ODWOŁANO Szkolenie dotyczące zlecania i rozliczania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Szkolenie dotyczące zlecania i rozliczania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, które miało się odbyć 11 czerwca 2014 r., z przyczyn niezależnych od organizatora, odbędzie się w późniejszym terminie. O dokładnej dacie poinformujemy Państwa niezwłocznie po ustaleniu nowego terminu.

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE na szkolenie "Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych"

Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Hajnówka na szkolenie dotyczące zlecania i rozliczania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania ofert i sprawozdań oraz obowiązki wynikające z podpisania umowy.

Czytaj więcej...

 

Program FIO 2014

Dnia 20 lutego 2014 r. w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej...

 

II edycja konkursu na zadania z zakresu kultury w Urzędzie Marszałkowskim

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w terminie od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku w:

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE do udziału w konkursie "Inicjatywa Społeczna Roku 2013

Szanowni Państwo,
serdecznie  zapraszam  do  udziału  w  kolejnej,  piątej  już  edycji  konkursu  „Inicjatywa  Społeczna  Roku”.    Jestem  przekonany,  że  rok  2013  był  dla  Państwa  niezwykle  pracowity  i  obfitował  w  wiele  ciekawych  inicjatyw.  Mam  nadzieję,  że  już  niebawem  w  imieniu  kapituły  konkursowej  będę  mógł  nagrodzić  niezwykłych  ludzi  za  wyjątkowe  inicjatywy,  te  które  miały  duże  znaczenie  społeczne,  cieszyły  się  zainteresowaniem,  aktywizowały  i  integrowały  społeczność  lokalną.  Raz  jeszcze  zapraszam do udziału w konkursie i życzę powodzenia!

Czytaj więcej...

 

Archiwum otwartych konkursów ofert

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2016 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE

Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2016

PLIK DO POBRANIA:

Oświadczenie o przestrzegaiu warunków

29 kwietnia 2016r.

17 maja 2016r.

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce.

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce.

Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową.

Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka.

Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami.

25 marca 2016 r.

11 kwietnia 2016r.

Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2016

PLIK DO POBRANIA:

Wzór oświadczenia organizatorów o spełnianiu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek w Hajnówce

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym w Hajnówce jako element profilaktyki alternatywnej

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Prowadzenie działań edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna w ramach uniwersytetów III wieku

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2015 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE

Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2015

12 maja 

2015r.

11 czerwca 2015r.

Zadanie 1 

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce.

25 marca 2015r. 3 kwietnia 2015r. 

Zadanie 2

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce.

25 marca 2015r. 3 kwietnia 2015r. 

Zadanie 3

Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową.

25 marca 2015r. 3 kwietnia 2015r. 

Zadanie 4

Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka.

25 marca 2015r. 3 kwietnia 2015r.

Zadanie 1

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym w Hajnówce jako element profilaktyki alternatywnej

24 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

Zadanie 2

Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka

24 grudnia

2014r.

17 stycznia 2015r.

Zadanie 1

Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka

22 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

Zadanie 2

Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem

22 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

Zadanie 3

Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2015

PLIK DO POBRANIA do Zadania 3

Wzór oświadczenia organizatorów o spełnianiu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

22 grudnia

2014r.

14 stycznia 2015r.

Zadanie 4

Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka

22 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

Zadanie 5

Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek

22 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

Zadanie 6

Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce

22 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2014 ROKU

OGŁOSZENIE

TERMIN SKŁADANIA OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE

Organizacja czasu wolnego podczas ferii letnich dla dzieci i młodzieży

- Akcja Lato 2014

UWAGA

Przedłużenie terminu podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu otwartego

konkursu ofert - do dn. 17.06.2014 r.

PLIK DO POBRANIA

Wzór oświadczenia organizatorów o spełnianiu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.

w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku

dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

(Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

16 maja 2014r.

 17 czerwca 2014r.

Zadanie 1 Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja 

walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej 

w Hajnówce.

Zadanie 2. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych 

oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej 

w Hajnówce.

Zadanie 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów 

promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację 

międzypokoleniową.

Zadanie 4. Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu 

miasta Hajnówka.

21 marca 2014r.

10 kwietnia 2014r.

1. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych

i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka

23 grudnia 2013r.

14 stycznia 2014r.

2. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki

oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem

23 grudnia 2013r.

11 stycznia 2014r.

3. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2014

UWAGA

Przedłużenie terminu podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - do dn. 17.01.2014 r.

      PLIK DO POBRANIA:

Wzór oświadczenia organizatorów o spełnianiu warunków wynikających

z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.

w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku

dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania

i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

23 grudnia 2013r.

16 stycznia 2014r.

4. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka

23 grudnia 2013r.

11 stycznia 2014r.

5. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek

23 grudnia 2013r.

11 stycznia 2014r.

6. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce

23 grudnia 2013r.

11 stycznia 2014r.

7. Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu miasta Hajnówka

23 grudnia 2013r.

11 stycznia 2014r.

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2013 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE

Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży "Akcja Lato 2013"

PLIK DO POBRANIA:

Wzór oświadczenia organizatorów o spełnianiu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

27 maja 2013r. 

14 czerwca 2013 r.

1.Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce.
2. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce.
3. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce.
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową.
5. Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka

26 marca 2013r.

12 kwietnia 2013r.

Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2013

24 grudnia 2012r. 10 stycznia 2013r.

 Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka

24 grudnia 2012r. 10 stycznia 2013r.

 Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek

24 grudnia 2012r. 10 stycznia 2013r.

 Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka

24 grudnia 2012r. 10 stycznia 2013r.

Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem,

24 grudnia 2012r. 10 stycznia 2013r.

Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu miasta Hajnówka.

24 grudnia 2012r.

10 stycznia 2013r.

 

ZAPROSZENIE - Spotkanie informacyjne w sprawie FIO 2014 i nowych zasad przyznawania dotacji

Zapraszamy na spotkanie  informacyjne z przedstawicielami Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na temat Programu Operacyjnego FIO 2014 i nowych zasad ubiegania się o dotacje.

Czytaj więcej...

 

Więcej artykułów…

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.