Protokół z przebiegu konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

Hajnówka, dnia 23 października 2012 r.

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

 

 

 

Termin konsultacji: od dnia 10 września 2012 r. do dnia 28 września 2012 r.

Przedmiotem konsultacji był Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Konsultacje przeprowadzone zostały w celu poznania opinii w sprawie poddanej konsultacji.

Konsultacje przeprowadzono w formie spotkania z przedstawicielami organizacji oraz w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków do projektu „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”, który został opublikowany na stronie internetowej miasta Hajnówka oraz wyłożony do wglądu w Referacie Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Hajnówka, w pokoju nr 220.

Dnia 13 września 2012 roku w sali konferencyjnej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka: Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta Hajnówka i Barbara Dmitruk – inspektor w Referacie Polityki Gospodarczej oraz 23 przedstawicieli hajnowskich organizacji.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich przybyłych gości i przedstawienia projektu „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”. Następnie rozpoczęła się dyskusja nad przyjętymi założeniami do programu. Poruszane problemy dotyczyły nie tylko Programu współpracy, ale również innych zagadnień z jakimi borykają się organizacje pozarządowe prowadząc swoją działalność:

Ponadto w wyznaczonym terminie siedem organizacji pozarządowych złożyło na piśmie swoje uwagi do projektu programu:

Zestawienie zgłoszonych opinii i uwag oraz informacje o ich uwzględnieniu zawiera załącznik do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła: Inspektor Barbara Dmitruk

Zatwierdził: Burmistrz Jerzy Sirak

PLIK DO POBRANIA:

Załącznik do protokołu - Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

 

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.