Drugi dzień przesłuchań Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

miniPodczas drugiego dnia również wystąpiło siedem chórów. Niestety nie dojechał Chór Cerkwi Zaśnięcia NMP z Ukrainy. W Soborze św. Trójcy w Hajnówce zabrzmiały głosy chórów z Polski, Ukrainy, Serbii, Białorusi i Bułgarii.

Przez wszystkie dni przesłuchań chóry oceniane będą przez profesjonalne i międzynarodowe jury.


40Ks. Mitrat Leoncjusz Tofiluk

–  przewodniczący Jury; proboszcz parafii Św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim, dyrektor Szkoły Ikonograficznej. Wieloletni dyrygent chóru hajnowskiej parafii, wybitny znawca repertuaru cerkiewnego, zwłaszcza znamiennago raspiewa.

 

 

 

 

 

41Ks. Mitrat Jerzy Mackiewicz

– długoletni dyrygent Soboru Katedralnego Św. Mikołaja w Białymstoku, wybitny znawca repertuaru cerkiewnego. Obecnie proboszcz parafii prawosławnej Wszystkich Świętych w Białymstoku.

 

 

 

 

 

42Władimir Lebieckij

– muzyk, docent Grodzieńskiej Filii Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej, profesor Katedry Fortepianu Grodzieńskiego Państwowego Koledżu Muzycznego, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Śpiewów Prawosławnych „Kołożskij Błagowiest”.

 

 

 

 

 

43Profesor dr hab. Katarzyna Sokołowska

– dyrygent, nauczyciel akademicki (prowadzi klasę dyrygentury chóralnej), pracownik naukowy Katedry Dyrygentury Chóralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

 

 

 

 

Profesor dr hab. Grzegorz Pecka

– kierownik Katedry Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, od 1989 r. dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Akademickiego KUL.

 

 

 

 

 

45Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk

– pracownik naukowy Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie; wieloletni dyrygent, obecnie dyrygent chóru Parafii Prawosławnej Św. Jana Klimaka w Warszawie.

 

 

 

 

 

46Profesor Irena Protasewicz

– pracownik naukowy Międzywydziałowego Zakładu Fortepianu Ogólnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

 

 

 

 

47Profesor Michaił Driniewskij

– dyrygent, etnograf i folklorysta , wybitny znawca folkloru muzycznego, kierownik artystyczny i główny dyrygent Państwowego Chóru Republiki Białorusi im. Giennadija Citowicza, wykładowca Katedry Dyrygentury Chóralnej Białoruskiej Akademii Muzycznej.

 

 

 

 

48Docent Nikołaj Denisow

– dr hab. sztuki, docent Państwowego Konserwatorium Moskiewskiego i Moskiewskiej Akademii Duchownej, wybitny znawca znamiennago raspiewa, badacz śpiewu cerkiewnego staroobrzędowców, członek Związku Kompozytorów Rosyjskich.

 

 

 

 

49Sara Cincarevic

–  już jako 15 latka dyrygowała chórem Cerkwi prawosławnej w miejscowości Djakovica. Ukończyła Szkołę Muzyczną w Belgradzie. W 1990 roku została dyrygentką Chóru Towarzystwa Śpiewaczego „Branko”.  Wybitny muzykolog i działacz cerkiewny.

 

 

 

 

50Ivan Taranenko

–  kompozytor i pianista, pracownik naukowy Katedry Kompozycji Państwowej Ukraińskiej Akademii Muzycznej w Kijowie i Kijowskiej Dziecięcej Akademii Sztuki.

 


 

 

 

Wszystkie występy chórzystów nagrywane są na płyty, które można zakupić przy Cerkwi już następnego dnia po przesłuchaniach. W późniejszym terminie płyty dostępne będą w Biurze Organizacyjnym Festiwalu.

31

11

07

08

25

17

 

Młodzieżowa Grupa Śpiewacza „Żemerwa”, Studziwody (Polska)

Dyrygent: Anna Fionik

Kategoria: chóry dziecięco – młodzieżowe

„Żemerwa” to Studio Folkloru Tradycyjnego, które powstało w 2003 r. przy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. W języku podlaskich Białorusinów „żemerwa” oznacza rozhulaną, rozśpiewaną młodzież. Zespół zajmuje się tradycyjną kulturą Białorusinów Podlasia. Ma w swym repertuarze pieśni bożonarodzeniowe, wielkanocne i wiosenne ohulki, pieśni żniwne, weselne, chrzcinne, liryczne, a także tradycyjne tańce i obrzędy. Zostały one zebrane przez członków zespołu podczas ekspedycji na Podlasie i Polesie. W 2008 r., na Festiwalu Sztuki Folklorystycznej „Bierahinia” w skansenie „Oktiabrskij” na Białorusi, „Żemerwa” została nagrodzona honorowym dyplomem UNESCO. Zespół występował także w Grecji i na Węgrzech. W 2009 r. zdobył I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Mińsku na Białorusi.

