Ścieżka edukacyjna Judzianka – ukończona

 04

Oto przykład, jak teren bagnisty przeistoczył się w obiekt edukacyjno-przyrodniczy. Zakończono prace nad budową ścieżki dydaktycznej na Osiedlu Judzianka. Inwestycja ta jest typową infrastrukturą edukacyjną i ekoturystyczną. Jej zasadniczy cel odnosi się do wykształcania świadomości ekologicznej, podnoszenia wiedzy na temat różnorodności biologicznej, występującej na tym terenie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Na ścieżce umieszczono 5 tablic informacyjnych. Każda z nich traktuje o porastającej tam roślinności, cennych gatunkach i siedliskach. Analizy eksperckie przyrodników wykazały tam obecność cennych gatunków roślin naczyniowych, grzybów, porostów, rozpoznano typy siedlisk chronionych w programie Natura 2000. Są to siedliska priorytetowo chronione na całym obszarze Unii Europejskiej. Szczęśliwcy i wnikliwi obserwatorzy mają szansę wypatrzeć leśna zwierzynę.

 

To pierwszy tego typu obiekt w Hajnówce, wykorzystujący popularyzację walorów przyrodniczych regionu Puszczy Białowieskiej, łączący edukację i turystykę. Mamy nadzieję, że będzie ona jednym z głównych punktów zajęć z przyrody hajnowskich i okolicznych szkół, jak również miejscem odwiedzanym przez turystów.

Projekt pn. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze LGD Puszcza Białowieska, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego) w ramach Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną (RLKS). Wartość przedsięwzięcia to 415 860,97 zł. Dotacja z RPO wynosi 288 407,46 zł.

Emilia Korolczuk

18.04.10 baner EFRR


Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.