Uroczyste nadanie imienia Żubra Pompika dla naszego przedszkola

14

Wyczekiwany przez całą społeczność przedszkolną dzień w końcu nadszedł… przy pięknej, słonecznej pogodzie, 31 maja rozpoczęła się uroczystość nadania imienia Żubra Pompika naszego dla przedszkola. Punktualnie o godzinie 10.00 uczniowie z Technikum Leśnego w Białowieży, dźwiękiem sygnałówek oznajmili początek tej podniosłej chwili. Rozbrzmiał hymn przedszkola, który dumnie odśpiewali wszyscy zgromadzeni.

Dyrektor przedszkola, pani Dorota Ewelina Durzyńska rozpoczęła oficjalnie historyczną i wyjątkową uroczystość oraz przywitała wszystkich, licznie przybyłych gości, rodziców, dzieci oraz pracowników przedszkola.

Zaszczycili nas swoją obecnością: Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka w imieniu Jerzego Siraka - Burmistrza Miasta Hajnówka, ks. kan. Józef Piotr Poskrobko - proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p/w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce, ks. kan. Zygmunt Bronicki – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce, ks. mitrat Michał Niegierewicz – proboszcz Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Hajnówce, ks. Anatol Jarmocik – wikariusz Parafii Prawosławnej Ikony Matki Bożej „Miłującej” w Czeremsze, Igor Łukaszuk – Radny Sejmiku Wojewódzkiego i Dyrektor Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, Walentyna Pietroczuk - Przewodnicząca Rady Miasta Hajnówka, Janusz Puch - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Hajnówka, dr Tomasz Samojlik – adiunkt Zakładu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, popularyzator przyrody, rysownik i twórca Żubra Pompika, Andrzej Korolczuk – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, kpt. Marcin Karpiuk - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, ppłk Roman Paszko – Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce, chorąży sztabowy Andrzej Sieńczuk z Placówki Straży Granicznej w Białowieży, kpt. Mariusz Kiziewicz - zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych, aspirant Marta Gierłachowska z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, Tomasz Kołodziejczak z Białowieskiego Parku Narodowego, Krzysztof Grzywiński - leśniczy Nadleśnictwa Browsk, Agnieszka Laskowska – Ginszt – specjalista ds. edukacji leśnej z Nadleśnictwa Hajnówka, Krzysztof Onikijuk – autor wystawy zdjęć artystycznych „Żubry - przyjaciele Pompika” Studio Fotograficzne Image, Alla Gryc – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce, Rościsław Kuncewicz – Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, Barbara Sienkiewicz – Surel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, Mirosław Chilimoniuk – Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce, Mirosław Awksentiuk – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce, Paulina Monach – skarbnik Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, Lucyna Wojciuk – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce, Aneta Perkowska – Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach, Joanna Ruszuk – Dyrektor Przedszkola nr 1 w Hajnówce, Iwona Raszkiewicz - Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce, Małgorzata Saadoon - Dyrektor Przedszkola nr 5 w Hajnówce, Lucyna Wawreszuk – Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce, Mirosław Chomaniuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim, Alina Ginszt - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach, Helena Pietruczuk – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, Adam Chudek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, Bożena Markiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce, dr Eugenia Panfiluk – Prezes Stowarzyszenia Wiedzy i Innowacji w Hajnówce, Alina Lach z Kancelarii Notarialnej Marka Wasiluka, Jarosław Kiślak – właściciel firmy Keraj Logistics, Irena Grygoruk – Popow i Justyna Suszcz – Popow z DuoMed Popow, Joanna Sacharczuk – Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim, Emilia Sadowska reprezentująca firmę EkoHerba Karola Sidoruka, Agnieszka Perdion – Smykla – Biuro Tłumaczeń, Monika Skikiewicz - „Bajanka” z ramienia wydawnictwa Media Rodzina z Poznania, Rada Rodziców naszego przedszkola, Marta Gredel – Iwaniuk – instruktor Studia Piosenki Estradowej w Hajnowskim Domu Kultury, Mariusz Tokajuk – wicedyrektor z Sygnalistami z Technikum Leśnego w Białowieży, Zbigniew Dzwonkowski - Zakład Fotograficzny Foto Studio, Artur Smykla z redakcji „Nowiny Podlaskie”, TV Kablowa Hajnówka , Rada Rodziców działająca przy Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce oraz rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

