Zapytanie ofertowe nr PG.271.2.2020 z dnia 19.06.2020r. na zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej www.hajnowka.pl na systemie CMS oraz dostosowanie serwisu do standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.1

                          

Hajnówka, dnia 19.06.2020 r.                       

PG.271.2.2020                                                                                                     

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na:

na zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej www.hajnowka.pl na systemie CMS oraz dostosowanie serwisu do standardów dostęponości cyfrowej WCAG 2.1 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (załącznik nr 1 do Ustawy).

2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

   a) termin wykonania: od dnia podpisania umowy, najpóźniej do 30 września 2020 r.

   b) okres gwarancji: 36 miesięcy

   c) warunki płatności: przelew bankowy w ciągu 30 dni od otrzymania faktur VAT

   d) inne: ….......................................................

3. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia: dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia otrzymać można za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pod numerem tel. (85) 682 20 16, (85) 682 20 17.                                                          

4. Kryteria oceny ofert:

   a) cena 100%,

5. Do formularza oferty należy dołączyć:

a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

b) Wykaz usług (załącznik nr 3)

c) Zaakceptowany (parafowany) wzór umowy (załącznik nr 4)

d) Klauzulę informacyjną (załącznik nr 5)

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy): wzór umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego

   wniesienia (jeżeli jest wymagane):

a) doświadczenie w realizacji/tworzeniu stron interenetowych wraz z dostosowaniem do standardów WCAG 2.0, 2.1 świadczonych dla instytucji publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat.

8. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie:

a) koszt zaprojektowania i wdrożenia strony

b) koszt dostosowania strony do standardów WCAG 2.1

9. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

10. Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2020r do godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 19 lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

                                                                                                                             

Załączniki:

  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1)
  2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2)
  3. Wykaz usług (załącznik nr 3)
  4. Wzór umowy (załącznik nr 4)
  5. Klauzula informacyjna (załącznik nr 5)
  6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (załącznik nr 6)

 

 Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.