Reforma edukacji w szkołach podległych samorządowi miasta Hajnówka

W dniu 26 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.:

Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59) oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.60).

 

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w przedmiotowych ustawach zmiany w edukacji rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, a ostatni rocznik uczniów klas III ukończy gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019. Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja.

Zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność podjęcia do dnia 31 marca 2017 roku nowej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, poprzedzonej uchwałą intencyjną zaopiniowaną przez Kuratora Oświaty (wymagana jest opinia pozytywna) oraz związki zawodowe (opinia związków nie jest wiążąca).

W placówkach podległych samorządowi miasta Hajnówka planowane jest przekształcenie szkół z mocy prawa, jak niżej:

 • Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce z siedzibą przy ul. 3 Maja 54, Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce z siedzibą przy ul.Wróblewskiego 2 oraz Zespół Szkół Nr 3 w Hajnówce z siedzibą przy ul.Nowowarszawskiej 20 przekształcą się w ośmioletnie szkoły podstawowe, a

 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce z siedzibą przy ul. Działowej 1 stanie się ośmioletnią szkołą podstawową.

Planowane jest usystematyzowanie numerów porządkowych ośmioletnich szkół podstawowych powstałych z zespołów szkół.

Nowo powstałymi ośmioletnimi szkołami podstawowymi zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy, do końca okresu na jaki powierzono im obecne stanowiska.

 

Przekształcenie z mocy prawa szkoły podstawowej (art. 234 oraz art. 235 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe):

 1. Sześcioletnia szkoła podstawowa od 1 września 2017 r. staje się ośmioletnią szkołą podstawową.

 2. Od 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami dotychczasowej szkoły sześcioletniej stają się uczniami i pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej.

 3. Dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia 15 maja 2017 r., informuje na piśmie nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w tej szkole, o w/w zmianie.

 4. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej.

 

Przekształcenie z mocy prawa zespołu szkół składającego się ze szkoły podstawowej i gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową (art. 249 oraz art. 250 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe):

 1. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum.

 2. Z dniem 1 września 2017 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami dotychczasoweego zespołu szkół stają się uczniami i pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej.

 3. Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół, w terminie do dnia 15 maja 2017 roku, informuje na piśmie pracowników o w/w zmianie.

 4. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor zespołu szkół staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół.

 5. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej, prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia (do 31 sierpnia 2019 roku).


Rozwiązania dla niepromowanych uczniów gimnazjów

 1. Uczeń I klasy gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. stanie się uczniem klasy VII szkoły podstawowej.

 2. Uczeń klasy II gimnazjum, który nie otrzyma promocji do klasy III w roku szkolnym 2017/2018, z dniem 1 września 2018 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

 3. Uczeń klasy III gimnazjum, który nie ukończy szkoły w roku szkolnym 2018/2019 z dniem 1 września 2019 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.


W przypadku pytań dotyczących powyższych kwestii proszę o kontakt z Zespołem Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, telefon 85 682-24-88.

Jolanta Stefaniuk
Zespół Oświaty, Kultury i Sportu Urząd Miasta Hajnówka

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.