Pomoc finansowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „WYPRAWKA SZKOLNA"

Projekt Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna" zakłada, że w roku szkolnym 2018/2019 dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe):

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

którzy uczęszczają do:

 • klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia,
 • klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • klasy IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klasy IV – VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasy VII – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum bądź szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, dofinansowanie obejmuje także zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.

Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych nie przysługuje natomiast uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym lub umiarkowanym, uczęszczającym do klasy III szkoły podstawowej, jeśli uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wniosek o „wyprawkę szkolną" mogą złożyć:

 • rodzice ucznia,
 • pełnoletni uczniowie,
 • nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia (opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub pełnoletniego ucznia.

UWAGA: pomoc w ramach „Wyprawki szkolnej 2018" nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych wynosi:

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - do 175 zł
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły przysposabiającej do pracy - do 225 zł
 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia lub do klasy I i II branżowej szkoły I stopnia - do 390 zł
 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego - do 445 zł

Jak udokumentować zakup?:

1. Dowodem zakupu podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych przy zakupach indywidualnych jest:

 • imienna faktura VAT, rachunek, wystawione na ucznia, rodzica,
 • paragon lub
 • oświadczenie o zakupie podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych.

W przypadku jeśli na potwierdzenie dokonania zakupu podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych, składane jest oświadczenie, musi ono zawierać informację, że wydatki za zakup podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych zostały rozliczone tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. „Wyprawka szkolna".

2. Dowodem zakupu podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych przy zakupach dla grupy uczniów jest przedłożenie potwierdzenia zakupu, które zawiera:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • nazwę i adres szkoły,
 • klasę do której uczeń będzie uczęszczał,
 • wykaz zakupionych podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych,
 • kwotę zakupu,
 • datę zakupu,
 • czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki odpowiednio materiały edukacyjne.

Wydatki poniesione w ramach wyprawki, po złożeniu dowodów zakupu, zwracane będą:

 • w szkole, do której uczeń uczęszcza, w przypadku uczniów szkół podległych Gminie Miejskiej Hajnówka.
 • w kasie urzędu lub przelewem na konto wnioskodawcy, w przypadku uczniów szkół, które nie podlegają Gminie Miejskiej Hajnówka.

Sylwia Koczuk

Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

Urzędu Miasta Hajnówka

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.