Skatepark

02KONTAKT DO JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCEJ

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce

ul. Ks. Dziewiatowskiego 2

17-200 Hajnówka

tel. (85) 682 27 76

 

Rozbudowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Hajnówce" zrealizowana została w latach 2004-2005 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Czytaj więcej...


Zespół rekreacyjno-turystyczny został zaprojektowany przez:

architektura:

projektant: mgr inż.arch. Piotr Dominiczak i mgr inż.arch. Mariusz Szczuraszek.

opracował: mgr inż.arch. Michał Skiepko

konstrukcja:

projektant: mgr inż. Andrzej Niedospał

 

Centrum turystyczno-rekreacyjnego w Hajnówce położone jest w sąsiedztwie Parku Miejskiego przy ul. Parkowej. Teren o łącznej powierzchni 6829,53 m3 wykorzystano na:

Skateparek i funboxy

Teren o powierzchni ok. 558,82 m2 przeznaczony jest do uprawiania sportów ekstremalnych na rowerach, deskorolkach, rolkach, hulajnodze i wrotkach. Charakter tej dyscypliny wymaga zróżnicowana wysokościowego, które uzyskano poprzez budowę tarasów z rampami o różnym kącie nachylenia oraz ramp, tzw. Funboxy.

Korty tenisowe

Zespół dwóch kortów tenisowych wraz z terenem przeznaczonym na widownię zajmuje powierzchnię 1339,17 m2. Teren otoczony zostały ogrodzeniem o wysokości 3 m.

Boisko do nauki gry w tenisa ziemnego

Boisko o powierzchni 112 m2 wyposażone zostało w żelbetonową ścianę o wysokości 3m.

Boisko do koszykówki

Boisko wielofunkcyjne o powierzchni 364 m2 przystosowane zostało do gry w koszykówkę i siatkówkę.

Emilia Rynkowska


REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE SKATE PARKU

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, przy ul. Ks. Dziewiatowskiego 2,
Centrum – należy przez to rozumieć kompleks rekreacyjny znajdujący się przy ulicy Parkowej w Hajnówce,
Kliencie – należy przez to rozumieć wszystkich chętnych, którzy mają prawo korzystać z Centrum,
Urządzenia – należy przez to rozumieć urządzenia rekreacyjne służące do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach BMX.
2. Centrum jest czynne codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00.
3. Korzystając z Centrum wyłączając Korty Tenisowe, jest bezpłatne. Korzystanie z Kortów Tenisowych wg cennika.
4. Wejście na teren centrum możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych.
5. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Klienci korzystający mają obowiązek używania przez cały czas jazdy kasków ochronnych i ochraniaczy.
7. Od klientów korzystających z urządzeń wymaga się bezwzględnie ostrożnej i bezpiecznej jazdy.
8. Za wypadki, na terenie Centrum, nie spowodowane zaniedbaniami Ośrodka, wyłączną odpowiedzialność ponoszą Klienci.
9. Zabrania się:

10. Klienci korzystający z Centrum są zobowiązani do stosownego, kulturalnego zachowania.
11. Klienci, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających będą wypraszani z Centrum z zakazem dalszego korzystania z Centrum.
12. Klienci, którzy będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z Urządzeń innym Klientom, będą wypraszani z terenu Centrum.
13. Wszyscy Klienci korzystający z Centrum zobowiązani są do podporządkowania się komunikatom i poleceniom wydawanym przez pracowników Ośrodka.
14. Grupy zorganizowane mogą korzystać z Centrum po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka.
15. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
16. Skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora Ośrodka w godzinach: od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku.
17. Rezerwacji Kortów Tenisowych dokonuje się telefonicznie w Ośrodku, nr tel. (85) 682 27 76 w godzinach 7.30 – 15.30, po godzinie 15.30 u pracownika Ośrodka w Centrum.

Dyrektor OSiR

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.