Wicerzewodniczący zwołuje obrady XI sesji Rady Miasta w dniu 30 października 2019r.

Hajnówka, dnia 17.10.2019 r.

Rada Miasta

Hajnówka

BRM.0002.8.2019

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696) zwołuję obrady XI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 października 2019 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 10 sierpnia 2019 r. 10 października 2019 r.

5. Ślubowanie Pani Grażyny Pawluczuk.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o oświadczeniach majątkowych.

7. Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka o oświadczeniach majątkowych.

8.Wybory ławników na kadencję 2020-2023.*

8.1.Przedstawienie opinii Zespołu do spraw wyboru ławników Rady Miasta Hajnówka.
8.2.Przyjęcie regulaminu głosowania tajnego.
8.3.Głosowanie tajne.
8.4.Podjęcie uchwały

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,
9.2. zmiany Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2013-2021,
9.3. zmian w budżecie miasta na 2019 rok ,
9.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019- 2029,
9.5. przyjęcia stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tzw. Ruchów LGBT,
9.6. wskazania przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

10.Wnioski i oświadczenia radnych.

11.Odpowiedzi na wnioski.

12.Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady

Janusz Puch

 

* Obowiązujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U z 2019. poz. 730) w art. 6 określa podstawy przetwarzania danych osobowych. Tym samym w obecnym stanie prawnym nie ma potrzeby, aby kandydat na ławnika musiał składać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – podstawę przetwarzania jego danych stanowi nie art. 6 ust. 1 lit. a, lecz art.6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dobrowolne przekazanie w karcie zgłoszenia na ławnika niezbędnych danych osobowych potrzebnych w procesie ubiegania się o objęcie funkcji ławnika, a w tym samym zainicjowanie z własnej woli procesu leżącego w interesie publicznym i dalsze prowadzenie postępowania przez organy władzy publicznej powoduje, że nie ma potrzeby składania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawę przetwarzania danych kandydatów stanowi art. 6 ust. 1 lit.c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.