Konkurs na projekty edukacji matematycznej - mPotęga

Fundacja mBanku rozpoczęła nabór projektów do VII edycji Programu mPotęga. Na autorów projektów edukacji matematycznej- szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne - czekają granty do 8 tys. zł.

Czytaj więcej...

 

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2020 r.

Hajnówka, 12 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2020 r.

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE na spotkanie informacyjne - Podlaskie Lokalnie - 11 marca 2020r.

W związku z organizowanym w Państwa Regionie spotkaniem informacyjnym dotyczącym realizowanego przez naszą Fundację OKNO NA WSCHÓD projektu PODLASKIE LOKALNIE chcielibyśmy serdecznie zaprosić przedstawicieli Państwa organizacji do uczestnictwa w nim.

Czytaj więcej...

 

Darmowy Program PIT

Przekaż 1% w Hajnówce

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

 

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2020r.

Hajnówka, 24 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2020r.

Czytaj więcej...

 

Centrum Organizacji Pozarządowych

Informujemy, że w ramach projektu „Współpraca się opłaca"  od 10.IX do 15.XII.2019 roku działa w Hajnówce Centrum Organizacji Pozarządowych (COP).

Czytaj więcej...

 

Ogłoszenie III naboru na mikrodotacje

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych ogłasza III nabór wniosków na realizację lokalnych inicjatyw w ramach konkursu Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej.

Czytaj więcej...

 

Program Regrantingowy „Dbamy o drzewa 3 –inicjatywy społeczne”

Masz pomysł na działania związane z ochroną drzew? Chcesz zadbać o te, które już rosną lub posadzić nowe?

Czytaj więcej...

 

Konkurs Inicjatywa Społeczna Roku

Wojewoda Podlaski ogłasza konkurs Inicjatywa Społeczna Roku, przeznaczony dla organizacji pozarządowych województwa podlaskiego. Celem konkursu jest promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Czytaj więcej...

 

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Zapraszam na szkolenie dla organizacji pozarządowych, podczas którego poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Czytaj więcej...

 

Podlaskie lokalnie - FIO - spotkanie 8 marca 2019r.

Jesteś osobą zaangażowaną społecznie i masz pomysł na lokalne wydarzenie?

Czytaj więcej...

 

Strażackie OSCARY już po raz trzeci. Wystartowała III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2019

Floriany logotyp poziomy

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcja miesięcznika "Strażak" informują, że ruszyła długo oczekiwana III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2019.

Czytaj więcej...

 

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2019 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa podlaskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2019 roku.

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE do udziału w szkoleniu GOTOWI NA RODO - 23 października 2018r.

W imieniu Wojewody Podlaskiego pana Bohdana Paszkowskiego, oraz swoim, pragnę zaprosić Państwa na spotkanie z Wojewodą Podlaskim połączone z podsumowaniem konkursu „Inicjatywa Społeczna Roku" organizowanego przez Wojewodę Podlaskiego. Uroczystość wręczenia statuetek i dyplomów odbędzie się 23 października (wtorek), o godz. 11.30, w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ul. Mickiewicza 3).

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE na seminarium informacyjne - Mikrodotacje FIO 2018 w województwie podlaskim - Hajnówka 29.08.2018r

Działasz w młodej organizacji pozarządowej, w grupie nieformalnej lub samopomocowej? Ty i Twoi znajomi macie głowy pełne pomysłów, ale brakuje Wam funduszy na ich zrealizowanie?
Sprawdź jak zdobyć mikrodotacje i zaangażować środowisko lokalne.

Czytaj więcej...

 

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018r.

Hajnówka, 26 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Czytaj więcej...

 

REGULAMIN - LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie X" edycja 2018 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska działając jako

Ośrodek Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska działając jako

Ośrodek Działaj Lokalnie

ogłasza

LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie X" edycja 2018

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE na bezpłatne szkolenia "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa"

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa". Moduł I to szkolenia podstawowe, których celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy z na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce.

Czytaj więcej...

 

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018 r.

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Czytaj więcej...

 

Komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości nt. realizacji przepisów dotyczących działań z udziałem osób małoletnich

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.)  przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby  do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym.

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE na seminarium o konkursach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży , 1 marca 2018 r. w Białymstoku

Serdecznie zapraszamy instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką: edukacji, oświaty i wychowania na seminarium organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Podlaskiego do współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Czytaj więcej...

 

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni

Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.

Czytaj więcej...

 

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018r.

Hajnówka, 04 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018r.