 01

02

03

 

Chór „Preobrażenije” Soboru Przemienienia Pańskiego, Kuzniecowsk (Ukraina)

Dyrygent: Olga Maciuk

Kategoria: chóry parafialne

Chór istnieje od 1995 r. Śpiewa przede wszystkim podczas niedzielnych i świątecznych nabożeństw, uczestniczy również w życiu kulturalnym miasta, występując z licznymi koncertami. Jest wielokrotnym uczestnikiem Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Duchownej Diecezji Wołyńskiej (w 2002 r. zajął II miejsce, w latach 2004, 2005 i 2006 - pierwsze). Kilkakrotnie uczestniczył również w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Prawosławnej w Mińsku na Białorusi, gdzie w 2009 r. zdobył III miejsce. Śpiewał  również podczas dobroczynnych Koncertów Kolęd w Łucku.

Od 1999 r. chórem dyryguje absolwentka Wołyńskiego Seminarium Duchownego Olga Maciuk.

 04

05

06


Chór „Amici Canentes”

Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego,  Warszawa (Polska)

Dyrygent: Zuzanna Kuźniak

Kategoria: chóry inne

Chór Amici Canentes jest zespołem Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego. Powstał w 2001 r., swój pierwszy koncert dał podczas obchodów 80-lecia Chóru Uniwersytetu Warszawskiego.  Zespół tworzą byli członkowie Chóru Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół wykonuje muzykę a cappella sakralną i świecką różnych epok, a także formy wokalno-instrumentalne. Swój dorobek artystyczny prezentował w wielu uczelniach, kościołach, ośrodkach kultury i sztuki. W roku 2007 koncertował na Litwie, w 2008 r. uczestniczył w XX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi, a w 2009 r. wyśpiewał III nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym im. Wacława z Szamotuł (w Szamotułach).

Od 2007 r. chórem dyryguje Zuzanna Kuźniak, absolwentka Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie, laureatka nagrody dla najlepszego dyrygenta na Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych okręgu mazowieckiego.

 09

10

12

 

 

Chór „Prepodobny Rafaiło Banatski”, Zrenjanin (Serbia)

Dyrygent: Nino Rajačić

Kategoria: chóry parafialne

Chór powstał w 1991 r. z błogosławieństwa ówczesnego biskupa Diecezji Banatskiej. Jego celem jest przede wszystkim śpiew podczas nabożeństw, a także pielęgnowanie prawosławnego dziedzictwa muzycznego, szerzenie kultury i tradycji prawosławia. Obecnie chór uświetnia swoim śpiewem nabożeństwa w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zrenjaninie. Występuje również z koncertami w cerkwiach i monasterach całej Serbii. Śpiewał w wielu cerkwiach i monasterach Czarnogóry, a także w Rumunii (koncert w Filharmonii w Timiszoarze), Bułgarii (nagroda na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Sofii), Hiszpanii (udział w Festiwalu Chórów Męskich w Barcelonie), Polsce (koncerty w Białej Podlaskiej i Klasztorze Dominikanów w Krakowie), Grecji (nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Prevezie) i na Węgrzech. Staraniem członków chóru, w 1997 r. otwarto w Zrenjaninie Centrum Duchowno – Misjonarskie.  Od 2005r. przy Centrum działa chór dziecięcy.

Dyrygent Nino Rajačić jest absolwentem Wydziału Muzycznego Akademii Umiejętności w Nowym Sadzie.

13

14

15

16

 

Chór Mieszany „Dobricz”, Dobricz (Bułgaria)

Dyrygent: Dimiter Vangełov

Kategoria: chóry akademickie

Chór działa przy Miejskim Centrum Młodzieżowym im. Zachari Stojanova w Dobricz od kwietnia 1980r. Jego twórcą i głównym dyrygentem jest Dimiter Vangełov. Członkowie chóru to studenci i osoby pracujące. Zespół stawia sobie za cel wzbogacanie kultury muzycznej miasta i aktywne uczestnictwo w jego życiu kulturalnym. Bogaty i różnorodny repertuar chóru obejmuje muzykę sakralną i świecką różnych epok i stylów, współczesną muzykę bułgarską i opracowania muzyki ludowej. Poza Bułgarią śpiewał w Polsce, Rosji, Francji, Finlandii, Czechach i Słowacji, gdzie zdobył wiele nagród i wyróżnień. Nagrywa dla radia i telewizji.