Naszym honorowym gościem był oczywiście pan Tomasz Samojlik – popularyzator przyrody, rysownik i twórca Żubra Pompika oraz autor książek i komiksów dla dzieci. Prowadząca uroczystość – Agnieszka Panasiuk - Kaczoch poprosiła o zabranie głosu gości, którzy chcieli się podzielić z nami swoimi doświadczeniami, wspomnieniami, wrażeniami dotyczącymi współpracy z naszym przedszkolem. W imieniu Burmistrza Miasta Hajnówka – pana Jerzego Siraka, głos zabrał Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka – pan Jarosław Grygoruk, który pogratulował i podziękował pani dyrektor i wszystkim pracownikom przedszkola, zarówno za dzisiejszą uroczystość, jak też za dotychczasową pracę. Głos zabrał również starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku - pan Andrzej Korolczuk, który w ciepłych słowach ocenił wysoko pracę przedszkola oraz „sprawdził” wiedzę dzieci o Żubrze Pompiku. Nasi wychowankowie świetnie poradzili sobie z zadaniem. Następnie Pan Tomasz Samojlik - chyba troszeczkę wzruszony i zaskoczony nadanym mu tytułem Przyjaciela Przedszkola i wręczonymi symbolicznymi kluczami do bram naszej placówki - wypowiedział również wiele ciepłych słów. Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu – pani Jolanta Stefaniuk przekazała ufundowany przez Urząd Miasta Hajnówka sprzęt nagłaśniający oraz złożyła gratulacje prężnie działającej placówce. Przewodnicząca Rady Rodziców Paulina Pietruczuk wspólnie z rodzicami zabrała głos składając życzenia owocnej pracy, wielu sukcesów i satysfakcji z osiągnięć, wręczyła grawerton, kwiaty i kosz słodkości na ręce Dyrektor przedszkola. Swoje gratulacje przekazali również: Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach- pani Aneta Perkowska, Wicedyrekor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce - pani Helena Pietruczuk, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – pani Lucyna Wojciuk, Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Henryka Sienkiewicza - pani Bożena Markiewicz w imieniu dyrektorów hajnowskich szkół i przedszkoli przekazała na ręce naszej pani dyrektor grawerton życząc owocnej współpracy. Dr Eugenia Panfiluk - pani Prezes Stowarzyszenia Wiedzy i Innowacji w Hajnówce w pięknych i ujmujących słowach podkreśliła wiele działań z wieloletniej współpracy z Dyrektor przedszkola i kadrą. Głos zabrali również Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. T. Rakowieckiego – pani Alla Gryc, pani Paulina Monach - skarbnik z Lokalnej Grup Działania „Puszcza Białowieska”, pani Barbara Sienkiewicz – Surel w imieniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz ks. mitrat Michał Niegierewicz – proboszcz parafii prawosławnej p/w Św. Trójcy w Hajnówce i ks. kanonik Józef Poskrobko – proboszcz parafii katolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce, którzy złożyli gratulacje i podziękowania dyrektorowi oraz wszystkim pracownikom przedszkola.

Pani dyrektor naszego przedszkola opowiedziała w swoim wystąpieniu zgromadzonym gościom, jak to się wszystko z tym naszym nadaniem imienia w ogóle zaczęło... Następnie, przy dźwiękach hymnu przedszkola została wyświęcona tablica pamiątkowa z nowym imieniem i – poprzez uroczyste przecięcie wstęgi - nastąpiło otwarcie wystawy fotografii Krzysztofa Onikijuka – fotografa Puszczy Białowieskiej, miłośnika przyrody, autora książek o puszczy. Następnie, zaproszona specjalnie na naszą uroczystość Bajanka, czyli pani Monika Skikiewicz z Poznania, zapraszała do obejrzenia występów naszych milusińskich. W tańcach, ilustracjach ruchowych i wierszach zaprezentowały się wszystkie grupy wiekowe. Przedszkolaki w pięknej, „żuberkowej” stylizacji wystąpiły w specjalnie na tę okazję zaprojektowanych koszulkach z logo naszego przedszkola, ufundowanych przez rodziców. Cieszymy się, że zawsze możemy na nich liczyć – bardzo dziękujemy.

