Inauguracja Trzydziestego Jubileuszowego Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

mini

Już tradycyjnie, uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem celebrowanym przez Jego Eminencję arcybiskupa Sawę, metropolitę Warszawy i całej Polski. Hajnowski Chór Soboru Świętej Trójcy zaśpiewał „Gaude Mater Polonia” i po przemowach zaproszonych gości Jerzy Sirak – gospodarz miasta oficjalnie otworzył Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.


Przeżywamy najradośniejszy okres w naszej cerkwi, jakim jest czas świąt świętej paschy. – mówił Metropolita Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. (…)  To tutaj, w tym mieście, w ubogiej, drewnianej świątyni, w okresie paschalnym, 30 lat temu, rozpoczęto małe, a dzisiaj wielkie dzieło, hajnowskie, cerkiewne śpiewanie i wychwalanie Pana. Dzisiaj za wszystkie nasze radości i trudności, jakie spotkały nas w tym okresie czasu dziękujemy Najwyższemu.  (…)  30 lat temu zwykle spotkania sympatyków śpiewu cerkiewnego, tu w Hajnówce, rozpoczęły czas nowej formy ewangelizacji społeczeństwa i szerzenia piękna duchowego dziedzictwa prawosławia. (…) Nikt z nas nie myślał, że małe miasto na skraju Puszczy Białowieskiej stanie się znanym na całym świecie i przybywać do niego będą chóry cerkiewne z Europy, ze Wschodu, Zachodu, Północy i Południa, a nawet z innych kontynentów, jak z Afryki, Azji. Z doświadczenia wiemy, że każde dobre dzieło, które cieszy ludzkie dusze, często staje się powodem zazdrości złego ducha, który stara się go niszczyć. Tak się stało i z festiwalem hajnowskim, który został podzielony z powodu braku odpowiedzialności cerkiewnej i egoizmu ludzkiego. Impas, dzięki Bogu został zlikwidowany i festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej pozostaje wierny swojemu pierwotnemu założeniu, przetrwał i owocnie służy swojemu przesłaniu – miłości wobec swojej matki – cerkwi i śpiewu cerkiewnego, starając się jednoczyć głęboką wiarę z techniką artysty. Festiwal, to nie tylko spotkania dobrych rzemieślników, a jest to święto ludzi, śpiewanej modlitwy, to nabożeństwo paschalnej radości.(…) Sawa mówił o przyjaźniach jakie nawiązały się podczas 30 lat trwania Festiwalu, o ciężkiej pracy jaką muszą wykonać organizatorzy i chóry przygotowujące się do przesłuchań. Metropolita Warszawski podkreślał, iż Festiwal i miasto Hajnówka tworzą jedność. Gdzie jedno, bez drugiego nie może już istnieć.

01


Na inauguracyjnym spotkaniu Dyrektor Festiwalu ks. mitrat Michał Niegierewicz powitał zebranych gości, chóry, dyrygentów, a także komisję, słuchaczy i sponsorów przybyłych na Festiwal.

Wśród licznie zgromadzonych gości inauguracji festiwalu, znalazł się m.in. biskup Jerzy, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, minister Maciej Klimczak, wiceprezydent Białegostoku i doradca prezydenta RP Aleksander Sosna, posłowie – Grzegorz Napieralski, Robert Tyszkiewicz, Jarosław Matwiejuk, Eugeniusz Czykwin, marszałkowie województwa podlaskiego Mieczysław Baszko i Walenty Korycki, Wojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Konsul Generalny Białorusi w Białymstoku Aleksander Berebenya, prezes Fundacji Ekumenicznej Tolerancji, Kazimierz Morawski przedstawiciele kościoła katolickiego, a także samorządowcy lokalni i przedstawiciele służb mundurowych.

