INFORMACJA Burmistrza Miasta Hajnówka z konsultacji projektów Uchwał Rady Miasta

INFORMACJA Burmistrza Miasta Hajnówka z konsultacji projektów Uchwał Rady Miasta w sprawach:

  • określenia numerów i granic osiedli, okręgów wyborczych i obwodów głosowania,
  • określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli,
  • uchwalenia Statutów Osiedli

Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Konsultacji Społecznych stanowiącego załącznik Uchwały Nr VI/32/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 103, poz.1183) zarządzeniem Nr 42/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 kwietnia 2015 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczące projektów uchwał Rady Miasta Hajnówka w sprawach: 1) określenia numerów i granic osiedli, okręgów wyborczych i obwodów głosowania, 2) określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli, 3) uchwalenia Statutów. Celem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców miasta Hajnówka w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Hajnówka przedstawianych do konsultacji. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach byli mieszkańcy miasta Hajnówka, stale zamieszkujący na obszarze miasta .Konsultacje były przeprowadzone w formie pisemnej badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektów uchwał Rady Miasta Hajnówka w sprawach określenia numerów i granic osiedli, okręgów wyborczych i obwodów głosowania, określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli, uchwalenia Statutów Osiedli na stronie internetowej miasta Hajnówka www.hajnowka.pl i przyjmowanie uwag, propozycji na piśmie za pomocą formularza: „Uwagi, propozycje mieszkańców miasta dotyczące konsultacji w sprawie projektu Rady Miasta Hajnówka uchwały w sprawie ......" który można było pobrać w Sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka oraz ze strony internetowej www.hajnowka.pl. Konsultacje odbyły się w okresie 27.04.2015 r.- 18.05.2015 r.

W dniu 29 kwietnia 2015 r. uwagi zgłosił Pan Janusz Puch zamieszkały Hajnówka jak niżej:

Nazwa projektu uchwały:

uchwalenia Statutów Rad Osiedli

Obecny zapis (zapis z projektu konsultowanej uchwały)

Proponowane brzmienie zapisu

Uzasadnienie

Paragraf 5.3

Kadencja Rady Osiedla i Zarządu Osiedla trwa 4 lata

Kadencja Rady Osiedla, Zarządu Osiedla trwa od dnia powołania Rady Osiedla i upływa z końcem kadencji Rady Miasta Hajnówka.

Zapisy te doprecyzowują terminy powołania i ustania kadencji Rady i Zarządu Osiedli i są zgodne z paragrafem 39 -zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do rad osiedli.

Paragraf 13.9

Po zakończeniu kadencji Przewodniczący pełni funkcję do chwili wyboru nowego

Paragraf 13.9 wykreślić

Zapisy te doprecyzowują terminy powołania i ustania kadencji Rady i Zarządu Osiedli i są zgodne z paragrafem 39 -zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do rad osiedli.

 

Dodać paragraf 19.7 w brzmieniu: Przed ustaniem kadencji Rady Miasta, składa Radzie Osiedla, Przewodniczącemu Rady Miasta i Burmistrzowi Miasta końcowe sprawozdanie ze swojej działalności.

Zapisy te doprecyzowują terminy powołania i ustania kadencji Rady i Zarządu Osiedli i są zgodne z paragrafem 39 -zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do rad osiedli.

 

W dniu 18 maja 2015 r. uwagi zgłosił Pan Piotr Mironczuk zamieszkały Hajnówka jak niżej:

Nazwa projektu uchwały:

określenie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli

Obecny zapis (zapis z projektu konsultowanej uchwały)

Proponowane

brzmienie zapisu

Uzasadnienie

Rozdział 1 zasady ogólne par.5

Dla ważności wyborów do rad osiedli niezbędny jest udział co najmniej 30% ilości osób uprawnionych do głosowania w dniu ostatnich wyborów do Rady Miasta mieszkańców danego osiedla.

Ważność wyborów do rad osiedli zastąpić określeniem "zebranie" Prawomocność zebrania wymaga udziału co najmniej 1/10 stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do glosowania. Zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez wzglądu na liczbę mieszkańców i może odbyć się w tym samym dniu.

W projekcie zaproponowano zaporowy zapis dla powołania rad osiedli. Biorąc pod uwagę całą procedurę opisanej biurokracji oraz dotychczasową frekwencje w przeprowadzonych wyborach do rady miasta z góry jest przewidywalny wynik takich zapisów co w konsekwencji doprowadzi do paraliżu powołania rad osiedli. Czy o to chodzi?

 

Ustosunkowując się do zgłoszonych wniosków Burmistrz Miasta proponuje jak niżej:

 

Nazwa projektu uchwały:

 

uchwalenia Statutów Rad Osiedli

 

Obecny zapis (zapis z projektu konsultowanej uchwały)

Proponowane brzmienie zapisu

Proponowany zapis po analizie przez Burmistrza Miasta

Uzasadnienie

Paragraf 5.3

Kadencja Rady Osiedla i Zarządu Osiedla trwa 4 lata

Kadencja Rady Osiedla, Zarządu Osiedla trwa od dnia powołania Rady Osiedla i upływa z końcem kadencji Rady Miasta Hajnówka.

KADENCJA RADY OSIEDLA UPŁYWA Z KOŃCEM KADENCJI RADY MIASTA.

Zapisy te doprecyzowują terminy powołania i ustania kadencji Rady

Paragraf 13.9

Po zakończeniu kadencji Przewodniczący pełni funkcję do chwili wyboru nowego

Paragraf 13.9 wykreślić

BURMISTRZ MIASTA AKCEPTUJE ZGŁOSZONY WNIOSEK.

Zapisy te doprecyzowują terminy powołania i ustania kadencji Rady

 

Dodać paragraf 19.7 w brzmieniu: Przed ustaniem kadencji Rady Miasta, składa Radzie Osiedla, Przewodniczącemu Rady Miasta i Burmistrzowi Miasta końcowe sprawozdanie ze swojej działalności.

BURMISTRZ MIASTA PROPONUJE POZOSTAWIENIE ZAPISÓW W TAKIEJ FORMIE JAK PROJEKCIE UCHWAŁY.

w paragrafie 19 ust. 1 pkt. 6 jest zapis, że Zarząd składa półroczne i roczne sprawozdanie z działalności Rady.

 

Nazwa projektu uchwały:

 

określenie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli

 

Obecny zapis (zapis z projektu konsultowanej uchwały)

Proponowane

brzmienie zapisu

Proponowany zapis po analizie przez Burmistrza Miasta

Uzasadnienie

Rozdział1 zasady ogólne par.5

Dla ważności wyborów do rad osiedli niezbędny jest udział co najmniej 30% ilości osób uprawnionych do głosowania w dniu ostatnich wyborów do Rady Miasta mieszkańców danego osiedla.

Ważność wyborów do rad osiedli zastąpić określeniem "zebranie" Prawomocność zebrania wymaga udziału co najmniej 1/10 stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do glosowania. Zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez wzglądu na liczbę mieszkańców i może odbyć się w tym samym dniu.

BURMISTRZ MIASTA PROPONUJE POZOSTAWIENIE ZAPISÓW W TAKIEJ FORMIE JAK W PROJEKCIE UCHWAŁY

Zaproponowany projekt uchwały jest ordynacją wyborczą do jednostek pomocniczych gminy i zapewnia demokratyczny wybór przedstawicieli rad osiedli

 

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.