Elektrownie fotowoltaiczne w gminie Hajnówka

Fotowoltaika Podlasie Sp. z o.o. realizuje projekt nr WND-RPPD.05.01.00- 20-0011/15 pt. „Propagowanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę elektrowni fotowoltaicznych i działania informacyjne w gminie Hajnówka”, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Cel projektu: Budowa 2 elektrowni fotowoltaicznych o mocy 0,999 MW – każda, która pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych energii z OZE, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenie energii produkowanej z węgla.

Planowane efekty:

• Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
• Spadek emisji gazów cieplarnianych
• Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
• Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
• Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
• Rozwój lokalnej współpracy międzysektorowej
• Tworzenie nowych „zielonych” miejsc pracy

Wartość projektu: 10 320 488,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 914 814,80 PLN.

Fotowoltaika Podlasie Sp. z o.o. realizuje projekt nr WND-RPPD.05.01.00- 20-0009/15 pt. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej oraz promocja energii ze źródeł odnawialnych przez firmę Fotowoltaika Podlasie sp. z o.o.” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Cel projektu: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,9984 MW, która pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych energii z OZE, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenie energii produkowanej z węgla.

Planowane efekty:

• Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
• Spadek emisji gazów cieplarnianych
• Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
• Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
• Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
• Rozwój lokalnej współpracy międzysektorowej
• Tworzenie nowych „zielonych” miejsc pracy

Wartość projektu: 5 160 638,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 457 408,97 PLN.

Więcej na: http://fotowoltaikapodlasie.pl/

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) W HAJNÓWCE DZIŚ:

Na terenie miasta na rok 2017 zainstalowanych jest 306 instalacji kolektorów, 41 instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych.

Na ten cel pozyskano środki z:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu "zwiększenie udziały energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej"

  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.3.4. "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 2 Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikrodotacji odnawialnych źródeł energii" w ramach projektu "Miasto przyjazne środowisku – wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka" Montaż 41 instalacji fotowoltaicznych na 41 budynkach mieszkalnych.

  • Inicjowanie tworzenia klasterów energetycznych w rozumieniu ustawy o OZE.

PRZYSZŁOŚĆ OZE W HAJNÓWCE:

Podjęto starania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Oś V Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii:

  • Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka”
  • Poprawę gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikrodotacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych”. W ramach projektu na budynkach mieszkańców gminy.
  • Oś V Gospodarka Niskoemisyjna, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF)

Jak informuje Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka – W ramach składanego wniosku przewidywana jest wymiana istniejącego oświetlenia zewnętrznego na miejskich ulicach na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej, wymiana pieców węglowych poprzez inwestycje w kotły elektryczne, olejowe, spalajace biomasę (np. drewno, pelet) lub paliwa gazowe – beneficjentami projektu są mieszkańcy miasta (45) oraz wdrażanie systemu pomiaru zanieczyszczeń w miastach (takich, jak pył PM10 i benzopiren) oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń. Przewidywany termin realizacji: II połowa 2018 roku – koniec 2019.”

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.