Obrady V sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 27.03.2019r., godz. 15.00

Hajnówka, dnia 13.03.2019 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.2.2019

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432, 2500) zwołuję obrady V sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27 marca 2019 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z II,III,IV sesji Rady Miasta Hajnówka.

4.Informacja Przewodniczacego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 08.12.2018 r. do 07.03.2019 r.

6.Sprawozdanie za 2018 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka.

7.Sprawozdanie z dzialalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2018 rok.

8.Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku.

9.Informacja sprawozdawcza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2018 rok.

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

10.1.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2019 rok,

10.2.ustanowienia użytku ekologicznego „Judzianka,”

10.3.zmian w budżecie miasta na 2019 rok,

10.4.ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w 2019 roku,

10.5.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gmina Hajnówka,

10.6.określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,

10.7.zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy,

10.8.wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka,

10.9.przyjęcia stanowiska w sprawie likwidacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wiz zakupowych dla obywateli Republiki Białoruś,

10.10. zmiany Statutu Miasta Hajnówka,

10.11.przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka,

10.12.utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce,

10.13.planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz stałych komisji Rady Miasta Hajnówka na 2019 rok.

11.Wnioski i oświadczenia radnych.

12.Odpowiedzi na wnioski.

13.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta

Walentyna Pietroczuk

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.