Dodatek energetyczny dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego

Wymagane dokumenty:

Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu)

 

Kto może złożyć wniosek

osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej

 

Opłata skarbowa:

brak

 

Termin załatwiania sprawy:

w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku

 

Sposób załatwiania sprawy:

wydanie decyzji administracyjnej

 

Miejsce złożenia dokumentów

pokój 201,

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku, w terminie14 dni od daty doręczenia decyzji

 

Inne informacje

Dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

Formularze do pobrania

wniosek

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r, poz. 755 z późn. zm.),

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.