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE na bezpłatne warsztaty edukacyjne - projekty dla grup defaworyzowanych

Towarzystwo Amicus  realizujące projekt "/Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce" ma przyjemność zaprosić członków, pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych na BEZPŁATNY WARSZTAT EDUKACYJNY do Hajnówki.

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE na szkolenie "Obowiązki organizacji pozarządowych w zakresie ochrony danych osobowych w realizacji zadań publicznych"

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza na szkolenie  "Obowiązki organizacji pozarządowych w zakresie ochrony danych osobowych w realizacji zadań publicznych"

Czytaj więcej...

 

OGŁOSZENIE - nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2017 r.

Hajnówka, 08 grudnia 2016 r.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817) Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań:

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE na szkolenie pt. Nowe zasady realizacji i składania ofert na zadania publiczne w świetle nowelizacji ustaw o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawa o stowarzyszeniach, ustawy o rachunkowości

ZAPROSZENIE

Starostwo Powiatowe w Hajnówce wraz z Urzędem Miasta Hajnówka zapraszają na szkolenie pt. Nowe zasady realizacji i składania ofert na zadania publiczne w świetle nowelizacji ustaw o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawa o stowarzyszeniach, ustawy o rachunkowości. Szkolenie odbędzie się w dniu 15.11.2016 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta.

Czytaj więcej...

 

Nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu "PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI"

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłosiła nabór do Konkursu 2/2016 na mikrodotacje w kwocie od 1000 zł do 2500 zł ramach „Podlaskiego Pozarządowego Fundusz Mikrodotacji”.
Zapraszamy młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa podlaskiego do udziału w Konkursie.

Termin naboru od 31.05.2016 r. do 13.06.2016 r.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz //zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.

Szczegóły na stronie: http://www.fir.org.pl/?f=FIO

Kontakt:

Biuro projektu i Animatorzy:

tel. 85 654 58 97; 509 198 202;

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. < Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. >

Anna Zawada-Perkowska

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych


 

Nowe zasady organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży

Zbliżają się wakacje a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Warto wiedzieć jakie warunki powinien zapewnić organizator wypoczynku. Zmiany przepisów dotyczą m.in. obowiązku zgłaszania zamiaru jego zorganizowania kuratorowi oświaty.

 

Czytaj więcej...

 

Oferta doradcza dla organizacji pozarządowych

Centrum Edukacji i Rozwoju przy Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku zajmuje się usługami doradczymi i szkoleniowymi w zakresie szeroko pojętej realizacji projektów. Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje wszystkie etapy cyklu życia projektu, począwszy od jego planowania a skończywszy na zamknięciu i podsumowaniu. Oferujemy usługi dostosowane zarówno do potrzeb sektora pozarządowego, edukacyjnego czy administracji publicznej, jak i klienta biznesowego.

Czytaj więcej...

 

Nabór wniosków na MIKRODOTACJE* w ramach projektu „PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI”

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE* W RAMACH PROJEKTU

PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI”

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE na spotkanie informacyjne nt. FIO z udziałem eksperta z MPiPS

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Województwa Podlaskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym: FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH (konkursy FIO 2015) z udziałem eksperta z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE na warsztaty RLKS, czyli wszystko o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność

Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie”

Rozpoczynamy cykl warsztatów RLKS,

czyli wszystko o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność.

Czytaj więcej...

 

„25 lat społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim”

Konferencja

„25 lat społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim"

15 czerwca 2015 r., Opera i Filharmonia Białostocka, Białystok, ul. Odeska 1

Czytaj więcej...

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłosiła nabór na mikrodotacje

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłosiła nabór na mikrodotacje w kwocie od 1000zł do 2500zł. Zapraszamy młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie.

Termin naboru wniosków: od*20.05.2015 r. *do*15.06.2015 r.*

Czytaj więcej...

 

FIO ogłasza nabór na mikrodotacje w kwocie 1000zł - 2500zł

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie informuje, iż ogłosiła nabór na mikrodotacje w kwocie 1000zł - 2500zł. Zapraszamy młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie. Projekt dofinansowany jest ze srodków Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. Termin naboru wniosków: od 10.02.2015r. do 06.03.2015r.

Czytaj więcej...

 

Jeszcze przez miesiąc trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym 2015

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE na szkolenie nt. „Partycypacja publiczna oraz rola i istota konsultacji społecznych”

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów na szkolenie nt. „Partycypacja publiczna oraz rola i istota konsultacji społecznych”

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie - inicjatywy lokalne na rzecz ochrony środowiska

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w projekcie finansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna. Nasze zaproszenie kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych zainteresowanych realizacją ekologicznych inicjatyw obywatelskich mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej. Projekt dotyczy wspierania realizacji co najmniej 20 lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich poprzez budowanie partnerstwa, szkolenia i doradztwo oraz dotację w wysokości do 20 000 zł (na każdą ze zgłoszonych inicjatyw).

