Urząd Miasta Hajnówka zaprasza do udziału w konkursie MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI

logo Mlodzi Aktywni SkuteczniUważacie, że w Hajnówce nic się nie dzieje?

Brakuje ciekawych propozycji dla mieszkańców?

A może uważacie, że fajnie byłoby podzielić się z kimś swoją pasją, a przy okazji ją rozwinąć?

Chcecie zorganizować warsztaty taneczne, nakręcić film o waszej szkole, a może chcecie pobić  jakiś rekord?

 

Wystarczy, że macie fajny pomysł, chcecie zrobić coś dla siebie i dla mieszkańców Hajnówki.

Czekamy na wasze propozycje!

 

Trzy najciekawsze pomysły otrzymają wsparcie organizacyjne oraz finansowe nawet do 3 000 zł

 

Jak wziąć udział w konkursie?

KROK I: Zbierz grupę co najmniej 4 osób, uczniów hajnowskich szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych, które mają ciekawy pomysł na działania.

KROK II Złóż wypełniony wniosek, opisujący planowane przedsięwzięcie w Urzędzie Miasta Hajnówka (od 1 lipca do 15 września 2015 roku).

KROK III: Przyjdź na spotkanie i zaprezentuj swój pomysł przed Komisją Konkursową, która wybierze trzy najlepsze inicjatywy (do 30 września 2015 r.).

KROK IV: Realizacja wyłonionych inicjatyw przy wsparciu Urzędu Miasta Hajnówka (od 1 października 2015 do 31 grudnia 2015 r.).

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.hajnowka.pl

 

UWAGA - zmieniony termin składania ofert

 

Regulamin konkursu MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI

1. Konkurs MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI ma na celu pobudzenie młodzieży do aktywnego włączenie się w życie społeczności lokalnej, wykorzystania swoich pomysłów, a także szukania własnych, samodzielnych sposobów rozwiązywania lokalnych problemów.

2. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

3. Uczestnikami konkursu może być młodzież hajnowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W konkursie może wziąć udział grupa min. 4 osób, tzw. grupa inicjatywna, która posiada ciekawy i oryginalny pomysł aktywizujący środowisko lokalne.

Konkurs jest adresowany do tych, którzy chcą zmienić coś w otaczającej ich rzeczywistości i działać społecznie.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wniosku grupy inicjatywnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, do Urzędu Miasta Hajnówka do dnia 15 września 2015 r. W formularzu należy opisać: pomysł, adresatów, korzyści, koszt, niezbędne zasoby, harmonogram inicjatywy młodzieżowej.

Ta sama osoba może się zgłosić w ramach tylko jednej grupy inicjatywnej.

Do wniosku grupy nieformalnej każdy członek grupy powinien dołączyć Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2) oraz jeśli nie ukończył 18 lat Zgodę rodzica/opiekuna prawnego ucznia na udział w konkursie (załącznik nr 3).

Wypełnione formularze należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka w terminie od 1 lipca do 15 września 2015 r. do godziny 15:30.

5. Do konkursu można zgłaszać inicjatywy przygotowane, realizowane i koordynowane przez grupę młodych ludzi z myślą o Hajnówce i hajnowskiej społeczności.

Zgłaszany projekt powinien być skierowany do mieszkańców Hajnówki, wprowadzać pozytywną zmianę w życiu lokalnej społeczności, odpowiadać na potrzeby najbliższego środowiska i poprawiać jakość życia członków lokalnej społeczności.

Odbiorcami projektów realizowanych przez młodzież mogą być osoby w dowolnym przedziale wiekowym. Grupy inicjatywne mogą skierować swoje projekty zarówno do dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, jak i osób w średnim wieku czy seniorów.

Realizacja wybranych inicjatyw może się rozpocząć najwcześniej 1 października 2015 r. i muszą się zakończyć do 31 grudnia 2015 r.

6. Wnioski, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub będą zawierały nieprawdziwe informacje/dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

7. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu dokona oceny złożonych wniosków.

8. Ostateczną decyzję o wyborze projektów do realizacji podejmie Burmistrz Miasta Hajnówka biorąc pod uwagę opinię Komisji. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 września 2015 roku.

9. Trzy najciekawsze inicjatywy młodzieżowe otrzymają wsparcie organizacyjne i finansowe Urzędu Miasta Hajnówka w ich realizacji. Maksymalna kwota wsparcia finansowego z budżetu miasta Hajnówka wynosi 3 000,00 zł.

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyboru mniej niż trzech projektów, które otrzymają wsparcie.

11. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.hajnowka.pl.

12. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Organizatora, bez podawania przyczyn.

 

PLIK DO POBRANIA:

Załączniki.pdf

Załączniki.doc

UWAGA - zmieniony termin składania ofert

15.05.13 mks

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.