XXXIX Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 14-19.09.2020 r.

15391305 372387489771312 8573638206457126953 o

W tym roku festiwal zmienił aurę z wiosennej na jesienną. Jednak nie zmienił swojego wyjątkowego klimatu, przepełnionego duchowością wyjątkowego cerkiewnego śpiewu, nawet mimo trudności organizacyjnych wywołanych epidemią.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 17-18 września od godz. 16.00. Wstęp na przesłuchania jest bezpłatny. Planowane są koncerty towarzyszące, wystawy oraz seminarium.

Na odbiorców czekają duchowe i artystyczne doznania wywołane przepięknym śpiewem cerkiewnym, ekspozycjami wystawowymi (fotografie, ikony) poświęconymi życiu cerkwi prawosławnej m.in. „Z ikoną przez świat…”, „Święte kąty podlaskie oczami młodego człowieka”, „ Arcybiskup Miron – nieść pokój, kochać ludzi”.

Podczas seminarium pt. „Problemy wykonawcze duchowo – artystycznego przesłania muzyki cerkiewnej”, prelegenci i uczestnicy podejmować będą dyskusję nad istotą i podnoszeniem jakości muzyki cerkiewnej.

Koncert Inauguracyjny, Koncerty Galowe oraz przesłuchania konkursowe będą transmitowane m.in. na profilu fb.com/hajnowskiednimuzykicerkiewnej oraz stronie cerkiew.pl, TVK Hajnówka.

Więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie www.festiwal.cerkiew.pl

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną oraz dbałość o bezpieczeństwo publiczne organizatorzy zastrzegają ograniczoną liczbę osób podczas wszystkich wydarzeń festiwalowych.

Harmonogram XXXIX MFHDMC – Hajnówka 2020 

I.                Inauguracja ***   14.09.2020r, godz. 18.00, Sobór Św. Trójcy

I. Chór Kijowskiej Akademii Duchowej -    Kijów, Ukraina ( koncert online)

1. Psalm 103 – opracowanie muzyczne na podobieństwo „Powielennoje tajno”

2. Priididie wsiemirnoje uspienie – medlodia starożytna

3. Błażen Muż – opr. prot. T. Mudrak

4. O diwnoje czudo – Stichiry Uspieniu na Hospodi Wozwach

5. Drejdie sień zakonnaja – muz. A. Kastalski

6. Swietie Tichij – muz. P. Iwanow – Radkiewicz

7. Hospod Wocarysia – Prokimien

8. Cewniceiu piesniej duchownych – Stichira Prepodobnym Pieczerskim

9. Nynie otpuszczajeszy – muz. N. Cololo

10. Bohorodice Diewo – muz. N. Butomo

11. Małoje sławosłowie – muz. A. Kastalskij

12. Chwalitie Imia Hospodnie – muz. A. Skrypnikow

13. Pokajanija otwierzi mi dwieri – muz. P. Czesnakow

14. Jedinorowdnyj Synie – muz. M. Reczkunow

15. Hospod’ proswieszczenie moje – A. Nikolskij                       

 

II. Reprezentacyjny Chór Soboru Św. Trójcy – Hajnówka, Polska

1. Błahosłowi dusze moja Hospoda – psalm 102, muz. Władimir Samarin

2. K Bohorodice pryleżno nynie prytiecem – muz. Aleksandr Archangielskij

3. Oj zijszła zoria – pieśń paraliturgiczna, solo: Kamil Wasiluk

4. Dostojno jest’ – muz. Dmitrij Bortnianskij

5. Płotiju usnów – mel. grecka, harmonizacja Siergiej Kryłow

6. Chrystos woskresie – muz. Pawieł Grebienszczykow, solo: Justyna Marczuk

7. Błahosłowi dusze moja Hospoda – muz. Michaił Ippolitow – Iwanow

8. Jedinorodnyj Synie – muz. ks. Siergiej Bogosłowskij

9. Otcze nasz – muz. Nikołaj Kiedrow, ojciec

10. Utwierdi Boże – muz. Aleksiej Kosołapow, solo: Kamil Wasiluk

11. Swietie tichij – muz. Aleksandr Archangielskij

12. Nynie otpuszczajeszy – muz. Aleksandr Kastalskij

13. Chwalitie imia Hospodnie – muz. Iwan Smirnow

14. Ot Junosti mojeja – muz. Nikołaj Ozierow

15. Anhieł wopijasze – muz. Fiodor Makarow, trio: Justyna Marczuk, Daria Wasiluk, Beata Dawidziuk - Iwacik

16. Bohorodice Diewo – muz. Siergiej Rachmaninow

 

II.              Wystawy    15.09.2020r

Otwarcie wystaw odbędzie się 15.09.2020r.

