Trzeci dzień przesłuchań Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

mini

Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej kierowany przez Ks. mitrata Michała Niegierewicza i dyrygowany przez ks. protodiakona Marka Maciuka wystąpił podczas czwartkowych przesłuchań festiwalowych. Partie solowe wykonał Michał Skiepko.


– Bardzo się cieszyłem na myśl o koncercie, ponieważ występować z chórem cerkiewnym miałem przyjemność po raz drugi w życiu – informuje tenor Michał Skiepko. – Miałem już kontakt z  muzyką cerkiewną w młodości. Później zostałem solistą operowym w teatrach polskich i zagranicznych.

Repertuar zaproponował Mitrat Niegierewicz. Solista z chórem nie musieli długo się przygotowywać – Księża są profesjonalistami, znają ten repertuar. Mieliśmy dwie próby dolnej cerkwi. Ja oczywiście przygotowywałem się dłużej. W Soborze pan Michał śpiewał po raz pierwszy i na pewno ten występ pozostanie w jego pamięci. – Cudowna atmosfera i cudowna publiczność – niejednokrotnie podkreślał Michał Skiepko.

 

Ks. mitrat Michał Niegierewicz zna się z panem Michałem od wielu lat. – Kiedy byłem studentem seminarium on śpiewał w Centralnym Zespole Wojska Polskiego. Od czasu do czasu przychodził na niedzielne msze do Katedry i wspólnie śpiewaliśmy. Pamiętam, że już wtedy zachwycaliśmy się jego głosem. Później, kiedy Michał poszedł w świat nasz kontakt się urwał. Odnowiliśmy znajomość, kiedy Michał Skiepko wrócił na nasze tereny. (…)Trochę się bał, kiedy zobaczył, że będzie śpiewać w gronie samych duchownych. To jest nasz debiut i mam nadzieję, ż wspólnie śpiewaliśmy nie po raz pierwszy.

Dyrektor Festiwalu informuje, iż wspólny występ jest powiązany z jubileuszem.  – Chcieliśmy uczcić jubileusz. Zaprosiliśmy również chóry, które niegdyś tu były. I na przykład, chór KAIROS z Lublina, który zdobył niegdyś pierwsze miejsce, pomimo, że teraz śpiewa lepiej sam stwierdził, iż Hajnówka rośnie w siłę…co cieszy organizatorów.

Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej z Michałem Skiepko wystąpią również podczas koncertu galowego. Chór Duchowieństwa zaśpiewał przed publicznością, nie po to by zdobyć nagrodę i aplauzy, ale by głosić Ewangelię i ukazać piękno tradycji prawosławnej. Nad chórem pracował kierownik ks. Michał Niegierewicz, natomiast dyrygował ks. protodiakon Marek Maciuka.

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym chór wypadł lepiej twierdzi prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska, członek jury. – Albo przez dobór lepszego repertuaru, lub też lepszy zestaw głosów. Repertuar był bardziej dostosowany do potrzeb konkursowej prezentacji. Mógł zaciekawić profesjonalistów jurorów od strony warsztatu muzycznego i melomanów, którzy przychodzą i chcą posłuchać dobrego wykonania wspaniałej literatury chóralnej muzyki cerkiewnej. Znakomity był utwór „Rozbójnika błahorazumnaho” – opracowanie archimandryty Matfieja. Głównie upatruję tu rolę dyrygenta, który panował nad fantastyczną dynamiką. Z wielkim uczuciem i wrażliwością poprowadził utwór, ukazując najlepsze strony tego zespołu, które wynikają z ekspresji prowadzenia głosu.

Prof. Sokołowska uważa, iż na potrzeby konkursu dobrze kiedy jest różnorodność i różne formy poszukiwania swojej prezentacji, chociaż różne też mogą być tego efekty. Udział Pana Michała na pewno zainteresował publiczność. Wyczułam, że jest wielka sympatia publiczności do pana Michała. I dobrze, że on scala się z tą ziemią, Cerkwią i ludźmi tutaj żyjącymi. Tacy ludzie stanowią przykład dla młodszego pokolenia.

 

Dyrygent Chóru POLIFONIA Marta Zinkiewicz była bardzo dumna z występu swego chóru. Wielokrotnie dziękowała chórzystom – Praca z takim chórem to wielka przyjemność powiedziała po koncercie.

 

Bardzo podobał się prof. Katarzynie Sokołowskiej Chór Wydziału Pedagogicznego Białoruskiej Akademii Muzycznej, który wystąpił w środę – To mistrzostwo. Pokazali co można zrobić z głosem ludzkim, jak można go wykształcić i jak można na nim grać. To było jakieś misterium. Dyrygent i chór stanowili symbiozę. Chór im. W. Papkina Filharmonii Charkowskiej z Ukrainy również jest chórem pierwszej klasy. – Są to zawodowcy. Mieli bardzo ciekawy dobór repertuaru. Szlachetnie kulturalne i w piękny sposób prowadzone są również dzieci z Chóru Dziecięcego Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych Białoruskich z Grodna.

