Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne dla mieszkańców Hajnówki

Szanowni Państwo,

Zapraszam do składania deklaracji osoby mieszkające na terenie Miasta Hajnówka zainteresowane wykorzystaniem energii odnawialnej z paneli fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych.

 Miasto Hajnówka zamierza przygotować wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

UWAGA: Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach ww. konkursu.

Grant przyznawany będzie mieszkańcom Hajnówki w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji OZE. Aby rozliczyć grant, mieszkaniec będzie zobowiązany potwierdzić dokonany przez siebie zakup, montaż oraz uruchomienie instalacji OZE (faktura, kosztorys powykonawczy, karty katalogowe i certyfikaty, instrukcję użytkowania instalacji, protokół z testów i pomiarów lub próbnego rozruchu instalacji, podpisany i wypełniony wniosek o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego dot. inst. fotowoltaicznej, potwierdzenie opłaty, itp.).

Planowana wartość dofinansowania to maksymalnie 65% kosztów kwalifikowalnych. Zgodnie z regulaminem konkursu maksymalna wartość projektu to 2 mln zł. W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta Hajnówka o składanie deklaracji dotyczącej udziału w projekcie, przy czym Miasto Hajnówka zastrzega sobie prawo przeprowadzenia ponownego naboru w oparciu o kryteria ustalone przez Burmistrza Miasta Hajnówka w celu wyłonienia ostatecznej listy grantobiorców.

Grant będzie można przeznaczyć na montaż instalacji OZE, z której wytworzona energia pokryje wyłącznie własne potrzeby mieszkańców. Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji.

Planowane działania w zakresie przygotowania do złożenia projektu obejmuje etapy:

  1. Zebranie od właścicieli budynków mieszkalnych deklaracji wraz z ankietą. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1 – pokój 219 w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2020r.

  2. przygotowanie przez Urząd Miasta Hajnówka wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 14 lutego 2020 r.,

  3. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, realizacja w latach 2021-2023.

Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr 220 lub telefonicznie pod nr tel. 85-682-20-16.

 

UWAGA!

Dokumenty nie wypełnione poprawnie lub nieczytelnie zostaną odrzucone

 

PLIK DO POBRANIA:

 

Załącznik Nr 1 Deklaracja udziału w projekcie

 

Jerzy Sirak

Burmistrz Miasta Hajnówka

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.