Edukacja, przyszłością na lepsze jutro

3

W tym roku Areszt Śledczy w Hajnówce bierze udział w realizacji projektu o nazwie „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", który finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jest on realizowany w ramach działania „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Priorytetem tego projektu jest poprawienie sytuacji osadzonych na rynku pracy oraz zwiększenia ich kompetencji w przyszłości.

W jednostkach penitencjarnych przebywają osoby, które z przyczyn często niezależnych od siebie pozbawieni byli możliwości zdobycia wykształcenia i tym samym podniesienia swoich umiejętności zawodowych. Główne źródła tej sytuacji mogły wynikać z braku środków finansowych, czynników środowiskowych, wczesnego wejścia w konflikt z prawem, wychowania lub cech osobistych samych osadzonych. Dzięki realizowanemu projektowi osoby przebywające w izolacji więziennej mają wyjątkową możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, których zdobycie zwiększy ich szanse na rynku pracy po opuszczeniu murów więziennych. Cele projektu dotyczą wzrostu aktywności zawodowej i społecznej skazanych oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzanie kompleksowych działań szkoleniowych i ułatwienie im w ten sposób nabycia nowych umiejętności zawodowych, umożliwiających wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz odnalezienia się na rynku pracy po okresie izolacji więziennej. Projekt ten ma zagwarantować zrównoważony rozwój oraz równość szans na rynku pracy bez względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania czy przeszłość. Wsparcie otrzymują skazani, którzy przede wszystkim dobrowolnie zgłosili się do udziału w projekcie i posiadają nie więcej niż 2 lata do końca kary lub posiadają nie więcej niż 2 lata do nabycia formalnych uprawnień pozwalających na ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z pozostałej części kary. Dodatkowym elementem kierowania skazanego do udziału w projekcie jest jego motywacja do zmiany posiadanych kwalifikacji zawodowych, a także jego postawa i zachowanie. W czwartym kwartale tego roku w Areszcie Śledczym w Hajnówce w ramach projektu przeprowadzono już jeden kurs oraz rozpoczęto kolejny z zakresu zagospodarowania terenów zielonych, z zajęciami kompetencyjnymi z aktywizacji zawodowej i ratownictwa medycznego. W trakcie 146 godzin zajęć pojawiła się zarówno teoria i praktyka. Zakres zajęć teoretycznych obejmował zagadnienia z architektury krajobrazu, zagadnienia ze znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ratownictwa medycznego oraz aktywizacji zawodowej pod kątem zdobycia umiejętności niezbędnych do samodzielnego poszukiwania pracy po opuszczeniu więzienia, prowadzenia rozmowy z pracodawcą, sporządzenia CV i listu motywacyjnego. Zwieńczeniem kursu jest egzamin weryfikujący poziomu wiedzy i zdobyte umiejętności osadzonych. Aktualnie po pierwszym kursie zawodowym zostało zatrudnionych odpłatnie lub nieodpłatnie prawie 100% beneficjentów.

Cele realizowanego projektu mają również wymiar ogólnospołeczny, polegający na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa obywateli, obniżenie obciążeń finansowych państwa związane z wydatkami na readaptację osób pozbawionych wolności zarówno na etapie odbywania kary jak i po zwolnieniu z zakładu karnego oraz przede wszystkim wsparcie rządowego programu „Praca więźniów".

tekst st. szer. Marta Domin

zdjęcia Ewelina Łuszcz


KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.