej telewizji, która jest zawsze blisko mieszkańców Bielska Podlaskiego i Hajnówki. Jarosław Kiryluk, dyrektor TV Podlasie, nominowany za stworzenie lokalnej telewizji, która jest zawsze blisko mieszkańców Bielska Podlaskiego i Hajnówki. (ORB.9) 115głosów SMS pod nr 72355 o treści ORB.9
 •   Mariusz Kubacki, prezes firmy Moderator z Hajnówki, nominowany za prowadzenie firmy, której produkty znane są w Polsce oraz poza jej granicami. (ORB.11) 1głos SMS pod nr 72355 o treści ORB.11
 • Wiera Pawluczuk , prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce, nominowana za konsekwentną i efektowną pracę rzecz OSM w Hajnówce. Wiera Pawluczuk , prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce, nominowana za konsekwentną i efektowną pracę rzecz OSM w Hajnówce. (ORB.69) 1głos SMS pod nr 72355 o treści ORB.69
 • Maciej Formanowicz , prezes, ojciec sukcesu fabryk mebli Forte, nominowany za stworzenie prężnie działającego przedsiębiorstwa, które zatrudnia wielu mieszkańców naszego regionu oraz organizację pikniku rodzinnego. Maciej Formanowicz , prezes, ojciec sukcesu fabryk mebli Forte, nominowany za stworzenie prężnie działającego przedsiębiorstwa, które zatrudnia wielu mieszkańców naszego regionu oraz organizację pikniku rodzinnego. (ORB.70) 0głosów SMS pod nr 72355 o treści ORB.70

Koszt jednego SMSa: 2,46 zł z VAT

Liczba wszystkich głosów: 252

Czas wygenerowania danych: 5-02-2018 12:52

Realizacja: Polska Press Sp. z o.o.

 

Informacji o akcji udziela Monika Drożdżal tel. 85 74 89 600 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Koszt SMS-a: 2,46 zł z VAT

Czytaj więcej: http://www.poranny.pl/plebiscyty/a/osobowosc-roku-2017-p-hajnowski-aktualne-wyniki,12861624/

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.