02

03

04

05

27

28

29

30


Jubileuszowy Festiwal został objęty honorowym patronatem prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. Niestety w związku, z tym, iż prezydent nie mógł przybyć na uroczystość skierował do organizatorów i publiczności list, który przeczytał podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP, minister Maciej Klimczak.
Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, to wydarzenie artystyczne i wspólne przeżycie duchowe ma w tym roku charakter szczególny, spotykają się bowiem państwo na jubileuszowej, trzydziestej edycji festiwalu. Jest dla mnie wielką satysfakcją sprawować nad nią honorowy patronat. Witam w Polsce  miłych gości z wielu państw Europy, a także spoza naszego kontynentu, którzy przybyli do Hajnówki, aby podzielić się swoim talentem, umiłowaniem muzyki i bogactwem duchowych tradycji. Cieszę się z licznego udziału rodzimych chórów, reprezentujących ponad półmilionową społeczność prawosławną w naszym kraju. Na ręce Jego Eminencji, prawosławnego metropolity warszawskiego i całej Polski, składam podziękowania i wyrazy uznania wszystkim, którzy przyczyniają się do pielęgnowania pięknej idei festiwalu. Muzyka cerkiewna rozbrzmiewająca wśród wspaniałej architektury i polichromii soboru Świętej Trójcy w Hajnówce oraz innych świątyń tego regionu, buduje głęboką więź między wykonawcami a słuchaczami. Tworzy atmosferę religijnego i estetycznego misterium. Kto choć raz w nim uczestniczył, nie pozostanie wobec niego obojętny. Wiem o tym dobrze, bo mogłem słuchać tej poruszającej muzyki w tym właśnie festiwalu. Cieszę się, że tak bliskie memu sercu Podlasie, kraina wielu narodowości, kultur, jest miejscem spotkań ze sztuką wielkiej próby i z fascynującą duchowością prawosławia. Spotkań w międzynarodowym gronie, z duchem wzajemnej otwartości, życzliwości i ekumenicznej wspólnoty. Życzę wszystkim uczestnikom i słuchaczom festiwalu, aby jak najpełniej czerpali Państwo z jego duchowego bogactwa. Życzę, aby rozbrzmiewająca tutaj muzyka, była dla nas wszystkich okazją do refleksji nad imponującym wkładem prawosławia w polską historię i tradycję. Życzę Państwu niezapomnianych przeżyć i wzruszeń, a wszystkim naszym gościom miłego pobytu na polskiej ziemi. Proszę przyjąć życzenia artystycznych sukcesów i raz jeszcze moje serdeczne pozdrowienia.

Słowa przywitania skierował również ambasador Białorusi w Polsce. List od ambasadora odczytał Aleksander Berebenya, konsul generalny Białorusi w Białymstoku.

07

09

25

 

Już od 22 lat podczas inauguracji wręczane są nagrody księcia Konstantego Ostrogskiego. Są to nagrody przyznawane przez miesięcznik „Przegląd Prawosławny” za szczególny wkład w szerzenie kultury prawosławia i jednoczenia chrześcijan. W tym roku z rąk redaktora naczelnego Eugeniusza Czykwina dyplomy i medale otrzymali:

Ks. prodiakon Grzegorz Cebulski – założyciel i dyrygent chóru OKTOICH Prawosławnego Ordynariatu WP i Cerkwi św. Cyryla i Metodego z Wrocławia. Chór wystąpi podczas wtorkowych przesłuchań.

Ikonograf Wiktor Downar, twórca monumentalnych malowideł w wielu cerkwiach, m.in w Polsce, Czarnogórze i na Białorusi. W ciągu 19 lat stworzył między innymi ikonostas w cerkwi Św. Ducha w Białymstoku, która uważana jest za największą cerkiew w Polsce, oraz w dwóch cerkwiach w Siemiatyczach.

prof. Krzysztof Leśniewski, kierownik Katedry Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor i redaktor książek, w których przybliża prawosławie i pokazuje jedność świata chrześcijańskiego.

Dr Grzegorz Kuprianowicz, historyk, upowszechnia wiedzę na temat prawosławia.

08

10

11

12

13

14

17

Tego dnia mnie mogło również zabraknąć kilku słów od Dyrektora Festiwalu ks. mitrata Michała Niegierewicza Tegoroczne spotkanie z muzyką cerkiewną jest wyjątkowe, gdyż odbywa się po raz trzydziesty. Nadaje to charakter święta i skłania do refleksji. Stwarza okazję do podsumowania i podziękowania wszystkim tym, którzy na przestrzeni 30 lat, wnosili swój wkład w organizację hajnowskiego festiwalu. Świętujmy to, ale i prośmy Najwyższego, aby dał nam nadzieję spotkania w latach przyszłych. Uczmy się wierzyć, że sensem jest nie tylko rozpamiętywanie przeszłości, ale nieustanna praca na rzecz przyszłego bytu. Uczmy się wierzyć, że to, co ważne, piękne i dobre, jest zawsze przed nami.