Czytaj więcej...

 

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

 

Hajnówka, dnia 14 października 2014 r.

 

 

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

 

Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do konsultacji programu współpracy z organizacjami na 2015 rok

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE na INFO DAY Programu Kreatywna Europa

W dniu 8 września br. w Warszawie odbędzie się INFO DAY Programu Kreatywna Europa.

Czytaj więcej...

 

Rekrutacja do Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji Rozpoczęta

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie ogłasza pierwszy nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

Czytaj więcej...

 

ODWOŁANO Szkolenie dotyczące zlecania i rozliczania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Szkolenie dotyczące zlecania i rozliczania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, które miało się odbyć 11 czerwca 2014 r., z przyczyn niezależnych od organizatora, odbędzie się w późniejszym terminie. O dokładnej dacie poinformujemy Państwa niezwłocznie po ustaleniu nowego terminu.

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE na szkolenie "Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych"

Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Hajnówka na szkolenie dotyczące zlecania i rozliczania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania ofert i sprawozdań oraz obowiązki wynikające z podpisania umowy.

Czytaj więcej...

 

Program FIO 2014

Dnia 20 lutego 2014 r. w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej...

 

II edycja konkursu na zadania z zakresu kultury w Urzędzie Marszałkowskim

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w terminie od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku w:

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE do udziału w konkursie "Inicjatywa Społeczna Roku 2013

Szanowni Państwo,
serdecznie  zapraszam  do  udziału  w  kolejnej,  piątej  już  edycji  konkursu  „Inicjatywa  Społeczna  Roku”.    Jestem  przekonany,  że  rok  2013  był  dla  Państwa  niezwykle  pracowity  i  obfitował  w  wiele  ciekawych  inicjatyw.  Mam  nadzieję,  że  już  niebawem  w  imieniu  kapituły  konkursowej  będę  mógł  nagrodzić  niezwykłych  ludzi  za  wyjątkowe  inicjatywy,  te  które  miały  duże  znaczenie  społeczne,  cieszyły  się  zainteresowaniem,  aktywizowały  i  integrowały  społeczność  lokalną.  Raz  jeszcze  zapraszam do udziału w konkursie i życzę powodzenia!

Czytaj więcej...

 

Archiwum otwartych konkursów ofert

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2016 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE

Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2016

PLIK DO POBRANIA:

Oświadczenie o przestrzegaiu warunków

29 kwietnia 2016r.

17 maja 2016r.

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce.

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce.

Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową.

Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka.

Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami.

25 marca 2016 r.

11 kwietnia 2016r.

Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2016

PLIK DO POBRANIA:

Wzór oświadczenia organizatorów o spełnianiu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek w Hajnówce

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym w Hajnówce jako element profilaktyki alternatywnej

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Prowadzenie działań edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna w ramach uniwersytetów III wieku

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2015 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE

Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2015

12 maja 

2015r.

11 czerwca 2015r.

Zadanie 1 

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce.

25 marca 2015r. 3 kwietnia 2015r. 

Zadanie 2

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce.

25 marca 2015r. 3 kwietnia 2015r. 

Zadanie 3

Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową.

25 marca 2015r. 3 kwietnia 2015r. 

Zadanie 4

Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka.

25 marca 2015r. 3 kwietnia 2015r.

Zadanie 1

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym w Hajnówce jako element profilaktyki alternatywnej

24 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

Zadanie 2

Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka

24 grudnia

2014r.

17 stycznia 2015r.

Zadanie 1

Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka

22 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

Zadanie 2

Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem

22 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

Zadanie 3

Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2015

PLIK DO POBRANIA do Zadania 3

Wzór oświadczenia organizatorów o spełnianiu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

22 grudnia

2014r.

14 stycznia 2015r.

Zadanie 4

Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka

22 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

Zadanie 5

Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek

22 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

Zadanie 6

Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce

22 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2014 ROKU

OGŁOSZENIE

TERMIN SKŁADANIA OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE

Organizacja czasu wolnego podczas ferii letnich dla dzieci i młodzieży

- Akcja Lato 2014

UWAGA

Przedłużenie terminu podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu otwartego

konkursu ofert - do dn. 17.06.2014 r.

PLIK DO POBRANIA

Wzór oświadczenia organizatorów o spełnianiu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.

w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku

dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

(Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

16 maja 2014r.

