Hajnówka przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka

02r

Samorząd Hajnówki rozpoczął prace nad przygotowaniem programu rewitalizacji miasta. W piątek, 14 października, odbyło się pierwsze spotkanie w tym zakresie, którego celem było przystąpienie do procesu zbierania odpowiednich informacji i danych związanych z sytuacją społeczną w mieście.

 

Sam termin „rewitalizacja” jest nowym terminem, doprecyzowanym w wytycznych unijnych (Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020) oraz ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Zgodnie z definicją, rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów, jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy tego procesu, we współpracy z lokalną społecznością. Natomiast stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:

a. gospodarczej (niska przedsiębiorczość, słaba kondycja firm)

b. środowiskowej (m.in. przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów)

c. przestrzenno-funkcjonalnej (m.in. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną)

d. technicznej (m.in. degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych).

Program rewitalizacji będzie jednym z narzędzi wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025. Najważniejszym elementem prac nad programem będą badania prowadzone w szerokim zakresie wśród mieszkańców Hajnówki oraz na ich rzecz. Zaplanowano m.in. przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej z jednolitym przekazem graficznym dla podejmowanych działań, partycypacyjnych warsztatów w grupach reprezentatywnych, paneli eksperckich i ekspercko-obywatelskich, pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, oczekiwań mieszkańców co do potrzeb rewitalizacyjnych w mieście, organizację mobilnych punktów konsultacyjnych w mieście, spotkania z mieszkańcami, spacery badawcze po mieście. Docelowo w wyniku prac nad programem zostaną opracowane propozycje (fiszki) konkretnych projektów do wdrożenia w obszarze rewitalizacji, zarówno nie inwestycyjnych jak i o charakterze inwestycyjnym. Zgodnie z wytycznymi unijnymi obszar (obszary) rewitalizacji mogą objąć nie więcej niż 20% powierzchni miasta oraz nie więcej niż 30% jego mieszkańców. Warunkiem uzyskania w przyszłości wsparcia na realizację zadań rewitalizacyjnych będzie akceptacja przygotowanego programu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Będzie to podstawowy dokument umożliwiający finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, który ma osobną alokację funduszy wyłącznie na działania w tym zakresie.

Program opracowany zostanie przez konsorcjum w składzie: S&H Consulting Maciej Huculak, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Prace nad programem mają zakończyć się w lipcu 2017 r. Samorząd miasta Hajnówka planuje pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie powyższego opracowania w wysokości 90%. Wniosek w tym zakresie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

PLIK DO POBRANIA:

Prezentacja ze spotkania

 

Magdalena Chirko

Referat Polityki Gospodarczej

Urząd Miasta Hajnówka

fot. Emilia Rynkowska


KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

       Koordynator do spraw dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.