ZAWIADOMIENIE O WYBORZE PARNTERA do wspólnej realizacji projektu

Hajnówka, dnia 29.11.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE PARNTERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Dotyczy: Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Typ projektu nr 9, Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, w szczególności poprzez: 9a) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego; projekt pt. „Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce".

 

Działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) Burmistrz Gminy Miejskiej Hajnówka informuje, że dnia 29 listopada 2019r. w trybie otwartego naboru na Partnera, została wybrana oferta złożona przez:

Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie"

ul. 11 Listopada 24

17 – 200 Hajnówka

Ponadto informujemy, że w wymaganym terminie ofertę złożył jeden podmiot.

Wobec spełnienia wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych oraz pozytywnej oceny koncepcji zadań planowanych do realizacji w ramach projektu podjęto decyzję o wyborze Hajnowskiego Stowarzyszenia „Sami Sobie" w Hajnówce do wspólnej realizacji ww. projektu.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.