1. Wystawa „Z ikoną przez świat…” – (HDK – ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka) GODZINA 12:00

2. Wystawa o Janie Pawle II - (HDK – ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka) GODZINA 12:00

3. Wystawa "Chrońmy Mokradła"  - (ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka) GODZINA 13:30

4. Wystawa „Święte kąty podlaskie oczami młodego człowieka” – (ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka) GODZINA 13:00

5. Wystawa „ Arcybiskup Miron – nieść pokój, kochać ludzi” – (ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka) GODZINA 13:00

 

        II.      Seminarium naukowe 16.09.2020r, godz. 10.00, Prawosławne Seminarium Psalmistów w Hajnówce

Temat: „Problemy wykonawcze duchowo – artystycznego przesłania muzyki cerkiewnej”

Prowadzący: Prof. Włodzimierz Wołosiuk

Prelegenci: Ireneusz Ławreszuk oraz Bazyl Dubec

 

III.            Chóry    17.09.2020r., godz. 16.00, Sobór Św. Trójcy

I dzień przesłuchań.

I. Zespół Wokalny Armonia – Białystok, Polska

1. Dostojno jest’ – melodia macedońska

2. Molitwa żenam mironosicam – muz. A Grinczenko

3. Zastupnice usierdnaja – muz. P. Czesnokow

4. Ot swiatyja ikony – muz. J. Falik

5. Bohorodice Diewo – muz. S. Rachmaninov

 

II. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Archanioła Michała – Orla, Polska

1. Bohorodice Diewo Radujsia – mel. grecka

2. Swiatyj Boże – mel. lokalna

3. Nynie otpuszczajeszy – ławrskij podobien 6 tonu

4. Wzbrannoj Wojewodie – ks. D. Allemanow

5. Swietie tichij – mel. skitu św. Eliasza z Atosu

6. Wieliczyt Dusza Moja Hospoda – mel. monasteru leśniańskiego

7. O Wsiepietaja Mati – pieśń do Matki Bożej

 

III. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – Siemiatycz, Polska

1. Swietie tichij – muz. P. Hrebieńszczykow

2. Błażen muż – muz. A. Archanhielskij

3. Błagosłowi dusze moja Hospoda – muz. E. Juniek

4. Dostojno jest’ – muz. P. Diniew

5. Iże Chieruwimy – muz. A. Denisow

 

IV. Chór Parafii Prawosławnej pw. Cudownego Obrazu Zbawiciela – Rogawka, Polska

1. Błagosłowi dusze moja – harmonizacja znamiennoho raspiewa

2. Iże chieruwimy – mel. obichodu cerkiewegoo

3. Dostojno Jest’ – mel. Optinoj Pustyni

4. Otcze Nasz – mel. podlaska

5. Błażen muż – mel. Ławry Poczajowskiej

6. Spit Sijon – pieśń paraliturgiczna

 

V. Zespół Wokalny Esperimento – Białystok, Polska

1. Swiatyj Boże – Anonim XVII w.

2. Swietie tichij – muz. A. Arhanhielskij

3. Otcze nasz – muz. Nikołaj Kiedrow

4. Bogorodice Diewo – muz. S. Rachmaninow

5. Ot junosti mojeja – muz. J. Juniek

6. Okom błahoutrobnym, Gospodi – muz. I. Denisowa

 

VI. Chór dziecięco – młodzieżowy Soboru św. Trójcy – Hajnówka, Polska

1. Błahosłowi dusze moja Hospoda- starynnyj napiew

2. Wjun nad wadoj- pieśń paraliturgiczna

3. Chwalitie imia Hospodnie- D.Arzumanowa

4. Tieło Chrystowo

5. Widiechom swiet istinnyj

 

Przesłuchania Online:                