 17 czerwca 2014r.

Zadanie 1 Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja 

walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej 

w Hajnówce.

Zadanie 2. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych 

oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej 

w Hajnówce.

Zadanie 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów 

promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację 

międzypokoleniową.

Zadanie 4. Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu 

miasta Hajnówka.

21 marca 2014r.

10 kwietnia 2014r.

1. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych

i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka

23 grudnia 2013r.

14 stycznia 2014r.

2. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki

oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem

23 grudnia 2013r.

11 stycznia 2014r.

3. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2014

UWAGA

Przedłużenie terminu podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - do dn. 17.01.2014 r.

      PLIK DO POBRANIA:

Wzór oświadczenia organizatorów o spełnianiu warunków wynikających

z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.

w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku

dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania

i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

23 grudnia 2013r.

16 stycznia 2014r.

4. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka

23 grudnia 2013r.

11 stycznia 2014r.

5. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek

23 grudnia 2013r.

11 stycznia 2014r.

6. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce

23 grudnia 2013r.

11 stycznia 2014r.

7. Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu miasta Hajnówka

23 grudnia 2013r.

11 stycznia 2014r.

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2013 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE

Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży "Akcja Lato 2013"

PLIK DO POBRANIA:

Wzór oświadczenia organizatorów o spełnianiu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

27 maja 2013r. 

14 czerwca 2013 r.

1.Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce.
2. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce.
3. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce.
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową.
5. Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka

26 marca 2013r.

12 kwietnia 2013r.

Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2013

24 grudnia 2012r. 10 stycznia 2013r.

 Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka

24 grudnia 2012r. 10 stycznia 2013r.

 Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek

24 grudnia 2012r. 10 stycznia 2013r.

 Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka

24 grudnia 2012r. 10 stycznia 2013r.

Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem,

24 grudnia 2012r. 10 stycznia 2013r.

Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu miasta Hajnówka.

24 grudnia 2012r.

10 stycznia 2013r.

 

ZAPROSZENIE - Spotkanie informacyjne w sprawie FIO 2014 i nowych zasad przyznawania dotacji

Zapraszamy na spotkanie  informacyjne z przedstawicielami Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na temat Programu Operacyjnego FIO 2014 i nowych zasad ubiegania się o dotacje.

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE na szkolenie "Sprawozdawczość organizacji pozarządowej

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu bielskiego i hajnowskiego na szkolenie dn. 3 grudnia 2013r.

Czytaj więcej...

 

Czy organizacja pozarządowa może zarabiać. Obejrzyj film!

Fundacje i stowarzyszenia często opierają się tylko na pracy społecznej. Czy mogą jednak pobierać opłaty za swoje usługi? Na jakich zasadach prowadzą działalność gospodarczą, a na jakich działalność odpłatną pożytku publicznego? Informacje o tym znajdziesz w filmie edukacyjnym.

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do konsultacji programu współpracy z organizacjami na 2014 rok

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Czytaj więcej...

 

Krajowe Centrum ds. AIDS ogłosiło otwarty konkurs na realizację w roku 2013 zadań z zakresu profilaktyki zakażeń HIV

Centrum zaprasza podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składania ofert w następujących typach zadań:

typ B – szkolenie certyfikacyjne dla konsultantów – prolongata certyfikatu;

typ C – programy skierowane do osób o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań – działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (MSM).

Treść ogłoszenia znajdą Państwo w załączeniu.

Termin realizacji zadań: od 1 października do 15 grudnia 2013 r.

Wszelkie druki niezbędne do złożenia oferty dostępne są na stronie internetowej www.aids.gov.pl w zakładce współpraca
z NGO/ procedury i dokumenty http://www.aids.gov.pl/?page=dotacje&act=doc

Termin składania ofert upływa 12 września o godzinie 15.

Czytaj więcej...

 

Regionalny Konkurs Grantowy 2013

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła 1 sierpnia "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE do udziału w konkursie o tytuł Społecznika Roku

Redakcja tygodnika /Newsweek Polska /rozpoczyna piątą edycję konkursu o  tytuł Społecznika Roku. Konkurs ma**promować **osoby, które są aktywne, biorą sprawy we własne ręce, działają na rzecz innych. Zgłoszenia będą  przyjmowane do 22 września 2013 r. Sylwetka i działalność laureata  zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.

Czytaj więcej...