Dimiter Vangełov jest absolwentem Akademii Muzycznej w Sofii i Konserwatorium Moskiewskiego, dyryguje chórami w Bułgarii i za granicą.

18

19

20

21

 

Chór Wydziału Pedagogicznego Białoruskiej Akademii Muzycznej, Mohylew (Białoruś)

Dyrygent: Irina Piekarskaja

Kategoria: chóry akademickie

Chór działa przy filii Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej w Mohylewie od 1990 r. Tworzą go studenci różnych kierunków Wydziału Pedagogicznego. Repertuar chóru jest niezwykle bogaty i różnorodny – od klasyki rodzimej i światowej, poprzez pieśni ludowe, do muzyki współczesnej. Zespół aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym uczelni, miasta i regionu. Jest dwukrotnym laureatem Białoruskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej, zdobywcą Grand Prix festiwalu „Rosyjska Wiosna Studencka” i I miejsca na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Mahutny Boża” w Mohylewie. Od 1995 r. kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru jest absolwentka Białoruskiej Akademii Muzycznej, kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej Wydziału Pedagogicznego, docent Irina Piekarskaja.

 22

23

24

27

 

Męski Zespół Wokalny „Kairos”,  Lublin (Polska)

Dyrygent: Borys Somerschaf

Kategoria: chóry zawodowe

Zespół powstał w 1999 r. Ideą jego stworzenia było poznawanie i propagowanie poprzez muzykę kultury różnych narodów świata, w tym mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce. Członkowie zespołu to entuzjaści muzyki cerkiewnej, którzy na co dzień uprawiają zawody nie związane z muzyką, ale większość z nich ma za sobą wieloletnie doświadczenie śpiewacze traktując śpiew jako swoją pasję. Na repertuar zespołu składają się przede wszystkim śpiewy cerkiewne oraz fragmenty liturgii ormiańskiej, gruzińskiej i greckiej, a także muzyka dawna i utwory wokalno-instrumentalne. „Kairos” występował na wielu polskich estradach, m.in. w Filharmoniach: Narodowej, Bydgoskiej, Białostockiej i Lubelskiej; w Krakowie i Warszawie. Koncertował za granicą, m. in. w Niemczech, Belgii, Francji i na Ukrainie. Był gościem licznych festiwali i konkursów, m.in. „Song of Song's 2001” w Toruniu, Festiwal Czterech Kultur w Łodzi, Festiwal Trzech Kultur we Włodawie, Bydgoski Festiwal Muzyczny, Międzynarodowe Spotkania Muzyki Cerkiewnej w Krakowie. Wydał płytę „O głęboka tajemnico” z rosyjskimi, ormiańskimi i gruzińskimi śpiewami tradycyjnymi. W 2009r., we współpracy z Fundacją ORANGE, zespół odbył trasę koncertową po Francji (śpiewał m. in. w College des Bernardins - Centrum Kultury Chrześcijańskiej otwartym w 2008 r. przez Papieża Benedykta XVI do promowania najważniejszych wydarzeń z kręgu kultury i sztuki). W 2010 r. wystąpił dla Jego Świątobliwości Bartłomieja I podczas wręczenia doktoratu honoris causa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Bierze udział w nagraniach muzyki do filmów i teledysków, nagrywa dla radia i telewizji. W MF HDMC występował dwukrotnie, w 2005 r. zdobył I nagrodę w swojej kategorii.

Od początku zespołem kieruje Borys Somerschaf, absolwent Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie i Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie, dyrygent, kompozytor i wokalista, autor muzyki do spektakli teatralnych, seriali telewizyjnych i filmów dokumentalnych.

28

29

33

32

Emilia Rynkowska

Informacje o chorach i jury: Biuro Organizacyjne Festiwalu

Sport

1park

Ośrodek Sportu i Rekreacji


Park Wodny


Skatepark


Street Workout


Korty tenisowe


Basen odkryty


Orliki


Hajnówka Biega


Rowerzysta na drodze


Lodowisko


Hajnowskie Morsy


KLUBY SPORTOWE:

Boks UKS Unia

Klub Karate Tradycyjnego

Parkiet Hajnówka lekkoatletyka

Piłka Siatkowa

KS Puszcza

HKS ŻUBR

  • judo
  • kulturystyka

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.