VII. Chór Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych Ziemi Rosyjskiej – „Wmiestie” – Kłajpeda, Litwa

1. Dnies’ Christos w Wiwleiemie” – opr. W. Fajnier

2. Anhieł Wopiasze – melodia bizantyjska, opr. I. Sachno

3. „Piatidiesiatnica” stichira na litii – Koncert, opr. A. Aleksiejewoj

4. Mati Mira – muz. W. Ponomarewa

5. Ddukit, dzukit girneles – litewska pieśńnarodowa, muz. D. Bejnarites

 

VIII. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja – Irpień, Ukraina

1. Stichira na Hospodi wozzwah śpiewana podczas święta Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – O, Diwnoje Czudo – melodia Łwry Kijowsko– Pieczerskiej

2. Swietie Tichij – muz. P. Chesnakov

3. Ot junosti mojeja – M. Ippolitov – Ivanov

4. Błażeni jarze izbrał – muz. Mitropolita Ionafan Jereckich

5. Koncert Świętej Trójcy – muz. N. Cololo

 

IX. Chór Młodzieżowy Cerkwi Prawosławnej pw. Narodzenia Pańskiego – Grodno, Białoruś

1. Antyfona piątego głasu – opracowanie Arcybiskupa Ionafana, red. M. Sidorovoj

2. Woskresienije Chrystowo Widiewsze – muz. Pawieł Hrihoriewicz Czesnakov

3. Dostojno Jest’ – melodia Cara Fiodora

4. Preczystaja Dzieva – kolęda

5. Iszczite Boha (religijny wiersz) – muz. A. Zubricz

 

X. Łampada Chór dziecięco – młodzieżowy przy szkółce niedzielnej Cerkwi Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych – Kursk, Rosja

1. Błagosłowi Dusze moja, Hospodi – muz. M. Ipolitov – Ivanov

2. Chrystos Woskresie – melodia Serbska, opracowanie T. Ostoich

3. Wo Carstwii Twojem – opracowanie O. Ryltsov

4. Zadostojnik Paschy – muz. P. Dinev

5. Aszcze ostawlu Tia, Hospodi – muz. A. Aleksiejeva

 

XI. Chór Młodzieżowy Omofor – Prużany, Białoruś

1. Daj dobryj Boża – muz. redakcja muzyczna Kaszpura

2. Nynie Otpuszczajeszy – muz. Arhanhielskij

3. Dostojno Jest’ – muz. Dinev

4. Umołkajet Nynie (tropar do ikony Matki Boskiej Orędowniczki Grzesznych) – muz. N. Ozierov

5. Prokimien wielikij – Nie otwrati lica Twojeho – polesskij obichod

6. O, Maryja Mati Boża – biełaruskij kant.

 

IV.            Chóry     18.09.2020r., godz. 16.00, Sobór Św. Trójcy

II dzień przesłuchań.

I. Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko – Bielskiej

1. Bogorodice Diewo radujsia – S. Trubaczew

2. Jedinorodnyj Synie – M. Reczkunow

3. Oj ziszła zoria – M. Leontowicz solo: Michał Skiepko

4. Swietie tichij – A.Kastalskij

5. Ot junosti mojeja – harmonizacja N.Ozierowa, opr. Archimandryta Matwieja

6. Blagosłowi dusze moja Hospoda – F. Masnikowa, solo: Michał Skiepko

 

II. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Proroka Eliasza w Dojlidach – Białystok, Polska

1. Grabarka – muz. Wiktor Krukowski

2. Preczystienskij chram – muz. Wiktor Krukowski

3. Bogorodice Diewo – muz. Wiktor Krukowski

4. Swiatyj Boże – muz. I. Denisowa

5. Wiecznaja pamiat’ – muz. Jeleckij

 

III. Chór Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy – Bielsk Podlaski, Polska

1. Swiatyj Boże – melodia z XVII w.

2. Swietie tichij – muz. N. Kolesniczenko

3. Wsiewo – to na wsiewo – muz. J. Denisowa

4. Wiera wieczna – hymn św. Mikołaja Serbskiego

5. Radujtiesia ludije – muz. A. Sarti

6. Wiera, Nadieżda, Lubow – muz. I. Liepieszyński

 

IV. Chór Psalmistów i Dyrygentów Diecezji Warszawsko – Bielskiej

1. Triswiatoje – muz. I. Denisowa

2. Jedinorodnyj Synie – muz. P. Czesnokow

3. Płotiju usnuw – muz. Mitropolita Jonafan

4. Nynie otpuszczajeszi – muz. M. Strokina, redakcja A. Fatiejewa, solo: Daniil Isaiev

5. Wo carstwii Twojem – muz. S. Bogosłowski

6. Iże Chieruwimy – muz. G. Muzyczesku

7. Boże wo imia Twoje Spasi mia – muz. F. Stepanow

 

