Obrady III sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 28.12.2018r., godz. 15.00

Hajnówka, dnia 17.12.2018 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.3.2018

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) zwołuję obrady III sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 28 grudnia 2018 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

1 Otwarcie sesji.

2 Przyjęcie porządku obrad.

3 Informacja Przewodniczacego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

4 Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 28 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r.

5 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1 zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

5.2 ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,

5.3 uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,

5.4  uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2019,

5.5 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019-2029,

5.6 zmiany uchwały nr XXV/144/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka,

5.7 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

5.8 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ,

5.9 przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hajnówka na lata 2019-2021,

5.10 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem: Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

5.11 ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie miasta Hajnówka „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

5.12 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

5.13 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2019-2023,

5.14 wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Hajnówka do Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,

5.15 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka,

5.16  powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji .

6 Wnioski i oświadczenia radnych.

7 Odpowiedzi na wnioski.

8 Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.