Pomoc finansowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021 w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu:

podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,

- podręczników do kształcenia w zawodach,

- materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego (których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy o systemie oświaty),

- materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego (o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy o systemie oświaty),

- materiałów ćwiczeniowych (o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy o systemie oświaty), przysługuje uczniom: 1) słabowidzącym,

2)     niesłyszącym,

3)     słabosłyszącym,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

8)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeśli sa to niepełnosprawności spośród wymienionych w pkt 1) - 6) i 8)

którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020, poz. 910) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1287).

         II. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych udzielana jest uczniom, o których mowa powyżej w I pkt. 1) - 7) uczęszczającym do:

- branżowej szkoły I stopnia,

- klasy I branżowej szkoły II stopnia,

- klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

- klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokszt. prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

- klas I i II pięcioletniego technikum,

- klas II i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

- klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

- klas VI–IX ogólnokształ. szkoły baletowej,

- klas I i II liceum sztuk plastycznych,

- klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,

- klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

- klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych

oraz uczniom, o których mowa powyżej w I pkt. 8) - 9) uczęszczającym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

         III. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, jest udzielana uczniom, o których mowa powyżej w I pkt. 1) - 7) uczęszczającym do:

- klasy III branżowej szkoły I stopnia,

- klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

IV. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, jest udzielana uczniom, jak wyżej w I pkt. 1) –7) uczęszczającym do:

- klas I i II branżowej szkoły I stopnia,

- klasy I branżowej szkoły II stopnia,

- klas I i II pięcioletniego technikum,

- klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, - klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

- klas VI–IX ogólnokształ. szkoły baletowej,

- klas I i II liceum sztuk plastycznych,

- klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,

- klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

- klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Dofinansowanie wynosi:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchowa, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w   stopniu lekkim, z   niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w   przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia

do 390 zł

dla uczniów   słabowidzących,   niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w   stopniu lekkim, z   niepełnospr. ruchową, w tym   z afazją, z autyzmem,   w tym z   zespołem Aspergera oraz uczniów   z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w   przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa   wyżej, uczęszczających do: klas   I i II czteroletniego liceum   ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum   ogólnokszt. prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum   prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI   ogólnokształcącej szkoły muzycznej   II stopnia, klas VI–IX ogólnokształ. szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

do 445 zł

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021, w terminie do dnia 7 września 2020r.

Do wniosku dołącza się kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe.

Dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest:

- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia,

- rachunek,

- paragon    lub

- oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku jeśli zakup potwierdzany jest oświadczeniem, należy w nim zawrzeć informację że rozliczenie wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych następuje tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021.

W przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest zwracany prawnym opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom, do wysokości przysługującej pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

                                                                                               Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.