Przesłuchania Online:

V. Młodzieżowy Chór Szkoły Podstawowej nr 201 „Fest” – Mińsk, Białoruś

1. Wielikoje Sławosłowije – muz. Apostoł Nikołajew Strumsky

2. Iże Chieruwimy – muz. W. Polakov

3. Miłost’ Mira – muz. G. Lapajev

4. Dostojno Jest’- muz. L. Szchleg

5. Stichira Swiatomu Gawriiłu – L. Szchleg

 

VI. Zespół Wokalny Recha – Mozyr, Białoruś

1. Wołswi, Piersidstii Carie – Stichira Rożdżestwa Chrystowa, 5 głas, znamiennyj raspiew

2. Nie umołczim – muz. P. Czesnakov

3. Utoli moja pieczali – Kondak akafista pred ikonuju Bożej Matiery, monachinia Iulianija

4. Sława Otcu i Synu – muz. D. Bortniansky

5. Ot swiatyja ikony – muz. J. Falik

6. Mnohaja Lieta – muz. A. Zakrevsky

 

VII. „Axios” Chór dziecięco – młodzieżowy Szkółki Niedzielnej Cerkwi prawosławnej pw. Sergiusza z Radoneża – Krzywy Róg, Ukraina

1. Błogosłowi, Dusze moja, Hospodi – muz. G. Lapaev

2. Gloryfikacja mnicha Sergiusza z Radoneża. – muz. U. Tandelova

3. Priiditie, ubłażym Iosifa – muz. P. Czesnakov

4. Dostojno Jest’ – muz. E. Azeeva

5. Wo Carstwii Twoim – muz. D. Hristova

6. Kondak Akafista Swiatomu Apostołu Andreju Pierwozwannomu –muz. I. Denisova

 

VIII. Chór Doros – Rosja, Moskwa

1. Priiditie wospoim, ludije – muz. D. Bortniansky (Koncert nr. 15), opracowanie dla chóru męskiego K. Senchenko

2. Dusza moja prehresznaja –z repertuaru Sirin, zespołu Doros

3. W pamiat’ wiecznuju – muz. N. Kedrov

4. Da isprawitsia molitwa moja – muz. P. Czesnakov, opracowanie dla chóru męskiego G. Smirnova

5. Chystos Woskresie – troparion Paschy – z repertuaru Ihumiena Nikifora (Kir’zina), muz. A. Kastalsky

 

IX. Chór Kameralny „Błahowiest” – Ryga, Łotwa

1. „Czudotwornyje liki pred Swiatyja Ikony” – opracowanie Yuri Falik

2. Psalm 150 – muz. Georgs Pelecis

3. Tiebie Pojem – muz. Nikolay Golovanov

4. Spasi, Boże, ludi Twoja – muz. P. Czesnakov

5. Patriarsze Mnoholetie

 

             V. Zakończenie   19.09.2020r

Godzina 13:00 – Ogłoszenie wyników (HDK)

Godzina 15:00 – Koncert Galowy w Soborze św. Trójcy w Hajnówce (ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15)***

Godzina 19:00 – Koncert Galowy w Cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku (ul. Trawiasta 5)

 

            VI.  Koncerty Towarzyszące  

Nowo Berezowo – Rogawka, Siemiatycze, Orla 17.09 – 18:30

Siemiatycze – Chór Duchowieństwa 18.09 – 19:30

Bielsk Podlaski – Armonia 17.09 – 18:30

Michałowo – św. Proroka Eliasza 18.09 – 19:00

Uczta Folklorystyczna w Nadleśnictwie Hajnówka***

 

* W przypadku nie dotarcia chóru z Ukrainy spowodowanego sytuacją epidemiologiczną, na Koncercie Inauguracyjnym wystąpi Reprezentacyjny Chór z Soboru św. Trójcy.

** Przyjazd chóru jest zależny od sytuacji związanej z COVID-19.

*** Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, udział w Uczcie Folklorystycznej i Koncertach Inauguracyjnym oraz Galowym możliwy jest wyłącznie za ukazaniem zaproszenia.

 plakat v6a DRUK-1

program

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.