 

Jak mądrze wspierać organizacje pozarządowe. Obejrzyj film! ngo.pl

Często dostajemy maile z prośbą o pomoc, zaczepia nas ktoś na ulicy, żeby wrzucić coś do puszki, jesteśmy proszeni o darowiznę lub 1%. Jak zdecydować i mądrze wybrać? Jak sprawdzić, czy wspieramy pożyteczne działania? Obejrzyj nasz film, pokaż go tym, którzy obawiają się wspierać organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE do udziału w konferencji „Współpraca administracji publicznej z III sektorem w planowaniu i realizacji polityk publicznych"

Wojewoda Podlaski wraz z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Współpraca administracji publicznej z III sektorem w planowaniu i realizacji polityk publicznych", która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2013 roku o godz. 10.00, w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3.

Czytaj więcej...

 

Granty na dożywianie dzieci

logo psp

Ruszył nabór wniosków w Programie Dożywiania Dzieci – Danone Podziel się Posiłkiem. Czekamy na projekty, których celem będzie dożywianie dzieci oraz ich edukacja z zakresu prawidłowego odżywiania. O dofinasowanie w wysokości do 7 000 zł mogą ubiegać się szkoły, organizacje pozarządowe, świetlice, domy kultury, biblioteki, grupy nieformalne itp. Wnioski można składać do 22.07.2013 r. poprzez stronę www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl.

 

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE na szkolenie "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży"

Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Hajnówka na szkolenie dotyczące zasad organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym obowiązków organizatorów wypoczynku.

Czytaj więcej...

 

Konkurs na realizację projektów: „Fundusz Małych Grantów 2013"

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłasza konkurs na realizację projektów: „Fundusz Małych Grantów 2013".

Czytaj więcej...

 

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok"

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok"

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE na spotkanie dla Zarządów organizacji pozarządowych na temat Fundrasingu – jedynym organizowanym na terenie województwa podlaskiego

Szanowni Państwo,
zapewne  wielokrotnie  zastanawialiście  się  jak  budować  niezależność  finansową  swojej  organizacji oraz jak zdobywać środki na cele statutowe i skutecznie wypełniać swoją misję.  

Czytaj więcej...

 

INFORMACJA o szkoleniach nt. Konkursu naboru ofert na mikrodotacje w ramach PO FIO

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem przeprowadzi spotkania informacyjne dla wnioskodawców zgodnie z poniższym harmonogramem:

Czytaj więcej...

 

Ruszyła rekrutacja do IX edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Agata kieruje programem, dzięki któremu w południowej Polsce działa już 451 liderów młodzieżowych.
Dzięki działaniom Piotra 420 osób głuchych znalazło pracę. 
Grzegorz prowadził aktywną, lokalną organizację. Teraz jest burmistrzem i dba o to, aby władza kontaktowała się z mieszkańcami nie tylko przy okazji wyborów. 

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE do udziału w czwartej edycji konkursu "Inicjatywa Społeczna Roku"

Wojewoda Podlaski  Maciej Żywno serdecznie zaprasza  do  udziału w czwartej już edycji konkursu "Inicjatywa Społeczna Roku".
Konkurs jest adresowany do podlaskich organizacji pozarządowych, które w 2012 r. działały na rzecz rozwoju swoich społeczności lokalnych.

Czytaj więcej...

 

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2013

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił następujące programy na rok 2013:

Czytaj więcej...

 

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

Hajnówka, dnia 23 października 2012 r.

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

 

Czytaj więcej...

 

Otwarty konkurs Ministra na projekty turystyczne

Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza do składania wniosków w konkursie na projekty turystyczne. Inicjatywa jest skierowana do organizacji pozarządowych i jednostek, które w celach statutowych zapisały działalność w sferze turystyki lub krajoznawstwa.

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE do udziału w seminarium w ramach warsztatów adaptacyjnych pt. „Strategie Rozwoju Biznesowego Ekonomii Społecznej – Wizja? Misja? Realizacja”

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium w ramach warsztatów adaptacyjnych pt. „Strategie Rozwoju Biznesowego Ekonomii Społecznej – Wizja? Misja? Realizacja”, które odbędzie się w dniu 15 października 2012r., w Hotelu Esperanto w Białymstoku (ul. Legionowa 10), w ramach realizowanego przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych projektu p.n. „Ekonomia Społecznego Sukcesu”.

Czytaj więcej...

 

Odpis z KRS w Internecie

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomiona została nowa wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Znajduje się ona pod adresem https://ems.ms.gov.pl. Za pomocą wyszukiwarki można sprawdzić dane zarejestrowanych tam podmiotów, w tym stowarzyszeń i fundacji.

Czytaj więcej...

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.