Protokół z przebiegu konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

 

Hajnówka, dnia 14 października 2014 r.

 

 

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

 

Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

 

 

 

 

 

Termin konsultacji: od 01.10.2014 r. do 10.10.2014 r.

 

 

 

Przedmiotem konsultacji był Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 

Konsultacje przeprowadzone zostały w celu poznania opinii w sprawie poddanej konsultacji.

 

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków do projektu „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”, który został opublikowany na stronie internetowej miasta Hajnówka oraz wyłożony do wglądu w Referacie Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Hajnówka, w pokoju nr 220.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi trzech organizacji. Zestawienie zgłoszonych opinii i uwag oraz informacje o ich uwzględnieniu zawiera załącznik do protokołu.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokół sporządziła: Zatwierdził:

 

Barbara Dmitruk Jerzy Sirak

 

Inspektor Burmistrz

 

 

 

Załącznik do protokołu

 

Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji projektu Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok:

 

 

 

Lp.

Podmiot zgłaszający uwagę / opinię

Sugerowana zmiana

Uzasadnienie zgłaszającego

Stanowisko

1

Siatkarski Klub Sportowy Hajnówka

ul. Ks. Dziewiatowskiego 2

17-200 Hajnówka

W załączniku nr 2 do Programu zmienić:

- w pkt 3 zmiana planowanej puli środków ze 175 000,00 zł na 190 000,00 zł

W związku z decyzją Ministerstwa Sportu o braku możliwości grania przez uczniów szkół średnich zostaliśmy zmuszeni do innych opłacanych przez co wzrosły koszty funkcjonowania klubu SKS Hajnówka w stosunku do 2013/2014.”

 

Wniosku nie uwzględniono ze względu na ograniczoną wysokość środków budżetowych

2

Stowarzyszenie Kulturalne „Tybel”

ul. Gęsia 5

17-200 Hajnówka

W załączniku nr 1 do Programu zmienić:

- w pkt 12 zmiana planowanej puli środków z 10 000 zł na 30 000 zł

Zwiększona pula srodków zapewni stabilność imprezy, pozwoli na rozwój przedsięwzięcia i zwiększenie jego atrakcyjności, a co za tym idzie również zwiększenie frekwencji podczas koncertów co w przyszłości może przyciągnąć większą liczbę sponsorów oraz turystów z Polski.”

 

Wniosku nie uwzględniono ze względu na ograniczoną wysokość środków budżetowych

3

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

W załączniku nr 1 do Programu zmienić:

- w punkcie 1 zmiana planowanej puli środków z 40 000,00 zł na 50 000,00 zł

Zwiększenie środków pozwoli zrealizować w większym wymiarze szereg działań, których zadaniem jest integracja, nauka tolerancji i poszanowania odmienności a także przybliżenie i promocja dziedzictwa kulturowego białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce w jedynym na skalę światową Muzeum Białoruskim w Hajnówce.”

Wniosku nie uwzględniono ze względu na ograniczoną wysokość środków budżetowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.