Rozstrzygnięto konkurs na „Leśne słodkości” przygotowane przez rodziców. Wśród 25 rodzin, które przystąpiły do konkursu przyznano I miejsce Jonaszowi Opolskiemu i jego mamie za „Leśną polanę”, II miejsce Gabrieli Gołowaczyk - Bura i jej mamie za „Dary lasu”, III miejsce Amelii Leoniuk i jej mamie za „Leśne smakołyki”, wyróżniono Pawła Ochryciuka i jego mamę za „Mufinki Polinki” oraz Mikołaja Sacharczuka i jego mamę za „Leśny torcik”. Wszyscy uczestnicy otrzymali „babeczkowe” medale i upominki. Konkurs na hymn przedszkola wygrała nauczycielka – Anetta Trusiewicz – Kolinko. Agnieszka Panasiuk – Kaczoch zaprosiła do wysłuchania piosenek w wykonaniu Studia Piosenki Estradowej z Hajnowskiego Domu Kultury, pod kierownictwem pani Marty Gredel – Iwaniuk. Następnie Bajanka zachęciła wszystkie dzieci do wspólnych zabaw. Były też lody, słodkości, a więc mnóstwo frajdy i uciechy. Pani dyrektor wręczyła podziękowania naszym sponsorom, których pomoc przy organizacji uroczystości była nieodzowna oraz pogratulowała zespołowi do spraw nadania imienia: koordynatorowi - Elżbiecie Wołkowyckiej, Jolancie Wołkowyckiej, Anecie Trusiewicz – Kolinko, Annie Sawickiej oraz Annie Prokopiuk.

Pracy przy nadaniu imienia dla przedszkola było mnóstwo, ale warto było… Uroczystość jeszcze długo będziemy wspominać ze wzruszeniem i łezką w oku sięgając pamięcią do tych wyjątkowych chwil. Żubr jest królem naszej puszczy. Pompik jest bohaterem naszego przedszkola.

Gorąco i serdecznie dziękujemy Dyrektor przedszkola, pani Dorocie Ewelinie Durzyńskiej za okazane wsparcie i pomoc przy organizacji uroczystości.

Uroczystość nadania imienia „Żubra Pompika” Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce została objęta honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku. Patronat medialny objęła TV Kablowa Hajnówka, pan Zbigniew Dzwonkowski i pan Artur Smykla z „Nowin Podlaskich i „Gazeta Hajnowska”.

 

Sponsorzy uroczystości:

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola

 2. Rada Rodziców Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce

 3. Kancelaria Prawna Marek Wasiluk

 4. Urząd Miasta Hajnówka

 5. Starostwo Powiatowe w Hajnówce

 6. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce

 7. Sobex Krzysztof Bednarz

 8. Mineral Spółka A. i S. Ojdana

 9. Piotr i Danuta Golonko

 10. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce

 11. TV Kablowa Hajnówka Kiędyś i Kiryluk

 12. Agnieszka Perdion – Smykla

 13. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Innowacji Eugenia Panfiluk

 14. PHU Rafix Krzysztof Szaliłow

 15. Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim

 16. Mango Hurt i Detal Mirosław Popow

 17. Jarosław Kiślak Keraj Logistics

 18. Stacja Kontroli Pojazdów AutoFranek Marcin Frankowski

 19. DuoMed Popow

 20. Sklep rybny s.c. Dziubonos M., Dawidziuk Z.M.

 21. Kwiaciarnia Agatka – M. i A. Filipiuk

 22. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Hajnówka

 23. Garniec Podlaski W. Oksentowicz

 24. Optima. Producent opakowań z tektury falistej. A.i A.Tokajuk

 25. EkoHerba Karol Sidoruk

 26. Zakład Fotograficzny Foto Studio Zbigniew Dzwonkowski

 27. Mirosław Borowik Broker Ubezpieczeniowy Hajnówka

 28. Mint Centrum Ogrodnicze Agro-Team, Hajnówka

 29. Lewiatan sklep spożywczy

 30. AUTO MAG Sklep Motoryzacyjny Jan Bowtruczuk

 31. Opakowania Andrzej Wawrzeniuk sklep Hajnówka

 32. Wylęgarnia drobiu Warka

 33. Ireneusz Stawarz

 34. IBUD Grzegorz Iwaniuk

 35. Firma Danpro Daniel Prokopiuk

 36. Piekarnia EMMA – Borowik s.j.

Bardzo serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie wszystkim sponsorom i życzliwym osobom za pomoc przy organizacji uroczystości i liczymy na dalszą owocną współpracę.

 

Dyrektor Dorota Ewelina Durzyńska

Zespół ds. nadania imienia

Elżbieta Wołkowycka

Jolanta Wołkowycka

Anetta Trusiewicz – Kolinko

Anna Sawicka

Anna Prokopiuk

Zdjęcia: Zbigniew Dzwonkowski i Artur Smykla


 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.