Wszystkie występy chórzystów nagrywane są na płyty, które można zakupić przy Cerkwi już następnego dnia po przesłuchaniach. W późniejszym terminie płyty dostępne będą w Biurze Organizacyjnym Festiwalu.

01

02

11

W czwartkowe popołudnie usłyszeliśmy osiem chórów z Grecji, Białorusi, Ukrainy i Polski.

 

Chór Miejski Urzędu Miasta Kalymnos, Kalymnos (Grecja)

Dyrygent: Georgios Chadzitheodoru

Kategoria: chóry inne

Chór został założony w 1985 r. i od razu został przyjęty do struktury Urzędu Miasta Kalymnos. Od początku dyryguje nim jego założyciel, Georgios Chadzitheodoru, Archont Maestro Świętego Wielkiego Kościoła Chrystusowego, profesor muzyki, muzykolog, dyrygent w świątyni katedralnej Matki Boskiej Pełnej Łaski w Kalymnos. Jest to chór amatorski, na co dzień śpiewa w nim około 50 chórzystów. Repertuar obejmuje pieśni klasyczne, regionalne, ludowe, utwory cerkiewne, jak również wielkie dzieła (np. oratoria). Poza Kalymnos zespół z powodzeniem występował w wielu miastach Grecji oraz za granicą (m. in. we Francji, Turcji i Australii). Brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Chórów na Rodos (1985) oraz w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej na Patmos (2005 i 2009). Nagrał trzy płyty.

03

04

05

06

 

Chór Duchowieństwa Dekanatu Nowosądeckiego, Polska

Dyrygent: lektor Jarosław Grycz

Kategoria: chóry inne

Chór został powołany do życia we wrześniu 2010 r. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Paisjusza Biskupa Gorlickiego. Z racji swej krótkiej działalności dopiero zaczyna się rozwijać. Swym śpiewem pragnie przede wszystkim kultywować i rozwijać tradycje śpiewacze na terenach łemkowszczyzny. Chór uczestniczy w uroczystych nabożeństwach na terenie Dekanatu Nowosądeckiego i uświetnia swoimi występami spotkania okolicznościowe, wystawy i prelekcje. Brał udział w koncertach kolęd w Krynicy-Zdroju, Rzeszowie i Gorlicach, a także w Przeglądzie Kolęd w Krompachach na Słowacji.

 09

10

12

 

Chór Dziecięcy Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych Białoruskich

Grodno (Białoruś)

Dyrygent: Alina Artamonowa

Kategoria: chóry dziecięco – młodzieżowe

Chór powstał w 2007 r. Tworzą go uczniowie i absolwenci szkoły niedzielnej działającej przy grodzieńskiej cerkwi pod wezwaniem Soboru Wszystkich Świętych Białoruskich. Co roku chór uczestniczy w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Kołożskij Błagowiest” w Grodnie, jest czterokrotnym laureatem w swojej kategorii. Zdobył także III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Mińsku.

07

08

13

 

Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko – Bielskiej, Polska

Kierownik: ks. mitrat Michał Niegierewicz

Dyrygent: ks. prodiakon Marek Maciuka 

Kategoria: chóry inne

Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej został założony z błogosławieństwa Jego Eminencji Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Chór śpiewa podczas głównych świąt i ważnych wydarzeń Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Tworzą go duchowni i dyrygenci diecezji, którzy na co dzień zajmują się śpiewem cerkiewnym w swoich parafiach. Chór śpiewał w Serbii, Grecji i na Świętej Górze Atos, brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Mińsku, Międzynarodowym Festiwalu „Głas Pieczerskij” w Kijowie i Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Grodnie. W MF Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej chór prezentował się w latach 2002, 2003, 2006 i 2008. Nagrywa kasety i płyty, występuje w programach telewizyjnych.

 14

15

16

17

18

19

20

 

Chór „Polifonia” Pracowników i Studentów Politechniki Białostockiej

Białystok (Polska)

Dyrygent: Marta Zinkiewicz

Kategoria: chóry akademickie

Chór „Polifonia” powstał w 2002 r. W skład zespołu wchodzą pracownicy, studenci i absolwenci uczelni. Zespół specjalizuje się w wykonywaniu utworów religijnych, zwłaszcza cerkiewnych, ale ma w swym repertuarze także wschodniosłowiańskie pieśni ludowe oraz muzykę filmową. Bierze udział w uroczystościach akademickich uczelni, wiele koncertuje. Uczestniczy w krajowych przeglądach i festiwalach, m.in. w Ogólnopolskim Turnieju Chórów w Legnicy, Białostockich Dniach Muzyki Cerkiewnej, Białostockich Wieczorach Kolęd, Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej (Grand Prix 2004 i 2005). Ma na swym koncie nagrania dla radia i TV, a także 2 płyty z najpopularniejszymi kolędami Podlasia. Wielokrotny uczestnik Festiwalu, wyróżniany i nagradzany (m. in. laureat edycji 2002 i 2008). Od 2007 r. pracuje w nowym składzie i z nowym dyrygentem – Martą Zinkiewicz, absolwentką Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 21

22

23

26

 

