Przewodniczący zwołuje obrady VII sesji Rady Miasta Hajnówka - 24 czerwca 2015r.

Hajnówka, dnia 09.06.2015 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.4.2015

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady VII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 czerwca 2015 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 11.04.2015 r. do dnia 08.06.2015 r.

 6. Działalność szkół i przedszkoli których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka ( baza , kadry, nakłady na oświatę w latach 2010-2014 oraz przyszłe potrzeby).

 7. Informacja o realizacji inwestycji pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka „/SOWA/.

 8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r

 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 r.

 10. Informacja o umorzeniach, odroczeniach lub rozkładaniach na raty wierzytelności miasta i jednostek organizacyjnych w 2014 roku.

 11. Sprawozdania roczne z wykonania budżetu miasta za rok 2014 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014 .

 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014,

  2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka,

  3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2015-2024,

  4. udzielenia pomocy pomocy finansowej Starostwu Powiatu Hajnowskiego,

  5. zmian w budżecie miasta na 2015 rok,

  6. przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok,

  7. zmiany nazwy ulicy,

  8. określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewożników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Hajnówka oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

  9. powołania zespołu do spraw wyboru ławników,

  10. wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Hajnówka na potrzeby funkcjonowania Systemu Informacji Lokalnej - sil24.pl przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o. w Oświęcimiu,

  11. określenia numerów i granic osiedli, okręgów wyborczych i obwodów głosowania,

  12. określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli,

  13. uchwalenia Statutów Osiedli,

  14. przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego budowy drogi krajowej S19 – Kuźnica – Białystok – Rzeszów oraz drogi krajowej 66 – Zambrów – Połowce.

 13. Wolne wnioski zapytania.

 14. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.