Gmina Miejska Hajnówka rozpoczyna rekrutację do projektu pt. "Otwarta szkoła"

Gmina Miejska Hajnówka rozpoczyna rekrutację do projektu pt. "Otwarta szkoła" dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 

logo

 

Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów do udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w szkołach (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce ul. 3 Maja 54 i Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce ul. Działowa 1) oraz w biurze projektu (Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1 – pokój 206), a także w wersji elektronicznej na witrynach szkół: https://sp1hajnowka.edupage.org, https://sp3hajnowka.edupage.org  oraz urzędu www.hajnowka.pl .

Wypełnione dokumenty, tzn. formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 lub 1a) wraz z załącznikiem nr 2 (oświadczenie uczestnika projektu) należy złożyć w terminie od 3 do 16 kwietnia 2018 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rekrutacja do projektu „Otwarta szkoła", za pośrednictwem poczty lub osobiście w w/w szkołach lub w biurze projektu.

Projekt realizowany jest na terenie Miasta Hajnówka w dwóch szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce przy ul. Nowowarszawskiej 20 oraz Gimnazjum Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 54. Skierowany jest do 72 uczniów II etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce i uczniów Gimnazjum Nr 1 w Hajnówce oraz 38 nauczycieli. Jego celem jest wsparcie rozwoju uczniów poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, w tym jej dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, doskonalenie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli, doposażenie placówek uczestniczących w projekcie w niezbędną infrastrukturę techniczną.

Projekt obejmuje realizację niżej wymienionych działań:

organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym: dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia językowe oraz warsztaty językowe, zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego dla wszystkich uczniów klas VI, VII Szkoły Podstawowej Nr 3 i klas III Gimnazjum Nr 1 biorących udział w projekcie, a także zajęcia wspierające uczniów w kreowaniu postaw m.in. w rozwijaniu kreatywności, innowacyjności prowadzone innowacyjną metodą tutoring (dla wszystkich uczniów objętych projektem)

organizację zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe dla uczniów,

doskonalenie umiejętności i kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie stosowania technologii TIK na zajęciach edukacyjnych

doposażenie w sprzęt TIK Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 1.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny (85) 682-24-88 lub osobisty w biurze projektu w poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

Formularz zgłoszeniowy dziecka

Oświadczenie uczestnika projektu

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.