Chór Katedralny Parafii Prawosławnej św. Marii Magdaleny, Warszawa (Polska)

Dyrygent: ks. protodiakon Sergiusz Bowtruczuk

Kategoria: chóry parafialne

Chór jest nierozerwalnie związany z parafią św. Marii Magdaleny na warszawskiej Pradze, gdzie śpiewa na sobotnich, niedzielnych i świątecznych nabożeństwach oraz licznych uroczystościach. Jest żywym przykładem ekumenizmu – śpiewają w nim nie tylko prawosławni, ale też przedstawiciele innych wyznań. Chór wiele koncertuje w Warszawie, nagrywa dla radia i telewizji. Brał udział w Białostockich Koncertach Kolęd, Łódzkim Festiwalu Czterech Kultur i Piotrkowskiej Jesieni Muzycznej. Jest laureatem Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, II miejsca na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Prawosławnej w Mińsku (Białoruś) i Łódzkim Festiwalu Muzyki Chóralnej Cantio Lodziensis. Kilkakrotnie prezentował się na MF HDMC, dwukrotnie zdobywając I miejsce w swojej kategorii (1999 i 2001). Za działalność na rzecz kultury i promocji stolicy został odznaczony medalem 400-lecia stołeczności Warszawy.

 24

25

27

 

Chór „Wozrożdienije”,  Homel (Białoruś)

Dyrygent: Galina Jeremienko

Kategoria: chóry dziecięco – młodzieżowe

Chór powstał w 1992r. przy szkole niedzielnej soboru katedralnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Homlu. Początkowo był to chór dziecięcy, następnie dziewczęcy, obecnie jest mieszanym chórem młodzieżowym. Od 2002 r. działa przy Miejskim Domu Kultury. Jego bogaty i różnorodny repertuar tworzą kompozycje cerkiewne klasyków i twórców współczesnych oraz białoruskie pieśni ludowe. Chór uczestniczy w niedzielnych i świątecznych nabożeństwach, prowadzi również szeroko zakrojoną działalność koncertową. Ma na swym koncie sukcesy na festiwalach, m.in. jest trzykrotnym laureatem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Prawosławnej w Mińsku, laureatem Festiwalu „Art-Sesja” w Homlu i zdobywcą I miejsca na Festiwalu „Mahutny Boża” w Mohylewie.

Założycielem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru jest wykładowca Białoruskiej Akademii Muzycznej i Homelskiego Kolegium Sztuki Galina Jeremienko.

 29

34

31

 

Chór im. Wiaczesława Pałkina Filharmonii Charkowskiej, Charków (Ukraina)

Dyrygent: Andrej Sirotienko

Kategoria: chóry zawodowe

Początki chóru sięgają roku 1980, kiedy to profesor Państwowego Charkowskiego Uniwersytetu Sztuki Wiaczesław Pałkin założył kameralny chór amatorski. Początkowo chór działał przy Charkowskim Oddziale Ukraińskiego Towarzystwa Muzycznego i od razu zdobył uznanie społeczności muzycznej, zarówno Charkowa jak i całej Ukrainy. Koncertował też za granicą – w Rosji, Mołdawii, Łotwie i Gruzji. Bogata działalność koncertowa, różnorodność repertuarowa i wysoka kultura wykonawcza umożliwiły przyjęcie chóru w skład zespołu Filharmonii Charkowskiej. W styczniu 1991r. zespół po raz pierwszy wystąpił jako chór zawodowy. Obecnie jego różnorodny i bogaty repertuar tworzą duchowne i świeckie utwory a cappella autorów ukraińskich i rosyjskich, zarówno klasyczne, jak i współczesne, a także duże formy muzyczne i współczesna muzyka chóralna. Zespół wiele koncertuje w różnych miastach Ukrainy, z sukcesami uczestniczy w krajowych i międzynarodowych festiwalach. Nagrał 5 płyt z muzyką cerkiewną i klasyczną.

W 2005 r. chór pod dyrekcją profesora Pałkina wyśpiewał na MF HDMC  I miejsce w swojej kategorii, a rok później wraz z zespołem KAIROS inaugurował Festiwal. W 2007 r. profesor zasiadał w jury Festiwalu.

W październiku 2008 r., w uznaniu zasług profesora dla rozwoju ukraińskiej chóralistyki, nadano chórowi Jego imię. Uczeń profesora, Andrej Sirotienko, dyryguje chórem od września 2008 r.

30

32

33

Emilia Rynkowska

Informacje o chorach i jury: Biuro Organizacyjne Festiwalu

Sport

1park

Ośrodek Sportu i Rekreacji


Park Wodny


Skatepark


Street Workout


Korty tenisowe


Basen odkryty


Orliki


Hajnówka Biega


Rowerzysta na drodze


Lodowisko


Hajnowskie Morsy


KLUBY SPORTOWE:

Boks UKS Unia

Klub Karate Tradycyjnego

Parkiet Hajnówka lekkoatletyka

Piłka Siatkowa

KS Puszcza

HKS ŻUBR

  • judo
  • kulturystyka

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.