Inwestycja proekologiczna w Hajnówce – edukacja ekologiczna oraz ekoturystyka

02p

6 lutego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu pn.”Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze LGD Puszcza Białowieska”. Uzyskał on dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego) w ramach Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną (RLKS). Wartość przedsięwzięcia to prawie 376 tys. zł. Dotacja z RPO wynosi 319,5 tys. zł. Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2018 r.

 

 

Celem przedsięwzięcia jest ochrona różnorodności biologicznej, występującej na osiedlu Judzianka poprzez zachowanie naturalnego ekosystemu w postaci podmokłego drzewostanu z niezdegradowaną glebą, bogatą roślinnością i światem zwierzęcym. Ochroną przyrodniczą zostanie objęta działka o powierzchni ponad 4 ha. Utworzona zostanie tam dwuodcinkowa ścieżka edukacyjna. Pierwsza o długości 80 m, prowadząca do torfowiska przejściowego (miejsce obserwacji ptaków). Druga ok. 40-metrowa skieruje na siedliska brzeziny bagiennej. Całą trasę wyznaczy drewniana kładka licząca 5 przystanków. Na każdym z nich ulokowane zostaną tablice informacyjne zawierające opis siedliska przyrodniczego. Inwestycja obejmuje także utwardzenie placu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, ustawienie drewnianej wiaty oraz obiektów małej architektury m.in. stojaki na rowery, kosz na śmieci.

Projekt łączy w sobie elementy dydaktyczne, jak również turystyczne. Stanie się cennym obiektem przyczyniającym się do podnoszenia świadomości ekologicznej młodego pokolenia – promowania biologicznej i przyrodniczej różnorodności regionu Puszczy Białowieskiej. Ścieżka edukacyjna wzbogaci ofertę turystyczną miasta, przez co zyska ono na atrakcyjności.

18.02.09 logo

 

Emilia Korolczuk

fot.: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/fundusze-z-rpo-dla-hajnowki-i-gminy-grajewo.html


Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.