06


Symbolicznego otwarcia festiwalu dokonał Jerzy Sirak, gospodarz miasta Hajnówka. – Spotykamy się w Hajnówce po raz kolejny w tym szczególnym dniu z okazji trzydziestej edycji Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, z błogosławieństwem jego Eminencji Sawy, Metropolity Warszawy i całej Polski – powiedział Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki. – Ten festiwal jest wydarzeniem szczególnym w sensie religijnym i kulturowym. Szczególnym zarówno w skali Polski, Europy i świata. O randze i skali tego wydarzenia świadczy chociażby fakt, że Festiwal jest objęty patronatem prezydentów Rzeczypospolitej, w przeszłości prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a dzisiaj prezydenta Bronisława Komorowskiego. Przez te 30 lat w festiwalu uczestniczyło około tysiąca chórów z czterdziestu krajów świata, a w składzie jury zasiadają najlepsi specjaliści muzyki cerkiewnej w skali europejskiej i światowej. Dzięki temu możemy być świadkami wielkiego, wspaniałego wydarzenia. Burmistrz życzył wszystkim uczestnikom i słuchaczom, w imieniu społeczności naszego miasta i własnym, aby wszystkie oczekiwania i marzenia związane z uczestnictwem w 30 edycji Festiwalu się spełniły.

16


I na zakończenie pierwszego dnia Festiwalu Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Wioletty Bieleckiej wykonał jedenaście utworów. Były to między innymi Woskresienije Chrystowo Siergieja Rachmaninowa, Chieruwimskaja piesń i Otcze nasz Piotra Czajkowskiego. W partiach solowych wystąpili: Magdalena Masiewicz – sopran, Marta Wróblewska – sopran, Marta Kummer – alt, Leszek Gaiński - tenor, Roman Chumakin – bas, Paulina Malinowska – alt, Maksym Fedorov – tenor, Krzysztof Wojtecki – bas. Ostatni utwór jaki zabrzmiał w hajnowskiej cerkwi 8 maja 2011 r. to Mnohaja leta Titowa.

 18

22

19

21

22

23

24

26

31

32

33

34

15

 

Festiwalowe przesłuchania odbywać się będą od wtorku do piątku od godz. 16:00. Wyniki poznamy w sobotę o godzinie 13:00 w Hajnowskim Domu Kultury. Dwie godziny później w Soborze Świętej Trójcy odbędzie się zakończenie Festiwalu i koncert galowy finalistów.

Festiwalowi towarzyszą wystawy fotografii „Bezdźwięczny śpiew fotografii” w Hajnowskim Domu Kultury i  „Monastycyzm” w dolnej cerkwi Soboru Św. Trójcy w  Hajnówce.

 

12 maja 2011 r. godz.19.00 zaplanowany został Koncert Muzyki Cerkiewnej w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego Warszawa, natomiast w piątek, 13 maja 2011 r. godz. 20.30, Koncert Plenerowy „II Wyszehradzka Uczta Folklorystyczna” – Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” Białowieża (żwirownia).

 

ORGANIZATORZY:

Społeczny Komitet Organizacyjny

Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”

Hajnowski Dom Kultury

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Hajnówce

Bractwo Młodzieżowe przy Parafii Świętej Trójcy w Hajnówce

Emilia RynkowskaSport

1park

Ośrodek Sportu i Rekreacji


Park Wodny


Skatepark


Street Workout


Korty tenisowe


Basen odkryty


Orliki


Hajnówka Biega


Rowerzysta na drodze


Lodowisko


Hajnowskie Morsy


KLUBY SPORTOWE:

Boks UKS Unia

Klub Karate Tradycyjnego

Parkiet Hajnówka lekkoatletyka

Piłka Siatkowa

KS Puszcza

HKS ŻUBR

  • judo
  • kulturystyka

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.