Przewodniczący zwołuje XIV sesję Rady Miasta w dniu 25 maja 2016r.

Hajnówka, dnia 4 maj 2016 r

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.3.2016

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję obrady XIV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 25 maja 2016 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 – parter) przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 09.03.2016 r. do 29.04.2016 r.

 6. Informacja sprawozdawcza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2015 r.

 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Miejskiej Hajnówka.

 8. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za 2015 rok".

 9. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2015 rok.

 10. Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach udzielonych w 2015 roku.

 11. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2015 rok.

 12. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 rok.

 13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.

 14. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.,

  2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka,

  3. udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatu Hajnowskiego,

  4. zmian w budżecie miasta na 2016 r.,

  5. przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok,

  6. uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,

  7. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hajnówka”,

  8. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Burmistrza Miasta Hajnówka,

  9. wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień z Miastem Białystok w sprawie przyjmowania przez Izbę Wytrzeźwień w Białymstoku osób nietrzeźwych dowożonych z terenu Miasta Hajnówka.

 16. Wolne wnioski zapytania.

 17. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.