Cerkiew pw. św. Męczennika Dymitra Sołuńskiego

Świątynia została wyświęcona w 2007 r. Wybudowana w nowoczesnym stylu architektonicznym, składa się z dwóch poziomów (cerkwi dolnej i górnej). W górnej głównej kondygnacji znajduje się dębowy ikonostas. Ściany ozdabiają polichromie wykonane przez ikonografów z Ukrainy (Charkowa, Kijowa, Poczajewa).

 

Kontakt:

ul. Warszawska 103, 17-200 Hajnowka

tel. (85) 683 28 08

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz. 9.00-11.00 i 15.00-17.00

 

Nabożeństwa:

Sobota

8.00 - na życzenie

17.00 - Całonocne czuwanie (sc. Wsienocznoje Bdienije)

Niedziela

8.00 - Akafist

9.00 - Św. Liturgia

W przeddzień świąt

17.00 - Całonocne czuwanie (sc. Wsienocznoje Bdienije)

W dzień świąt

8.00 - Akafist

9.00 - Św. Liturgia

 

 


Source URL: http://hajnowka.pl/strona/dla-turysty-atrakcje-swiatynie/911-cerkiew-pw-sw-meczennika-dymitra-solunskiego