I Konferencja Profilaktyki „MŁODZI, AKTYWNI, SKUTECZNI" Hajnówka 2016

09k

I Konferencja Profilaktyki „MŁODZI, AKTYWNI, SKUTECZNI" Hajnówka 2016 odbyła się w Hajnowskim Domu Kultury w dniu 21 kwietnia 2016 roku. Organizatorem był Jerzy Sirak Burmistrz Miasta Hajnówka oraz Jarosław Grygoruk, Joanna Wróbel – Siemiacka, Barbara Dmitruk i Anna Grygoruk – przedstawiciele Urzędu Miasta Hajnówka i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Na konferencję było zaproszonych wielu gości, między innymi: przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, wójtowie i burmistrzowie sąsiadujących gmin, przedstawiciele Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele Urzędu Miasta Hajnówka, przedstawiciele Powiatu Hajnowskiego, przedstawiciele Gminy Hajnówka, przedstawiciele służby zdrowia, przedstawiciele Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce, dyrektorzy hajnowskich szkół wraz z pedagogami, psychologami i uczniami, duchowni, przedstawiciele Straży Granicznej z Białowieży, Radni Miasta Hajnówka, przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce, przedstawiciele Domu Dziecka w Białowieży, przedstawiciele Powiatowego Ośrodka Wsparcia oraz przedstawiciele Stowarzyszeń działających na terenie Hajnówki.

Celem Konferencji było przedstawienie działań profilaktycznych realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności skierowanej do młodzieży. Spośród licznych problemów jakie występują w naszym mieście problemy związane z alkoholem, dopalaczami i narkotykami mają szczególne znaczenie.

W związku z tym program uwzględnia działania w obszarach: profilaktyki, leczenia, reintegracji społecznej, wszechstronną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, edukację społeczną, aktywizację dzieci i młodzieży oraz szereg innych działań.

Konferencja była złożona z dwóch modułów. Pierwszy z nich miał charakter edukacyjno - informacyjny z zakresu profilaktyki i działań podejmowanych w mieście Hajnówka, który poprowadziły:

Joanna Wróbel-Siemiacka - Koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Terapeuta Uzależnień,

Irena Snitkowska - prowadząca punkt konsultacyjny dla osób współuzależnionych.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia mł. insp. mgr Adama Mojsy Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce. Nie zabrakło też wzruszeń- Sekretarz Miasta Hajnówka Jarosław Grygoruk w imieniu Jerzego Siraka Burmistrza Miasta Hajnówka wręczył podziękowanie wraz z drobnym upominkiem za konsekwentną pracę na rzecz wychowania kolejnego pokolenia świadomej, twórczej i odpowiedzialnej młodzieży, oraz niestrudzoną pracę na rzecz kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" dla Pań: Małgorzaty Kozak, Ireny Prokopiuk, Ireny Snitkowskiej. Była to też okazja do zaprezentowania publikacji „Wierszy" wydanych w ramach podsumowania Powiatowych Konkursów Literackich organizowanych w latach 2011-2014 przez Panią Irenę Prokopiuk, która w tamtym okresie pracowała w Bibliotece Pedagogicznej w Hajnówce oraz współpracowała z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce. Egzemplarze publikacji były dostępne nieodpłatnie dla uczestników Konferencji. W tej części konferencji mieliśmy okazję obejrzeć 2 ekranizacje poruszające temat uzależnień. Pierwszą z nich był film „Nuggets- horror uzależnień", który niejako stworzył wstęp do modułu poświęconego profilaktyce i uzależnieniom. Kolejną prezentowaną ekranizacją był film profilaktyczny o dopalaczach. Pierwszą część konferencji zamykała przerwa kawowa z drobnym poczęstunkiem.

Drugi moduł był poświęcony konkursowi „MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI" oraz sukcesom uczniów hajnowskich szkół w innych konkursach o tematyce profilaktycznej.

W tej części konferencji laureaci konkursu „MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI" 2015 zaprezentowali efekty swojej pracy.

Konferencję zakończy niezwykle przejmujący spektakl teatralny w wykonaniu młodzieży Gimnazjum Nr 1 w Hajnówce pod opieką pani Danuty Samerek pt: "Reportaż teatralny".

Odbiór konferencji okazał się bardzo pozytywny, co dobrze rokuje na organizację kolejnych edycji Konferencji Profilaktyki w Hajnówce.

autor: Anna Grygoruk

fot. Emilia Rynkowska


Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.